Posts Tagged “consiliul local”

Transparenţa devine… opacă la Consiliul Local Tîrgu Mureş?

By |

Pornind pe urmele zvonului că se preconizează interzicerea filmării şi transmisterii în direct a şedinţelor de Consiliu Local Tîrgu Mureş l-am întrebat pe Mark Christian Hermann, consilier local despre ce este vorba. Iată ce am aflat:

Mark Christian Hermann: Domnul consilier Bakos forţează de o bună vreme unilateral „necesitatea” modificării Regulamentului de Organizare şi funcţionare, fără să fi existat suficiente dezbateri şi consultări. (Vrea modificări n. red. )şi faţă de varianta supusă dezbaterii publice, care dealtfel a fost desființată prin raportul de specialitate al direcţiei juridice. Astfel a introdus peste noapte un nou articol, cu doar 24 de ore înainte de ședința CL!

Rep.:Ce se spune în acest articol?

Mark Christian Hermann: După art. 92 se introduce art. 921 care va avea următorul conţinut: „Înregistrările  video şi audio a şedinţelor precum şi transmiterea lor în direct în spaţiul public, se pot efectua numai de către aparatul specializat al Primarului, în cadru instituţionalizat, sau de către mai multe canale oficiale mass-media acreditate în baza unei solicitări prealabile adresate Primăriei municipiului Tîrgu Mureş. Pentru nerespectarea prevederilor prezentului articol se aplică sancţiunile prevăzute de art. 93 din prezentul regulament”.

Rep.: Asta însemnând?

Mark Christian Hermann: Înseamnă că, practic vor să ne interzică să mai transmitem live ședințele CL. Or Constituția României este cât se poate de clară în acest sens: Art. 30 – Libertatea de exprimare:

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

Coroborat cu art 42 din Legea 215/2001 Ședințele consiliului local sunt publice

Rep.:Ce veţi face?

Mark Christian Hermann: In prima fază vom încerca să le atragem atenția că este nelegal.Dacă nu ai cu cine dialoga, vom ataca hotărârea la Instituția Prefectului și în instanța de contencios administrativ.

Rep.: Ce credeţi de ce nu vor transparenţă?

Mark Christian Hermann: Pentru că nu mai pot face trucuri și înțelegeri în funcție de interesele lor de grup. Și pentru că nu îi mai pot manipula pe tîrgumureşeni cu informații cenzurate și manipulate. Pentru că de când transmitem ședințele CL live, tot mai mulți oameni se interesează și se implică în problemele urbei noastre. Transparența este cel mai bun antibiotic. Unde ajunge lumina, de acolo dispar paraziții. Nu este întâmplător că îi deranjează.

EM

 

Read more »

Ionela Ciotlăuș, un viceprimar revocat?

By |

Ionela Ciotlăuș, un viceprimar revocat?

ionela ciotlaus 2UPDATE Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș discută peste doar câteva ore revocarea din funcție a viceprimarului Ionela Ciotlăuș. Ultimele reacții venite pe acest subiect sunt chiar din partea viceprimarului în discuție care a trecut revistă în cadrul unei conferințe de presă deciziile luate de-a lungul mandatului și care l-au deranjat pe primarului Dorin Florea și apropiații acestuia:

 • Nu am fost de acord cu majorări de taxe şi impozite şi nici cu taxe noi
 • Nu am fost de acord cu creşterea continuă a preţului la apă.
 • Nu am fost de acord cu închiderea şcolilor.
 • Nu am fost de acord cu achiziţia ineficientă şi insuficientă a unor containere de lux şi a unor cârciumi.
 • Nu am fost de acord cu risipirea banilor publici la cluburi private.
 • Nu am fost de acord cu un buget ineficient, insuficient la funcţionare, un buget copiat an de an fără un management adecvat al resurselor fără ca el să se pună în aplicare.
 • Nu am fost de acord cu plata cu întârziere a colaboratorilor şi a asistaţilor sociali
 • Am cerut vehement plata burselor şcolare.
 • Am cerut rezolvarea situaţiei juridice a şcolilor retrocedate şi prezervarea viitorului acestor şcoli în imobilele respective sau în alte imobile.
 • Am cerut transparenţă în procesul legislativ şi executiv.
 • Am cerut rapoarte de control pentru a se vedea deficienţele spre a putea fi remediate.
 • Am cerut dotarea cabinetelor şcolare administrate de Primărie.
 • Am cerut revizuirea contractelor de concesionare a serviciilor publice în favoarea municipiului nu a operatorilor şi îmbunătăţirea serviciilor de salubrizare, transport, parcare etc.

Viceprimarul liberal al municipiului Tîrgu-Mureș, Ionela Ciotlăuș, este propusă spre revocarea din funcție în următoarea ședință ordinară de Consiliu Local, ce se va desfășura miercuri. Potrivit expunerii de motive, propunerea este întemeiată pe articolul 57, alin. 4, din Legea nr. 215 privind administrația publică locală. Viceprimarul a anunțat deja că intenționează să atace în contencios administrativ hotărârea în caz că va fi adoptată, precum și raportul întocmit de către secretarul municipiului, Maria Cioban. Consilierul local care i-ar putea succeda Ionelei Ciotlăuș în funcția de viceprimar este democrat-liberalul Claudiu Maior.

