Timpul investițiilor s-a oprit în satele mureșene

De multe ori avem impresia că timpul s-a oprit în satele din cele 88 de comune mureșene. În multe dintre acestea drumurile sunt ca acum zeci sau chiar sute de ani, multe școli sunt părăginite (uneori întâlnim chiar școli cu WC-ul în curte, fără apă curentă), iar investițiile care să creeze locuri de muncă sunt o raritate în satele mureșene… De aceea am luat la „puricat” câteva dintre site-urile comunelor mureșene, pentru a putea vedea ce se face în acestea. Mai exact, am citit hotărârile de consiliu local din 2018. Vă prezentăm în continuare câteva exemple de investiții care se fac în satele noastre, la sfârșitul celui de-al doilea deceniu al secolului XXI. Desigur, am menționat doar investițiile adevărate!, cele care aduc un beneficiu substanțial cetățeanului. Aceasta deoarece majoritatea HCL-urilor din comune se referă la chestiuni pur administrative cum ar fi votarea bugetului, numirea președinților de ședințe de consiliu local, vânzarea lemnului de foc, aprobarea rețelei școlare etc. Concluzia? În sate se mai face câte ceva – se mai modernizează câte un drum, se mai construiește câte un cămin cultural, se mai renovează o școală, se mai introduce apa sau canalizarea – dar se face destul de puțin și mai ales se fac investiții care ar fi trebuit de mult să fie o normalitate în secolul XXI.

Primării fără informații

Din păcate, la foarte multe primării nu am putut analiza hotărârile de consiliu local de anul trecut din simplul motiv că acestea nu dispun de un site web, cum este cazul comunelor Fărăgău, Bogata, Eremitu etc. Alte comune au site, dar nu sunt postate HCL-urile, cum ar fi cazul comunelor Hodoșa, Chiheru de Jos, Cuci etc. Apoi, a treia categorie sunt comunele care au site, dar acesta nu funcționează: Cozma, Petelea etc.

Nu este cazul comunei Ogra

Pe site-ul comunei am găsit investiții în educație sau în infrastructură.  De exemplu, în toamnă s-a votat hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării, pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi și drum de acces în localitățile Giuluș și Lăscud”, obiectiv finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală, subprogramul „Modernizarea satului românesc”. Valoarea totală a investiției este de aproape 11 milioane de lei, din care cofinanțarea din bugetul comunei este de aproximativ 451.000 de lei.

În iunie 2018 consilierii din Ogra au aprobat proiectul „Lucrări de intervenție la Școala Generală din comuna Ogra, cu scopul creșterii eficienței energetice, prin lucrări de reabilitare termică a anvelopei, lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1., în cuantum de 3.829.220 lei (inclusiv T.V.A).

Tot în domeniul educației, în luna martie a fost aprobat un alt proiect: „Construire și dotare grădiniță cu program normal” în localitatea Ogra; finanțarea se face prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, finanțat prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru. Valoarea proiectului este de 2.294.117,61 lei (inclusiv TVA), sumă din care primăria trebuie să cofinanțeze 2,21%.

Grădiniță, canalizare și drumuri la Ernei

La Ernei, în ianuarie 2018 a fost aprobat Studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, aferent proiectului „Construire grădiniță cu program prelungit în localitatea Ernei, comuna Ernei”, care se va depune pentru obținerea unei finanțări în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Grădinița va avea o suprafață de 334 mp, cu o capacitate de 80 de copii.

Un alt proiect social a fost aprobat de consilierii din Ernei, în aprilie: încheierea acordului de parteneriat cu Fundația Creștină „Diakonia”, Filiala Tîrgu Mureș în vederea asigurării serviciilor comunitare de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și dependente. Pentru acesta s-a prevăzut suma de 40.000 de lei din bugetul local al comunei.

Consilierii au aprobat și indicatorii tehnico-economici pentru extinderea rețelei de canalizare în comuna Ernei, proiect în valoare de 4.825.198,00 lei inclusiv TVA. Canalizarea este prevăzută a fi extinsă cu 6 kilometri.

Totodată, anul trecut s-au aprobat și indicatorii tehnico-economici pentru un proiect care prevede îmbunătățirea infrastructurii în Ernei, în urma unei investiții de 13.582.823,027 lei, inclusiv TVA.

