Salubrizarea cursurilor de apă, la control

Prefectul județului Mureș, Mircea Dușa, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a dispus, prin ordin, constituirea comisiei de verificare a salubrizării cursurilor de apă, a realizării și întreținerii șanțurilor și rigolelor în localitățile din județul Mureș.

Din comisie fac parte Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Mureș, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al Județului Mureș și Garda Forestieră Județeană Mureș.

Controalele se vor derula pe raza județului Mureș, în perioada 18-30 martie 2019, conform competențelor legale specifice fiecărei instituții și vor urmări în principal următoarele obiective:

  • modul în care au fost realizate măsurile și lucrările stabilite la verificările efectuate în anul 2018;
  • existența depozitelor de deșeuri și de material lemnos pe malurile și în albiile cursurilor de apă, precum și în secțiunile de scurgere a podurilor și podețelor, care prin antrenare pot conduce la obturarea scurgerii;
  • existența depozitelor de material lemnos pe formațiunile torențiale din apropierea zonelor locuite;
  • modul în care au fost realizate/întreținute șanțurile și rigolele de scurgere a apelor pluviale în localități, precum și cursurile de apă pe raza localităților
  • verificarea zonelor nesalubrizate de pe cursurile de apă unde s-au produs inundații în anul 2018 (inclusiv cele semnalate de autoritățile publice locale) și stadiul măsurilor și lucrărilor de remediere realizate.

            Deficiențele constatate vor fi însoțite de măsuri, termene și responsabilități pentru remediere care să conducă la diminuarea efectelor unor eventuale inundații în această primăvară, iar în situația nerespectării termenelor stabilite, se va proceda la aplicarea de sancțiuni în conformitate cu dispozițiile legale.

            ”În calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, am emis un ordin prin care am constituit o comisie pentru a verifica modul în care au fost salubrizate cursurile de apă, în care au fost curățate rigolele și șanțurile. Acest control urmează să se desfășoare în următoarele două săptămâni iar, în urma acestuia, vom lua măsurile necesare dar vom verifica și  modul în care conducerea UAT-urilor și cei care au atribuții în acest sens au dus la îndeplinire măsurile stabilite la controalele anterioare”, a declarat prefectul județului Mureș, Mircea Dușa.

Comentează cu Facebook