fbpx

Scoli curate 2.0

Școli Curate 2.0 este a doua edițiea inițiativei lansate de cel maivechi think tank din țară, SocietateaAcademică din România (SAR), prin care se susține la nivel național un nou mod de a combate corupțiaîn ceea ce privește alocarea,accesarea și cheltuirea resurselor publice în învățământul preuniversitar. Concret, prin acest proiect se dorește modernizarea educației printr-o finanțare transparentă și adecvată a școlilor și liceelor din întreaga țară.

Weekendultrecut, la Predeal, 5 elevi  ambasadori din județul Mureș AndreeaBoeriu, PartenieMiclea, Andrei Muresan, Armin Muga,CosminaMarginean, împreună cuAnda Dilara NicoleMețac, coordonatorjudețean al proiectului, au participat la trainingul de formare a ambasadorilorpentrubunăguvernare a școlilor și liceelor, prima etapă a proiectuluiȘcoli curate 2.0.  Împreunavormonitorizacalitateaprocesuluieducativșise vorimplicaînsoluționareaproblemelor pe care le observăminclusivprinacțiuni de advocacy, reprezentândactoriicheie din educație care urmăresc o bunăguvernare. De asemenea, vorcolabora cu primării, consilieriilocali, reprezentanțiiinspectoratuluiși ai școlilor, precum și cu mass-media locală, organizațiile de elevi, părinți, profesorișialte ONG-uri locale.

Elevambasador al proiectului, MicleaParteniedeclara- “Trainingul a reprezentatșireprezintăpentru mine o ascensiune din punct de vedere  adezvoltăriimelepersonale.  Faptulcă am avutocaziasă ,,culeg” noiinformații care îmivor fi utile ulterior înproiectdarșiînviitoareleproiecte (ceeace mi-a deschisnoi perspective de dezvoltare) săcunoscoameninoișisă-mi alegnoimodeledemne de urmat, reprezintă un lucrumărețpentru mine, dar cu siguranțășipentruceilalți. Am învățatîncadrultraininguluicălucrurile ,,se pot mișcă”, dacăexistăimplicare, darîntotdeaunatrebuiesăexiste o scânteie care ,,săaprindăfocul”, am învățat  șicănoi, oamenii, suntemsimilariunor  verigi ale unuilanț, fiecaredintrenoieste la fel de important, iarunulfărăcelălatdeviemdrumulschimbăriiînspre  bine.Suntfermconvinscă la finalulproiectului  rezultatelevor fi optimiste, datorităacestoroameni care au curajul de a face primul pas și de a schimbăcevaîn bine.”

“Training-ul de la Predeal a fostloculîn care obiectivul de închegareaechipelor a fost un success, atât la nivel local câtșiinterjudetean. Am pornitprintr-un exercițiu de scriere a așteptărilornoastre la începutulacestuia, urmândsă le verificăm la final dacă au fostîndepliniteșiînprocent de 100% acestea au fostchiardepășite. Ne-am bucurat de susținereașiexperiențădiverselorpersonalitățiprezente, pe lângădragiinoștridirectori de proiectCristian GhinghesșiAlexandru Manda a cărorsesiuni ne-au ajutatsăpornim cu multeunelteșisfaturi legate de acțiuni de advocacy, blogging cetățenesc, legislațieșijustițieși de prezențașidiscuțiilibere cu AvocatulPoporului Renate Weber sau Cristian Chiscop din parteaprogramului de burse Friedrich Ebert Stiftung. Astfel, am plecat cu modele de urmat, prieteniirealeșiocazii care pentrualțiiar fi situațiice se întâmplă o datăînviață. Consider acestproiect un viitor motor al schimbării ineducatiaromânească”- coordonator Anda Dilara Nicole Mețac
Încadrulacestuiproiectvor fi încurajațieleviișipărințiisă fie activiînviațacomunitățiișcolare la nivelșcolarși local, sesizândproblemeleexistenteșiparticipând la găsireacelormaieficiente soluții.

Proiectul, sub denumireaoficială “Responsabilitatesocialăpentrușcoli bine finanțateșiguvernate la nivel local”, îșipropune la nivelulcelorcincijudețe implicate (Bacău, Cluj, Mureș, TimișșiVâlcea) căpânăînlunaiunieaanului 2021 săobțină:

  • Creșterea cu celpuțin 25% a numărului de localități care acordă burse școlare;
  • Creșterea cu celpuțin 20% a medieibugetuluialocateducației de cătrelocalitățile din fiecarejudeț;
  • Creșterea cu celpuțin 30% a numărului de școli care respectăobligațiile de transparență pe site;
  • Convingereatuturorcelorcinci inspectorate școlarejudețenesăișifacătreabașisămonitorizezealocarearesurselorfinanciare de cătreprimării.
Comentează cu Facebook
Punctul

FREE
VIEW