Investiție mare în școli, la Sânpaul

La Sânpaul consilierii au votat modernizarea unităților de învățământ cu suma de aproximativ 9,1 milioane de lei. De fapt, vor fi modernizate școlile din Chirileu, Sânpaul, Sânmărghita, Valea Largă. Investițiile prevăd: schimbare uși, ferestre, amenajarea de noi săli de clasă, vestiare, prin extinderea clădirii, termoizolație cu vată bazaltică, schimbarea corpurilor de iluminat cu altele mai eficiente, realizarea unei rețele de încălzire centralizată, panouri solare pentru apă caldă, instalație de stingere în caz de incendii, mobilier nou, materiale didactice etc.

Totodată, în aprilie 2018, consilierii din Sânpaul au votat construirea unui cămin cultural, iar în mai au fost acordate ajutoare financiare bisericilor din comună, în valoare de 100.000 de lei.

Activitate intensă la Band

O comună în care consiliul local pare să aibă o activitate intensă este Band. Anul trecut s-a aprobat modernizarea drumurilor și străzilor din Band cu suma de aproximativ 17 milioane de lei, finanțare de la bugetul de stat, prin PNDL.

Apoi, consilierii au aprobat construirea și modernizarea Centrului medical uman – aproximativ 5,2 milioane de lei.

S-a hotărât renovarea Căminului Cultural din Drăculea Bandului și reabilitarea, modernizare iluminatului public în comună, precum și realizarea canalizării și a unei stații de epurare.

De asemenea, menționăm extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă în satul Drăculea Bandului și str. Valea Mică (Fânațe) – valoare 170.000 de lei fără TVA.

Alimentare cu apă la Zagăr

În comuna Zagăr, în mai s-a aprobat reabilitarea și extinderea căminului cultural, valoarea investiției fiind de 1,5 milioane de lei.

În iunie s-a aprobat achiziționarea utilajului și a accesoriilor pentru întreținerea domeniului public al comunei Zagăr. Valoarea aproximativă este de 320.000 de lei.

În iulie au fost aprobate studiile de fezabilitate și indicatorii tehnico economici pentru obiectivul „Reabilitare, extindere și dotare infrastructură educațională pentru învățământul general obligatoriu în comuna Zagăr”.

În septembrie 2018 s-a hotărât modernizarea tronson stradă secundară, sat Seleuș, pe o lungime de 151 de metri.

În octombrie consilierii au aprobat înființarea rețelei de alimentare cu apă, valoare 9 milioane de lei, rețeaua urmând să aibă o lungime de 15 km.

Mica, Gălești și Răstolița… puține investiții

În comuna Mica am observat o singură hotărâre mai deosebită: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Capelă mortuară, branșamente și racorduri la rețele de utilități”, în valoare  de aproape 400.000 de lei.

Dar tot e bine, căci la Gălești nu am descoperit nicio investiție deosebită.

La Răstolița în februarie s-a prevăzut încheierea unui contract privind asigurarea furnizării serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice dependente cu o firmă specializată. Apoi, au fost actualizați indicatorii economici pentru modernizare Școală.

Școală, dispensar, canalizare și premii în bani

Totuși, la Chețani, consilierii par a fi mai activi. În ianuarie s-a aprobat construirea, echiparea și dotarea unei școli gimnaziale, cu suma de aproape 4 milioane de lei.

Tot în ianuarie consilierii au aprobat modernizarea și dotarea dispensarului uman din satul Chețani – 1 milion de lei prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Realizarea sistemului de canalizare a apelor menajere în Grindeni și Hădăreni costă aproape 7,4 milioane de lei.

În aprilie un HCL prevedea construirea racordurilor individuale la sistemul public de canalizare în comuna Chețani, suplimentare 40 de bucăți.

În mai s-au aprobat premii bănești pentru elevii Școlii din Chețani care au obținut cele mai bune rezultate la învățătură în anul școlar 2017 – 2018, luându-se în considerare cele mai mari trei medii generale anuale la nivel de școală: locul I – premiu 1000 de lei, locul II – premiu 700 lei, locul III premiu 500 de lei. 

Vasile DANCEA

Comentează cu Facebook