Inițiator: primarul

Proiectul de hotărâre nr. 14, inclus pe ordinea de zi a ședinței din 16 aprilie, a fost inițiat de către primarul municipiului Tîrgu-Mureș, Dorin Florea, cu toate că acesta a susținut că propunerea le-ar aparține aleșilor locali, potrivit declarației acordate Agerpres, din care cităm: „(…) Consilierii au constatat că în afară de circ nu se întâmplă nimic, s-a opus la absolut toate proiectele Primăriei. Or, cei din executivul Primăriei trebuie să colaboreze. Deci consilierii, inclusiv cei de la UDMR, au motivat atmosfera tensionată şi că e prea angajată politic. Sunt îndeplinite toate condiţiile”.
Astfel, potrivit expunerii de motive a proiectului de hotărâre, pe care nu l-am regăsit publicat pe site-ul Primăriei Tîrgu-Mureș, primarul a inițiat acest proiect în 10 aprilie, adică joia trecută, motivându-și inițiativa în baza articolului 57, alin. 4, din Legea nr. 215 privind administrația publică locală. Conform acestuia: „Schimbarea din funcție a viceprimarului se poate face de consiliul local, hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor în funcție (n.red. 12, în cazul Consiliului Local Tîrgu-Mureș), la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcție”.
Expunerea de motive este însoțită de o analiză amplă a articolelor din legea administrației publice locale, respectiv din Legea 393 din 2004 privind statutul aleșilor locali care se referă la revocarea, respectiv eliberarea din funcție a viceprimarului, precum și de un raport al Direcției Juridice din cadrul Primăriei semnat de către Simona Frandeș, respectiv de secretarul municipiului Tîrgu-Mureș, Maria Cioban.

Revocare versus eliberare din funcție

Mai precis, analiza mai sus-amintită ce însoțește expunerea de motive a proiectului de hotărâre interpretează articolul 57 din Legea nr. 215 versus articolul 69 din Legea 393. Astfel, se arată că legiuitorul face distincție între revocarea din funcție, respectiv eliberarea din funcție, iar ca argument este prezentată o speță de la nivelul comunei Ghindari, unde viceprimarul înlocuit din funcție prin votul consilierilor locali a atacat în contencios administrativ hotărârea. Prin sentința nr. 47 din 2011, Tribunalul Mureș a respins acțiunea acestuia ca nefondată. În motivare, completul de judecată a arătat că hotărârea de Consiliu Local a fost adoptată în baza articolului 57, alin. 4, din Legea 215 și nu în baza art. 69 din Legea 393 care reglementează procedura de eliberare din funcție a viceprimarului din motive disciplinare. Acesta a atacat cu recurs hotărârea primei instanțe, fără să aibă mai mult succes. În apărare, Consiliul Local Ghindari a arătat că legiuitorul nu a prevăzut nici pentru alegerea și nici pentru revocarea viceprimarului din funcție decât voința – politică – a consilierilor, iar această hotărâre se ia cu majoritatea – n.red. simplă – a consilierilor în funcție.

Raport de secretar

Tot în susținerea acestui proiect este atașat raportul de care, de asemenea, aminteam mai sus. Semnat de Simona Frandeș și Maria Cioban, acesta reprezintă o preluare, cuvânt cu cuvânt, din lucrarea doctorandului la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, Iulian Marcel Andraș, consilier juridic la Primăria comunei Scânteiești, județul Galați – „Unele considerații privind statutul viceprimarului”. Andraș arată, amintind de cele două situații juridice prevăzute în cele două articole de care aminteam mai sus, că: „Din analiza posibilelor sancţiuni ce îi pot fi aplicate viceprimarului în temeiul Statutului aleşilor locali, reţinem pe cea mai gravă dintre acestea: eliberarea din funcţie, prevăzută de art. 69 alin. (4) din Legea nr. 393/2004. Hotărârea se adoptă cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie şi nu poate fi aplicată decât dacă se face dovada că viceprimarul a încălcat Constituţia, celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă (…) Focalizarea interesului pe această formă de răspundere nu este întâmplătoare, deoarece o măsură cu efect similar poate fi dispusă şi în temeiul art. 57 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 care permite schimbarea din funcţie „prin hotărâre adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie”.
Mai departe, autorul se referă la cele două situații, apreciind că: „Legea organică a administraţiei publice locale nr. 215/2001 nu condiţionează schimbarea din funcţie a unui viceprimar de existenţa vreunui motiv anume, libertatea de apreciere a consilierilor locali fiind absolută din acest punct de vedere”.
Aşa după cum la alegerea în funcţia de viceprimar, consilierii locali nu sunt condiţionaţi de vreun motiv anume (de exemplu, competenţă managerială, studii de specialitate, vechime în muncă etc.), tot astfel la schimbarea din funcţie nu există nicio limitare a dreptului de apreciere.
Ca o concluzie, spune autorul, procedura instituită prin articolul 57, alin. 4, nu presupune niciun control de oportunitate, nu este o formă de răspundere juridică, ci reprezintă „o răspundere de natură politică a viceprimarului faţă de consiliul local care l-a sprijinit la numirea în funcţie (…) care are semnificaţia unei moţiuni de cenzură la nivelul autorităţilor publice locale”.
În sprijinirea argumentației de mai sus sunt date ca exemple mai multe sentințe civile în această materie, sentințe rămase definitive și irevocabile.

