fbpx

Se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc

    În temeiul art. 673 ind. 12 coroborat cu art.504 Cod Procedură Civilă

        Se publică spre cunoştinţă publică că în ziua de LUNI 22.03.2021 ora 10.00 in dosarul executional nr. 1415/E/2012, se vinde la licitaţie publică la sediul executorului judecătoresc Olteanu Radu  situat în loc. Reghin, str. Petru Maior, nr. 48, et.2, ap.8, jud. Mureş, următorul bun imobil proprietatea debitorului avalist NAGY LORANT:

TEREN extravilan in suprafata de 9.800 mp., inscris in CF 51340/Eremitu, nr. cad. 336. Imobiul este situat in loc. Damieni, com. Eremitu, jud. Mures.

       Prețul de strigare este de 10.080,00 lei,  reprezentand pretul de evaluare de 10.080,00 lei, conform Raportului de evaluare nr. 12/20.01.2021 intocmit de ing. Mircea Suciu.

      Invităm pe toţi cei care pretind vreun drept asupra imobilului să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare.

       Cei interesaţi să participe la licitaţie se vor prezenta la sediul organului de executare cu oferta de cumpărare până la ora vânzării, fiind obligaţi să depună in contul de consemnare deschis la BCR – Agentia Reghin nr cont RO 40 RNCB 0193 0154 8826 0001, la dispozitia BIEJ Olteanu Radu, o cauţiune reprezentând  10% din preţul de strigare a imobilului 1.008,00  lei dovada consemnării se va ataşa la oferta de cumpărare.

Comentează cu Facebook