Zeci de mii de euro pentru un concurs de soluții pentru remodelarea zonei centrale a municipiului Tîrgu Mureș

Spațiul urban determinat de Pța Victoriei – Pța Trandafirilor – Pța Petőfi Sándor – Pța Bernády György – Bdul Cetății reprezintă unul dintre cele mai intens circulate coridoare la nivelul orașului, atât din punct de vedere rutier, cât și al circulațiilor alternative, aflându-se la întretăierea drumurilor istorice care au generat topografia orașului actual. Spațiul propus pentru studiu are o profundă încărcătură istorică, culturală, arhitectural-urbanistică, făcând parte din nucleul vechi al localității. Acest substrat istoric reprezintă baza arhitectonică pentru funcționarea unei multitudini de activități: administrative, financiar–bancare, de recreere și agrement, comerciale, educaționale, locuire, culturale, turistice, sociale etc.

Un concurs de soluții și un studiu aprofundat pentru spațiul menționat se justifică prin necesitatea unei tratări unitare din punct de vedere al amenajării urbanistic-peisagistice (materiale și mobilier urban folosite în spațiul public, spații verzi, iluminat public, etc.), a rezolvării circulațiilor în conformitate cu noile recomandări ale Uniunii Europene (prioritate pentru circulația alternativă și pentru transportul public), precum și prin dorința punerii în valoare a monumentelor și ansamblurilor arhitectural –urbanistice (afectate în prezent de vegetație înaltă, parcări la bordură, insuficiența iluminatului ambiental/arhitectural etc.).

Scopul concursului este obținerea de soluţii/ idei pentru valorificarea zonei studiate în contextul nevoilor comunitare actuale prin: rezolvarea conflictelor generate de caracterul multifuncțional al zonei studiate, punerea în valoarea a monumentelor și ansamblurilor arhitectural – urbanistice din zonă, creșterea atractivității zonei pentru turism, ameliorarea peisagistică, creșterea calității spațiilor destinate întâlnirilor sociale din zonă, reorganizarea circulației în vederea reducerii traficului motorizat, a poluării în zonă și a creșterii deplasărilor alternative și cu mijloace de transport în comun, creșterea nivelului de trai pentru locuitorii din zonă, crearea de facilități pentru deplasarea persoanelor cu dizabilități – care să stea la baza unor documentații de urbanism sau proiecte tehnice, dintre care menționăm Planul Urbanistic Zonal pentru Zona Construită Protejată, Proiect “Remodelare zonă centrală a municipiului Tîrgu Mureș”.

Concurenții vor face propuneri cu privire la următoarele aspecte importante pentru beneficiar:

· Punerea în valoare a monumentelor și a ansamblurilor arhitectural–urbanistice, a propriei identităţi pentru fiecare spaţiu public studiat
· Integrarea monumentelor de for public cu valoare estetică / istorică (statui existente şi aprobate, ceasul cu flori, etc.), existente sau propuse; integrarea acceselor auto și pietonale în parcajul subteran propus în P-ța Trandafirilor

· Tratarea unitară a spațiului public, a mobilierului urban, a teraselor de alimentație publică, a chioșcurilor, a semnalisticii privind obiectele turistice, a iluminatului ambiental, a cromaticii faţadelor şi a traseelor dedicate circulaţiilor;
· Crearea/punerea în evidența a unor elemente simbol pentru zona construită protejată sau pentru oraș (acestea ar putea fi: amenajarea unui spațiu destinat întâlnirilor publice, design stație de autobuz, design mobilier urban, design chioșcuri, design terase comerciale, design semnalistică pentru turism, design suport pentru biciclete sau orice alt element din spațiul public cu potențial de simbol)
· Reorganizarea circulației şi a parcărilor în zona centrală în vederea acomodării, eliminării totale sau parțiale a circulației motorizate din piața Trandafirilor și din zonele adiacente; integrarea transportului de aprovizionare în zonă
· Remodelare spațială și minerală a spațiilor publice – coridoarele destinate circulației alternative (inclusiv pentru persoane cu dizabilități) și motorizate, a transportului public (inclusiv a stațiilor de transport public), a piețelor publice și a spațiilor verzi.
· Integrarea stațiilor de transport public în comun în spațiul destinat circulației pietonilor; analizarea amplasamentului stațiilor de transport în comun și indentificarea de noi locații în cazul în care se consideră că este necesar acest lucru.
· Reducerea poluării și adaptarea spațiului public la schimbările climatice
· Alte aspecte la libera alegere a concurentului / echipei concurente

Concursul încurajează creativitatea, calitatea tehnică a soluțiilor, fundamentarea și sustenabilitatea acestora ca fiind criterii de bază în evaluarea proiectelor.

4. Tipul de concurs: concurs de soluții deschis la nivel național și internațional, cu acordarea de premii

5. Lansarea oficială a concursului: 18.06.2018
Termenul de depunere a proiectelor: 27.08.2018

Numărul și valoarea premiilor:
Premiul I: 20.000 euro
Premiul II: 10.000 euro
Premiul III: 5.000 euro

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.