Alegerea noului viceprimar, pe ordinea de zi

În afară de proiectul de hotărâre amintit mai sus, pe ordinea de zi a ședinței se mai regăsește la punctul 15 proiectul privind alegerea unui viceprimar. În expunerea de motive se precizează următoarele: „Urmare a adoptării hotărârii de schimbare din funcţie a d-nei Ciotlăuş Ionela Claudia s-a vacantat un post de viceprimar al Municipiului Tîrgu Mureş. Faţă de această situaţie, propunem efectuarea procedurilor legale de alegere a unui viceprimar, cu adoptarea unei hotărâri a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş corespunzătoare, în condiţiile Legii nr. 215/2001, O.G. nr. 35/2002, cu respectarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş adoptat prin Hotărârea nr. 37/2010”.
Vizată direct, viceprimarul Ionela Ciotlăuș spune că va ataca în contecios administrativ hotărârea de revocare din funcție, respectiv va înainta o plângere penală împotriva secretarului municipiului, Maria Cioban, pentru abuz în serviciu. Ciotlăuș spune că proiectul de hotărâre nu conține niciun motiv de revocare de natura celor cuprinse în articolul 69 din Legea 393 din 2004. Cum am arătat deja, proiectul de hotărâre este argumentat însă pe prevederile din Legea 215. De asemenea, aceasta a susținut că raportul secretarului este motivat doar pe argumente politice și nu administrative și de aceea: „Personal voi ataca acest raport în contencios administrativ, de asemenea voi face o plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva secretarului care semnează acest act administrativ”.
Liderii locali ai celorlalte partide cu reprezentanți în Consiliul Local Tîrgu-Mureș, UDMR – viceprimarul Peti Andrei, respectiv PSD – Ștefan Someșan s-au abținut să facă vreo declarație referitoare la poziția lor față de aceste proiecte de hotărâre.
Cât despre cine ar putea fi viitorul viceprimar, în cazul în care proiectul de hotărâre privind revocarea din funcție a Ionelei Ciotlăuș trece – printr-o alianță PD-L – UDMR, singura posibilă, ținând cont de numărul de mandate pe care fiecare dintre cele patru partide îl are în Consiliul Local Tîrgu-Mureș, cel mai vehiculat nume este cel al consilierului local democrat-liberal Claudiu Maior. Trăgând linie, se anunță o ședință ordinară fierbinte.

Ligia Voro

Read more »

Ionela Ciotlăuș ar putea fi demisă ca viceprimar

By |

Ionela Ciotlăuș ar putea fi demisă ca viceprimar

Unul dintre cele mai de succes proiecte din anul 2013 ale viceprimarului Ionela Ciotlăuș a fost cel referitor la acordarea de scutiri la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor de locuinţe care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuiala proprie pentru creşterea performanţei energetice și a calităţii arhitectural-ambientale

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a declarat presei, joi, că există un proiect de hotărâre al Consiliului Local Municipal care vizează schimbarea din funcţia de viceprimar a Ionelei Ciotlăuş (PNL), iar acesta a fost iniţiat de o treime dintre consilierii locali, din aproape toate formaţiunile reprezentate. ‘Doamna (Ionela Ciotlăuş, n.r.) nu face nimic pentru oraş. A fost o alegere total neinspirată, a venit în urma unui troc politic, ea ar fi trebuit demult să renunţe la acest post. Consilierii au constatat că în afară de circ nu se întâmplă nimic, s-a opus la absolut toate proiectele Primăriei. Or, cei din executivul Primăriei trebuie să colaboreze. Deci consilierii, inclusiv cei de la UDMR (care deţin majoritatea în Consiliul Local, n.r.), au motivat atmosfera tensionată şi că e prea angajată politic. Sunt îndeplinite toate condiţiile’, a declarat Dorin Florea.

De cealaltă parte, viceprimarul Ionela Ciotlăuş a spus că legal nu ar fi îndeplinite condiţiile necesare pentru a fi schimbată din funcţie, deşi Legea 215/2001 prevede că schimbarea viceprimarului se poate face de către Consiliul Local, la propunerea primarului sau a unei treimi dintre consilieri.

Propunerea de eliberare din funcţie a viceprimarului liberal din Târgu Mureş, Ionela Ciotlăuş, figurează pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local Târgu Mureş din data de 16 aprilie. Consiliul Local Târgu Mureş este format din 10 consilieri UDMR, şapte PDL şi câte trei din partea PSD şi PNL. Primăria Târgu Mureş are doi viceprimari, Peti Andras (UDMR) şi Ionela Ciotlăuş (PNL).

AGERPRES

Read more »

Manelele și hip-hop-ul interzise la Weekend

By |

Manelele și hip-hop-ul interzise la Weekend

complex weekendConsiliul Local Târgu Mureş a adoptat marţi, într-o şedinţă extraordinară, o hotărâre prin care se interzic manelele şi hip-hop-ul la terasele din Complexul de Agrement şi Sport ‘Mureşul’ gestionat de municipalitate. Iniţial, administratorul complexului a propus şi interzicerea muzicii lăutăreşti, lucru cu care consilierii locali nu au fost de acord, dictând interdicţii doar pentru hip-hop şi manele.

Directorul Complexul de Agrement şi Sport ‘Mureşul’, Ioan Cârcu, a declarat că a propus interzicerea muzicii hip-hop şi a manelelor la terase, după ce a primit sesizări de la cetăţeni nemulţumiţi, care susţin că aceste genuri muzicale ar putea influenţa negativ copiii. Iniţial, administratorul complexului a propus şi interzicerea muzicii lăutăreşti, lucru cu care consilierii locali nu au fost de acord, dictând interdicţii doar pentru hip-hop şi manele.

Preşedintele de şedinţă, viceprimarul Ionela Ciotlăuş, s-a abţinut de la vot declarând că întrucât muzica lăutărească va fi permisă în continuare în complex, interzicerea muzicii hip-hop şi a manelelor ar reprezenta o discriminare.

‘Din punctul meu de vedere, acest articol (din hotătâre, n.r.) este discriminatoriu. Nu e creştinesc să intri în casa omului care-ţi plăteşte taxe, taxe foarte mari. Chiar am primit un memoriu legat de taxele mari care se percep la Complexul de agrement şi acum intrăm cu o restricţie legată de difuzarea unui anumit tip de muzică’, a spus Ciotlăuş.

