Vrem țigani decenți

La solicitarea prefecturii Mureș, Consiliul Local Tîrnăveni a aprobat planul de acţiune privind incluziunea romilor. Planul a fost întocmit de Demeter Zoltán, inspector în cadrul serviciului public de asistenţă socială. Potrivit raportului ,,Riscuri și inechități sociale în România” elaborat de o comisie prezidențială, problemele prioritare ale romilor rămân cele de… Continuare