Se vinde prin licitatie imobil

“Fleseriu & Associates IPURL, lichidator judiciar al SC DREAMS SRLin faliment, cu sediul in Brasov, str. Castelului, nr. 120, jud. Brasov, tel. 0724.592.044, fax. 036/446.302,

e-mail. camilfleseriu@gmail.com anunta vanzarea prin licitatie publica cu strigare a imobilului situat in Tg. Mures, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 183, jud. Mures – proprietatea debitoarei, compus din teren intravilan in suprafata de 357 mp, cu constructiile aferente, respectiv cladire din beton armat si caramida pe fundatie din beton cu acoperis terasa, avand S+P+2E, suprafata construita la sol 339 mp, parter: sala de asteptare cu mese de birou, sala de arhiva, camera portar, wc dublu, 3 birouri, bucatarie, 2 holuri, 2 casa scarii si garaj ; etaj I: sala de conferinta, 5 birouri, 2 wc duble, bucatarie, 5 holuri si 2 casa scarii, etaj II: 5 birouri, terasa, hol, bucatarie, camera de serviciu, grup social, camera de utilitati cu c.t. si casa scarii.

Prețul de pornire a licitației este valoarea de piață determinata de expertul evaluator, respectiv 3.084.000 lei, echivalentul a 660.825 euro.(curs de schimb valutar la data de referință a evaluării 09.10.2018 este de 1€=4,6668 lei).

Licitațiile se vor desfășura, la sediul lichidatorului judiciar din Brașov, str. Castelului, nr. 120. Jud. Brașov.

Ședințele de licitatie vor fi săptămânale (1/saptamana), in fiecare zi de JOI, ora 14.00, incepand cu data de 21 mai 2020. Pretul nu include TVA.

Ofertantii care doresc sa participe la licitatie trebuie sa depuna la sediul lichidatorului judiciar, din Brasov, Str. Castelului, nr. 120, jud. Brasov, sau online, la adresa camilfleseriu@gmail.com, in format electronic, caruia i s-a incorporat, atașat sau asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, cel mai tarziu cu 24 de ore inainte de organizarea licitatiei:

  • Dovada achitării Caietului de sarcini (copie);
  • Dovada privind achitarea garanţiei de participare la licitaţie în cuantum de 10% din preţul de strigare (original) fără TVA. Garantia nu este purtatoare de TVA;
  • Dovada calităţii de reprezentant;
  • Declaraţia de acceptare a condiţiilor Caietului de sarcini (original) semnată şi acceptată de ofertant sau reprezentantul legal ori convenţional;
  • Documentele care certifică identitatea şi calitatea ofertantului.

Pretul caietului de sarcini este de 4.000 lei fara TVA.

Pretul Caietului de sarcini se va achita fie numerar, la sediul lichidatorului judiciar, fie prin virament bancar, in contul unic de procedura al debitoarei RO11BREL000200223404, deschis la Libra Internet Bank – sucursala Brasov, titular cont SC DREAMS SRL  – in faliment.

Se recomanda ca orice persoana interesata sa efectueze o inspectie a activelor scoase la vanzare.

Relatii suplimentare se pot obtine de la lichidatorul judiciar FLESERIU & ASSOCIATES IPURL, TEL. 0724.592.044, EMAIL. camifleseriu@gmail.com .”

Comentează cu Facebook