AGERPRES

Read more »

Poliția ludușeană, în sărbătoare

By |

Poliția ludușeană, în sărbătoare
Momentul festiv al sărbătorii

Momentul festiv al sărbătorii

Rezultatele bune obținute de Poliția orașului Luduș au fost făcute cunoscute în cadrul Consiliului Local printr-o amplă informare prezentată de comisarul șef Nicolae Cotta și pe care o vom prezenta într-unul din numerele viitoare.

Pentru publicul larg și în mod special pentru elevii școlilor din oraș, Poliția a organizat o festivitate a porților deschise în care copiii au urmărit cu mare atenție prezentarea tehnicii specifice ale muncii polițiștilor, prezentate de Leonid Frandeș, Claudiu Anca și Sandu Șara. Aceștia au răspuns la întrebările elevilor după ce au prezentat materiale informative cu privire la prevenirea faptelor antisociale și la tematica rutieră.
În partea a doua a festivităților, cadrele active au participat la o tradițională întâlnire ocazionată de avansările în grad a celor care îndeplinesc stagiul minim în gradul profesional și îndeplinesc și celelalte condiții. Au fost avansați în gradul profesional următorii: Iulian Cojocariu, Claudiu Anca, Vasile Bolog, Simion Lupșa, Cristian Marian, Adrian Moldovan, Adrian Mora, Sorin Mureșan și Mircea Mocean. Comisarul șef Nicolae Cotta a citit mesajul inspectorului general Petre Tobă și dispozițiile de avansare în grad semnate de ministrul Gabriel Oprea și de chestorul Valentin Pescari. Din partea Primăriei au participat la festivitate viceprimarul Kiss István și consilierul Liviu Botezan.

În acest an, Poliția Română a aniversat 192 de ani de atestare documentară a unei instituții fundamentale a statului de drept. Într-un mesaj trimis de inspectorul general al Poliției Române, chestor general Petre Tobă, se spune că ,,Poliția Română este prima instituție la care apelează cetățeanul și un partener important atât al agenților de aplicare a legii în România, cât și din lume, și toate acestea datorită efortului polițiștilor români care și-au dus la îndeplinire toate misiunile cu succes, dovedind de fiecare dată hotărâre, onestitate, încredere în puterea legii”.

Ioan A. Borgovan

Read more »

Parcangii s-au supărat că nu joacă fotbal gratis

By |

Parcangii s-au supărat că nu joacă fotbal gratis

Grup CL - Independenti voteazaRomânia este prizoniera politicienilor mărunți și foarte mărunți și Sighișoara e chiar în mijlocul țării. Nu ne mai miră multe lucruri pe aceste meleaguri, dar când un grup de consilieri locali părăsesc ședința de Consiliu pentru că nu li s-a acceptat proiectul de hotărâre prin care vroiau să folosească gratuit sălile de sport, asta e un fel de nouă culme a prostiei și nesimțirii deopotrivă.

Concret

Săptămâna trecută, joi, s-a desfășurat ședința Consiliului Local Sighișoara cu o Ordine de zi ce a cuprins 26 de puncte, precum și o listă semnificativă de proiecte ce nu erau cuprinse în Ordinea de zi. De la subiecte extrem de importante cum ar fi regulamentul de parcări publice de reședință și planurile de investiții de zeci de milioane de euro ale Aquaserv în Sighișoara și până la proiectul de închiriere a Sălii de sport ,,Radu Voinea” cu titlu gratuit pentru echipa Pro Tineret de fotbal în sală, Ordinea de zi a fost parcursă fără pauză în aproximativ trei ore. Până spre final, ședința a fost relativ calmă cu discuții de bun-simț; cu argumente și contra-argumente, așa cum e normal când în Consiliu se întâlnesc nu mai puțin de șase grupuri politice – UDMR, PSD, PNL, PD-L, UIPS, PP-DD.
S-au mai aprobat o serie de hotărâri cu privire la festivalurile de peste sezonul estival, bugetul Ocolului Silvic și regulamentul pășunilor, și o serie de proiecte de hotărâre propuse de Ecoserv Sig SRL.

… și spre final, bomba!

Uniunea Independentă Pentru Sighișoara a solicitat aprobarea unui proiect de hotărâre prin care echipa Pro Tineret de fotbal în sală să folosească cu titlu gratuit Sala ,,Radu Voinea”, în sezonul 2014-2015. Niciun consilier local nu a acceptat această cerere din două motive relativ simple: în primul rând pentru că UIPS nu are ,,două perechi de coarne” sau, mai oficial, niciun motiv real pentru această cerere și așa cum sunt și alte echipe care plătesc pentru distracția din timpul liber, așa ar trebui să plătească și politicienii care, în altă ordine de idei, sunt cei mai vehemenți luptători ,,ai dreptății”. Doar că dreptatea lor e mai dreaptă decât a altora …
În al doilea rând, consilierii locali nu au votat acest proiect pentru că UIPS și-a făcut un obicei din a afișa la toate meciurile pe care le susțin afișe, bannere și mesaje politice și electorale. Iar acest lucru nu e nici corect și nici normal, ca infrastructura Primăriei să fie folosită cu titlu gratuit și în scop politic. După ce plătesc taxa de închiriere nu au decât să afișeze ce vor ei.

