Vineri, ședință de CL Sighișoara

 

A fost convocat Consiliul Local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de vineri, 18 mai cu începere de la ora 13,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

Ordine de Zi:

  1. Adresa înregistrată la Municipiul Sighișoara cu nr. 12435 din 03.05.2018, prin care S.C. Apă Termic Transport S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Apă Termic Transport S.A.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Sighișoara și aprobarea constituirii și componenței Colegiului Director al direcției
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al unității administrativ –teritoriale pe anul 2018
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de utilități, specifice serviciului de salubrizare, derulate de S.C. Schuster Ecosal S.R.L., conform contractului de concesiune nr.22.161/891/23.10.2012
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate privind modalitatea de delegare a serviciului public de administrare a fondului locativ și spații cu altă destinație decât locuință aflate în domeniul privat al Municipiului Sighișoara și în domeniul privat al statului și a documentației de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a fondului locativ și spații cu altă destinație decât locuință aflate în domeniul privat al Municipiului Sighișoara și în domeniul privat al statului
Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.