fbpx

Se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc

LICIT 1

        În temeiul art. 673 ind. 12 coroborat cu art.504 Cod Procedură Civilă

        Se publică spre cunoştinţă publică că în dos exec nr 688/E/2012 in ziua de JOI 24.09.2020 ORA 10.00 se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următorul bun imobil proprietatea debitorului – garant ipotecar CASONI IOAN- prin mostenitori :

  1. TEREN intravilan în suprafață de 2.700 mp neîngrădit, liber de curți și construcții, in forma triunghiulara. Imobilul este situat în loc. Ungheni, str. Mureșului, f.n., jud. Mureș și este înscris în CF nou 50933/Ungheni, nr. vechi 3486/N/Ungheni, nr. cad. nou 50933 si nr cad. vechi 1484.

       Prețul de strigare este 122.250,00 lei , reprezentand pretul de evaluare de 163.000,00 lei conform Raportului de evaluare nr. 223/16.06.2017 intocmit de catre expert evaluator ing. Mircea Suciu .

      Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare.

       Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună  in contul de consemnare deschis la BCR – Agentia Reghin nr cont RO40 RNCB 0193 0154 8826 0001, la dispozitia executorului judecatoresc Olteanu Radu, o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare a imobilului  respectiv 12.225,00 lei, dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.

LICIT 2

        În temeiul art. 673 ind. 12 coroborat cu art.504 Cod Procedură Civilă,

        Se publică spre cunoştinţă publică că în ziua de JOI 24.09.2020 ora 11.00 in dosarul executional nr. 499/E/2012, se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următorul bun imobil proprietatea debitorilor SOPTEREAN DANILA si SOPTEREAN DANIELA MONICA:

TEREN intravilan in suprafata de 984 mp. edificat cu imobil tip rezidential  in regim de inaltime p+M constructie neevidentiata in CF. Imobilul este situat in loc. Tg Mures, str. Voinicenilor, nr. 194A, jud. Mures si este inscris in Cf nr. 125553/Tg Mures, nr. top. 5365/14/1/2.

       Pretul de strigare este de 189.617,25 lei, reprezentand prețul de evaluare este de 252.823,00 lei (redus cu 25%) conform Raportului de evaluare nr. 295/28.11.2016 intocmit de ing. Mircea Suciu.

      Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare.

       Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună in contul de consemnare deschis la BCR – Agentia Reghin nr cont RO40 RNCB 0193 0154 8826 0001, la dispozitia BIEJ Olteanu Radu, o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare a imobilului  18.961,73 lei dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.

Comentează cu Facebook