UNANIMITATE

Niciun consilier local, niciun grup politic – opoziție sau putere – nu a acceptat solicitarea UIPS. Lucru care i-a înfuriat pe cei trei fotbaliști-parcangii fără parcări. Aceștia s-au ridicat și au părăsit ședința de Consiliu Local fără a lua în considerare că aceasta nu se încheiase și mai erau câteva puncte pe Ordinea de zi supuse spre dezbatere.
Și aici vine partea cea mai urâtă a situației. Iulian SÂRB, Cristian HAJDU și Claudiu POP reprezentanții Uniunii Independente Pentru Sighișoara au luat decizia de a pleca din ședință în baza unui interes mărunt personal și au uitat complet pentru ce au fost aleși: pentru a decide soarta Sighișoarei în Consiliul Local. Cât de mici sunt ei ca oameni? Cât de mici sunt ei ca politicieni? Cât de mici sunt ei în fața noastră, a celor care votăm?

Cristian Teodorescu

Read more »

Focul poate să ardă și la buzunare

By |

Focul poate să ardă și la buzunare
Poluare în plină zi

Poluare în plină zi

În luna ianuarie, Consiliul Local Luduș a aprobat Planul de ordine și siguranță publică a orașului, o lucrare complexă elaborată de Comisia locală de ordine publică a orașului din care fac parte: Cristian Moldovan – primarul orașului, Nicolae Cotta – șeful Poliției orașului, Gheorghe Vîntu – șeful Jandarmeriei orașului, Cornel Boitoș – șeful Poliției Locale, Eugenia Giurgea – secretarul orașului și consilierii locali Claudia Botezan, Ioan Bungardi, Luminița Boca și Ciprian Turdean.

Hărnicie dusă la extrem

Cornel Boitoș spune că una dintre misiunile pe care le efectuează polițiștii locali este aceea de menținere a ordinii și liniștii publice în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și siguranță publică. Evident, străzile orașului se încadrează în această cerință și patrulările polițiștilor contribuie la asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățeni. Sunt multe situații în care doar atenționările nu sunt suficiente și atunci aplicarea dispozițiilor legale repune în limitele normalului unele situații nefirești.

În anul 2013 au fost aplicate un număr de 160 de sancțiuni contravenționale, penalizate cu suma totală de 9.860 de lei.
În cadrul acestor sancțiuni, se remarcă faptele antisociale care se produc la sfârșit de săptămână pe timpul nopții în apropierea barurilor.

În ceea ce privește statistica prezentată anul viitor, suntem siguri că un locuitor de pe strada Liliacului va fi prezent acolo printr-o sancțiune aplicată de polițiștii locali Aurel Ovidiu Stîngă și Iștvan Alexandru, cei care au acționat prompt atunci când pe străzile din jur s-a răspândit un nor gros de fum provenit de la un foc deschis în care ardeau un morman de vechituri.
Acțiunea polițiștilor a fost ca un duș rece care a stins și focul din grădină și nesăbuința omului.

Ioan A. Borgovan

Read more »

Amenzi mai puţine, dar mai consistente

By |

masini-politiePoliţia Locală Târnăveni şi-a prezentat raportul de activitate pe anul 2013 în faţa Consiliului Local. Comparativ cu anul anterior, sancţiunile contravenţionale aplicate au fost mai puţine, doar 626 la număr faţă de 719 sancţiuni în anul 2012. Cu toate acestea, cuantumul amenzilor a fost mai mare anul trecut, comparativ cu 2012, 61875 de lei fiind totalul amenzilor aplicate de poliţiştii locali în 2013.

Tot anul trecut cadrele de la compartimentul de ordine publică au luat măsuri privind prevenirea şi combaterea cerşetoriei, fiind depistate aproximativ 336 de persoane care apelau la mila publicului şi cărora le-au fost întocmite procese verbale sancţionatorii, precum şi dosare în vederea efectuării muncii în folosul comunităţii.
Poliţia locală Târnăveni cuprinde un efectiv de 24 de persoane.

Mircea Barbu

Read more »

Consilierii și proiectele lor IV

By |

Consilierii și proiectele lor IV
Pui Sebastian Alexandru deţine calitatea de consilier local din partea Partidului Naţional Liberal în cadrul Uniunii Social Liberale, câştigată la Alegerile Locale din 10 iunie 2012

Pui Sebastian Alexandru deţine calitatea de consilier local din partea Partidului Naţional Liberal în cadrul Uniunii Social Liberale, câştigată la Alegerile Locale din 10 iunie 2012

Spre finalul anului 2013, săptămânalul Punctul a început o serie de articole cu scopul de a prezenta proiectele și realizările consilierilor locali târgumureșeni. Astfel, în ziarul nostru veți putea citi despre planurile consilierilor locali și despre proiectele importante inițiate de aceștia. Precizăm că urmărim îndeosebi tânăra generație de consilieri, cea care poate aduce un suflu nou în Consiliul Local, cu efecte benefice asupra dezvoltării municipiului Tîrgu-Mureș. Desigur, nu doar că vom prezenta proiectele consilierilor, ci vom urmări dacă, în timp, aceștia le duc la bun sfârșit, iar rezultatele activității lor vor fi analizate după ce respectivele proiecte au fost sau nu concretizate.

Dacă primele „episoade” ale acestei serii de articole i-au avut în prim plan pe viceprimarul Peti András, dr. Olimpiu A. Sabău Pop, istoricul Soós Zoltán, acum vom continua cu…

Episodul IV: Pui Sebastian Alexandru

Prof. Sebastian Pui a devenit pentru prima dată consilier local în anul 2009, fiind mandatat de PNL. „După alegerile locale din iunie 2012 am intrat din nou în componența Consiliului Local ca și consilier local al USL”, a declarat prof. Pui. „Comisia de specialitate în care îmi desfășor activitatea este Comisia pentru servicii publice și comerț (HCL nr. 8 din 2 iulie 2012). În cadrul primei şedinţe de comisie am fost ales secretarul comisiei, funcţie pe care o ocup şi în prezent”, a completat prof. Sebastian Pui.

