fbpx

Tichete sociale pentru preșcolarii ce provin din familii defavorizate de pe raza Municipiului Târgu Mureș

În scopul stimulării participării în învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate şi al creşterii accesului la educaţie a acestora, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș preia dosarele de înscriere în vederea acordării stimulentului educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță, conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările și completările ulterioare.

Menționăm faptul că, în cursul anului școlar 2021-2022, Direcția a acordat un număr de 296 de tichete sociale pentru grădiniță.

Tichetele sociale pentru grădiniță se acordă lunar, în perioada septembrie – iunie (inclusiv în vacanțe și în zilele libere acordate de lege), valoarea nominală a unui tichet fiind de 105 lei/lună, dacă venitul lunar pe membru de familie este de până la 557 lei (nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei);

Acestea pot fi utilizate doar pentru achizitionarea produselor necesare preșcolarilor: produse alimentare, de igienă, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite și articole școlare.

Acte necesare:

– Cerere – Declarație pe propria răspundere;

– B.I/C.I./C.I.P. al titularului şi al membrilor de familie (original şi copie xerox);

– Certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie xerox);

– Certificatul de căsătorie (original şi copie xerox);

– Adeverinţă eliberată de grădiniță;

– Adeverinţă din care să rezulte venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii, de către persoanele încadrate în muncă+ nr. şi valoarea tichetelor de masă, dacă este cazul;

– Certificat de atestare fiscală pentru persoanele peste 18 ani, o dată pe an;

– Adeverinţă de la Registrul Agricol al Primăriei Târgu Mureş, dacă este cazul;

– Cupon alocație;

– Alte acte, după caz.

Documentele mai sus amintite se depun la Registratura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, str. Gheorghe Doja, nr. 9, camera 8, parter (program de lucru cu publicul: luni-vineri 08:00-12:00, marți și joi ora 14:00-16:00) sau transmise în format electronic pe adresa de e-mail: registratura.das@tirgumures.ro.

Menționăm faptul că, acest stimulent educațional sub forma tichetelor sociale pentru grădiniță se acordă doar copiilor preșcolari ce provin din familii defavorizate de pe raza Municipiului Târgu Mureș.

Pentru elevi (ciclul primar și ciclul gimnazial), cererile pentru stabilirea și acordarea sprijinului financiar sub forma tichetelor educaționale pe suport electronic pentru rechizite și alte materiale școlare, în valoare de 500 de lei (conform OUG nr. 133/2020)se întocmesc de reprezentantul familiei și se depun, împreună cu actele doveditoare privind componența familiei și a veniturilor, la secretariatul unității de învățământ unde este înscris elevul, în termen de 5 zile de la data începerii anului școlar.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0365/430859 – Direcţia de Asistenţă Socială Târgu Mureș.

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș

Cerere Acordare stimulent educational.pdf
Comentează cu Facebook
Punctul

FREE
VIEW