fbpx

Sântana de Mureș aderă la Zona Metropolitană Târgu Mureș

Consilierii județeni au aprobat în ședința de astăzi două proiecte ce vizează funcționarea Asociației Zona Metropolitană Târgu-Mureș. Un prim proiect a vizat aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei. Asociaţia a fost constituită în anul 2006, în temeiul prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, prin asocierea a 15 unități administrativ-teritoriale în vederea rezolvării în comun a problemelor şi nevoilor variate atât în mediul urban cât şi în zonele rurale adiacente, din perspectiva relaţiilor economice, administrative, educaționale, de sănătate, sociale, culturale, turistice şi sportive.

”Modificările la Actul Constitutiv și la Statut sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care a fost înființată Asociația și pentru o mai bună funcționare a acesteia, având în vedere modificările legislative intervenite de la înființare, precum și intenția membrilor de a colabora în vederea înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a Serviciului de transport public de persoane pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal”, a declarat președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc.

Al doilea proiect de hotărâre a vizat aprobarea aderării Comunei Sântana de Mureș la Asociația „Zona Metropolitană Târgu Mureș”.

Tot în ședința de azi,vicepreședinții Consiliului Județean Mureș, Ovidiu Georgescu și Kovács Mihály-Levente au fost desemnați în calitate de membri pentru constituirea comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Mureș. Potrivit Codului Administrativ, evaluarea profesională individuală a secretarului general a județului se realizează de către o comisie de evaluare formată din preşedintele consiliului judeţean şi 2 consilieri judeţeni, desemnaţi în acest scop, cu majoritate simplă, prin hotărâre a consiliului județean.

Biroul de presă al Consiliului Județean Mureș

Comentează cu Facebook