Registrul Spațiilor Verzi

Un prim proiect pe care îl amintim a fost propus de prof. Pui anul trecut, în luna aprilie, și a fost aprobat de Consiliul Local Tîrgu-Mureș: Proiect HCL privind demararea procedurii de întocmire a Registrului Spaţiilor verzi în municipiul Tîrgu-Mureş. „Este vorba despre inventarierea tuturor spațiilor verzi din oraș cu scopul de a îmbunătăți procedura tăierilor de arbori și a înlătura tăierile haotice”, a precizat prof. Sebastian Pui.

Grupuri sanitare în parcuri

Un alt proiect interesant și util propus de prof. Pui a fost aprobat în CL în toamna anului 2012: proiect HCL privind dotarea cu grupuri sanitare a parcurilor și zonelor aglomerate din cartierele municipiului Tîrgu-Mureș.
Inițial grupurile sanitare trebuiau realizate în anul 2013 și aveau alocate suma de aproximativ 400.000 de lei. Proiectul încă nu a fost concretizat de Primărie și se pare că va fi implementat anul acesta, contra sumei de 5.200.000 de lei, sumă considerată prea mare de către consilierul Pui. Grupurile sanitare vor fi amplasate în următoarele locuri: în cartierul Dâmbu – zona Bisericii și a Ansamblului Profesionist „Mureșul”; în cartierul Mureșeni – zona Record; în Tudor, la Diamant; în Tudor, lângă parcul din apropierea MBO City și a Bisericii „Sf. Ana”, unde vor fi amplasate și cabine de duș.

Reducerea cerșetoriei

Tot în 2012 a fost aprobat în CL „proiectul privind aprobarea unor măsuri de diminuare a săvârșirii unor fapte ce întrunesc o parte a elementelor constitutive a infracțiunii de cerșetorie”, a declarat prof. Sebastian Pui. Este vorba despre o echipă de lucru formată din jandarmi, membri ai poliției locale și ai poliției municipale care a activat în scopul reducerii cerșetoriei. Deja rezultatele pozitive s-au văzut, prin diminuarea cerșetoriei, a completat prof. Pui.

Creșe și puncte de lucru ale Primăriei

Înființarea de creșe în Tîrgu-Mureș este un proiect inițait în 2010 de consilierul Sebastian Pui

Înființarea de creșe în Tîrgu-Mureș este un proiect inițait în 2010 de consilierul Sebastian Pui

Amintim, spre final, două proiecte mai vechi, propuse de prof. Pui și aprobate în CL în anul 2010. În primul rând, este vorba despre înființarea de creșe în Tîrgu-Mureș. Până acum, proiectul s-a concretizat prin deschiderea creșei din cartierul Unirii, strada Remetea. „Mai este nevoie urgentă de minim 600 de locuri în creșele târgumureșene. Însă, nu sunt alocați bani în buget pentru acest lucru”, a declarat consilierul local Sebastian Pui.
Al doilea proiect se referă la desfiinţarea punctelor de lucru ale Primăriei municipiului Tîrgu-Mureş în cartiere. Acest proiect și-a atins obiectivul, punctele de lucru fiind desființate. Acestea trebuiau desființate, fiind considerate prea costisitoare: se plătea o chirie de 19 euro / metru pătrat, ceea ce ducea la o sumă anuală de 400 de mii de euro pentru două puncte de lucru ale Primăriei, unul de aproximativ 500 de metri pătrați și unul de aproximativ 350 de metri pătrați.
La final, prezentăm un proiect nou, care va fi supus în viitorul apropiat votului Consiliului Local. Prof. Sebastian Pui ne-a declarat că a descoperit niște terenuri (cu construcții), aparținând fostelor cooperative meșteșugărești, care sunt subînchiriate de Primărie, dar de la care nu se încasează bani la bugetul local. „Aceste terenuri trebuie trecute în inventarul municipiului, în domeniul public”, a precizat consilierul Pui. Dânsul ne-a precizat, de asemenea, că Curtea de Conturi a rugat în 2012, printr-un proces verbal de constatare, reprezentanții Primăriei să încheie forme contractuale care să justifice folosirea acestor terenuri.

Titi Dălălău

Read more »

Noncombat în Consiliul Local

By |

Noncombat în Consiliul Local

CLBugetul a trecut fără dezbatere publică. Bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Tîrgu-Mureș arată, în teorie, mai bine decât cel de anul trecut. La venituri, dacă îl comparăm cu cel realizat în 2013, suma este cu 25 % mai mare în acest an. Dacă scădem însă fondurile europene care cresc cu aproape 120 de milioane de lei în 2014, veniturile nu vor fi nici în acest an suficiente dacă ne gândim și la restanțele rămase din anul precedent și la proiectele pentru care nu este asigurată, integral, finanțarea. Târgumureșenii nu s-au exprimat asupra bugetului de venituri și cheltuieli, pentru a nu tulbura înțelegerile transpartinice din Consiliul Local Tîrgu-Mureș.

Puțină dezbatere, puține tensiuni

Consiliul Municipal Tîrgu-Mureș s-a întrunit joia trecută în prima ședință ordinară din acest an. Cel mai important punct de pe ordinea de zi a fost cel cu numărul 19 privind bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului. Fără prea multă dezbatere și cu puține tensiuni, bugetul municipiului Tîrgu-Mureș a fost aprobat cu 18 voturi și trei împotrivă, iar social-democrata Cristina Someșan și UDMR-istul Gombos Csaba au absentat. Au votat contra bugetului cei trei consilieri locali liberali – Ionela Ciotlăuș, Dan Sâmpălean și Sebastian Pui, iar social-democrații Olimpiu Sabău Pop și Lucian Loghin au susținut că votează pentru buget condiționat de executarea pozițiilor din buget în concret. Liberalii au votat împotriva pentru că, așa cum a explicat Ionela Ciotlăuș, s-au înjumătățit sumele alocate învățământului, poliției locale sau asistenței sociale. De asemenea, 70 % din investițiile planificate și nerealizate în 2013 au fost transferate în 2014, companiile și unitățile subordonate CL vor cheltui toate veniturile obținute în 2014, iar proiectul sistemului integrat de management al deșeurilor nu va fi finanțat decât în procent de 30%, deși ar trebui alocate 10 milioane de lei, conform angajamentelor din proiectul european.

La venituri, cu plus…

În 2014, veniturile bugetului local al municipiului Tîrgu-Mureș sunt estimate la 464, 097 de milioane de lei, înregistrând o creștere de aproape 138 de milioane de lei față de cele realizate în anul 2013, și acelea estimate a fi însă mai mari. Principala creștere se înregistrează la capitolul sume primite de la Uniunea Europeană, unde saltul e de la 25,762 de milioane de lei la 149,975 de milioane de lei. Această sumă de aproape 150 de milioane este prognozată pe baza proiectelor aflate în derulare în cursul anului 2014 și urmează să fie alocată prin Fondul European de Dezvoltare Regională. De asemenea, o majorare destul de substanțială este estimată și la capitolul venituri din subvenții primite de la bugetul de stat și de la alte bugete unde se mizează în 2014 pe alocări duble față de anul precedent, și anume 39,797 milioane de lei față de 19,705 milioane de lei în 2013. În schimb, rămân aproximativ la fel veniturile proprii – 180,506 milioane de lei. La alcătuirea bugetului, la capitolul venituri proprii, nu s-au luat în calcul veniturile din donații, respectiv din valorificarea unor bunuri. În cazul celor din urmă, dacă vor fi vândute, spre exemplu, bunuri din domeniul privat al municipiului sau bunuri supuse executării silite, după încasarea lor efectivă, sumele rezultate vor fi incluse în bugetul local, prin rectificare bugetară, generând, de asemenea, o modificare în sus a categoriei venituri proprii. În 2014, municipiul a primit din cotele defalcate de TVA, precum și din alocările de fonduri cu destinația de ajutoare și subvenții cu aproape 6,5 milioane de lei mai puțin, pentru că, așa cum s-a întâmplat și în 2013, aceste venituri au fost ajustate în mai multe rânduri în cursul anului trecut, bugetul suferind mai multe rectificări pozitive. Prin șase decizii semnate de directorul executiv al Direcției Generale a Finanțelor Publice, respectiv o hotărâre a Consiliului Județean Mureș, municipiului i-au fost alocate cele 93,819 de milioane de lei, destinate echilibrării bugetelor locale, finanțării cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor, ajutorului de încălzire cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social și cheltuielile creșelor, finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiilor acordate persoanelor cu handicap grav, finanțării cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțarea cheltuielilor privind drepturile de natură salarială prevăzute prin hotărâri judecătorești, stabilite în favoarea personalului din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cu evaluarea periodică a elevilor, precum și cu cheltuielile prevăzute la articolul bugetar ,,Bunuri și servicii”.
Dacă ne oprim doar asupra veniturilor de funcționare, observăm și aici o creștere ușoară. Astfel, sunt mai mari veniturile curente raportat la anul 2013 cu patru milioane de lei, de la 255 la 259 de milioane de lei. În schimb, se înregistrează scăderi la veniturile fiscale. Deși cresc încasările din impozitul pe venit, la capitolul venituri din impozite și taxe pe proprietate, a fost estimată o reducere cu 6 milioane de lei, generată, în special, de scăderea sumelor anticipate a fi colectate din impozite directe, și anume impozitul şi taxa pe clădiri, respectiv din impozitul, taxa pe clădiri persoane juridice.

Cu minus sunt înscrise sumele la rubrica vărsăminte pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. Astfel, aici se înregistrează un deficit de 14,808 milioane de lei, îmbunătățire, totuși, față de 2013 când, la acest capitol, suma era de -24,646 milioane de lei.

Cheltuieli majorate

Cum veniturile cresc față de bugetul realizat în 2013, și capitolul cheltuieli crește cu aceeași sumă de aproape 138 de milioane de lei. Totuși, ținând cont că veniturile proprii și veniturile atrase din bugetul de stat nu au fost suficiente anul trecut, probabil că acest lucru se va întâmpla și acest an, dacă luăm în calcul că din cele 464,097 de milioane de lei, aproape 130 de milioane provin din finanțări ale Uniunii Europene. Anul trecut, spre exemplu, au fost cheltuite 434,651 de milioane de lei, volumul restanțelor înregistrate fiind de 19,193 de milioane de lei, cele mai mari sume neachitate reprezentându-le bunurile și serviciile, respectiv cheltuielile de capital.
În 2014, scad semnificativ cheltuielile cu bunurile și serviciile, peste 25 de milioane de lei, cu alte cheltuieli – asociații și fundații, burse – o diferență de 12 milioane de lei, cu subvențiile – patru milioane de lei, cu asistența socială, peste două milioane de lei. În schimb, se înregistrează o creștere importantă la cheltuielile generate de rambursările de credite. Astfel, dacă în 2013, suma rambursată s-a cifrat la 13,113 milioane de lei, în acest an, vor fi înapoiate băncilor 25,520 de milioane de lei.
Potrivit anexelor la buget, vor fi alocate 40 de milioane de lei cheltuielilor cu reparațiile, majoritatea lucrări începute în anul ce a trecut. Cea mai mare sumă va merge în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării publice, și anume 7,569 milioane de lei. Biroul Energetic va absorbi 2,550 milioane de lei, însemnând 700 de mii de lei întreținerea iluminatului public, reabilitarea iluminatului public – 1,6 milioane de lei, reparațiile la ZOO – 250 de mii de lei, SPUM – 2,2 milioane de lei(reparații corp Cetate, Casa Tineretului, Cimitire Municipale, terenuri de sport și agrement etc.).
Reparațiile din învățământ vor reprezenta mai puțin de 10% din bugetul ce va fi cheltuit pe reparații, și anume peste trei milioane de lei.
Complexului de Agrement și Sport Mureșul și Piscinei Ing. Mircea Birău le va reveni o sumă de peste un milion de lei pentru reparații la bazine, terenuri, spații de joacă și altele, precum și 180 de mii de lei pentru reparații curente la sera modulară.
Pentru unitățile de asistență socială, la capitolul reparații va fi alocată suma de 750 de mii de lei, din care 500 de mii de lei va fi destinată Serviciului Protecție Specială și Dispeceratului Integrat de Urgență.
Primăria va beneficia de o sumă de 500 de mii de lei, Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanei de 70.000 de lei, iar Poliția Locală de 170 de mii de lei.

Străzi de 27 milioane de lei

Capitolului străzi îi vor fi alocate, în 2014, aproape 27 de milioane de lei. Din această sumă, 21,411 milioane de lei va fi alocată Direcției Tehnice pentru diverse reparații pe străzile Viilor și 1 Mai, Aleea Cornișa, Băneasa, Banat, Mimozelor, Aleea Carpați, Secuilor Martiri, Piața Mărăști, Godeanu, D. Cantemir, Nicolae Iorga, 1 Decembrie, Gheorghe Doja, Piața Trandafirilor, Lăpușna, Cireșului, precum și în parcurile de la Catedrala Mare și Mică. Restul sumei va fi repartizată Administrației Domeniului Public pentru plombări gropi și balastări în carosabil, lucrări de siguranța circulației, reparații trotuare, lucrări de reamenajare fântână arteziană, amenajarea de piste de biciclete tronson zonă centrală – Complex de Agrement și Sport Mureșul, amenajarea intersecțiilor din Piața Matei Corvin, intersecțiilor străzilor Cuza Vodă cu Libertății, Libertății cu Barajului, Gheorghe Doja cu Bega, lucrări de semnalizare treceri de pietoni cu sau fără buton etc.

Investiții de peste 200 de milioane de lei

Cheltuielilor de capital sau investițiilor le sunt alocate 204,404 milioane de lei, din care 36 de milioane de lei sunt cheltuieli de capital, iar 168,309 de milioane de lei sunt proiecte din fonduri europene. Pentru Platoul Cornești este alocată suma de 7,092 milioane de lei pentru modernizarea și reamenajarea spațiilor publice de agreement. În Week-end va mai ajunge o sumă de 1,858 de milioane de lei pentru investiții. Pentru domeniul locuințe, servicii și dezvoltare publică vor fi alocate 9,229 milioane de lei. Cea mai mare sumă, aproape 68 de milioane de lei va costa reabilitarea sitului poluat – iazul batal din spatele Azomureș, preluat de către municipiu în 2012. Puțin peste 10% din sumă va ajunge la construcția de locuințe sociale și blocurilor ANL. Restul se va duce pe alte modernizări în Piața Teatrului, pe parcuri de joacă, extinderi de rețele de apă, parcări, containere subterane, stația de compactare de la Vălureni, centrale termice, reabilitări termice de blocuri, reamenajarea Cetății Medievale, reabilitări și extinderi străzi, precum și pe proiecte vechi precum drumul de legătură Livezeni – Spitalul Nou etc.

14 milioane – cultura, recreerea și cultele

În 2014, pentru tot felul de evenimente de la Ziua Unirii Mici până la Ziua Națională vor alocate 2,180 de milioane de lei. Proiectele de cultură și evenimentele aferente vor beneficia de aproape 2,9 milioane de lei. Sportul va fi susținut cu 6,180 de milioane de lei, din care 4,1 milioane de lei pentru proiecte sportive și contractele de asociere cu diferite cluburi, adică cam o pătrime din cât a fost alocat până acum. Proiectele educaționale au alocate aproape 590 de mii, în timp ce cultele religioase peste 2,1 milioane de lei, fără să fie precizate exact spre ce obiective de investiții sau evenimente va fi dirijată suma.
Unitățile din subordinea Primăriei – au prognozat venituri de 19,754 de milioane, exact aceleași sume ce se regăsesc și la cheltuieli. Învățământul mizează pe venituri de peste 12,5 milioane de lei, Centrul Cultural Mihai Eminescu – 3,627 de milioane de lei, Universitatea Științifică – 350.000, Sere și Zone Verzi – 150 de mii, Căminul Spital – 459 de mii, Casa de Oaspeți – 2,118 milioane de lei, iar Cinematograful Arta – 500.000 de lei.

Ligia Voro

Read more »

Consiliul local şi problemele din anul 2013

By |

Consiliul local şi problemele din anul 2013

consiliu local cl targu mures

Cum va arăta anul 2014 în administrația publică locală târgumureșeană vom vedea, cu toate că încă de la sfârșitul anului trecut s-a simțit o împăcare strategică între PDL și UDMR. Cum a arătat 2013 vă prezentăm mai jos.

Debut vijelios

Anul 2013 a debutat vijelios în administrația publică municipală. Cei trei consilieri ai PSD – Olimpiu Sabău Pop, Cornel Brișcaru și Lucian Loghin au propus ca abrogarea Hotărârii de Consiliu Local municipal nr. 241/05.07.2007 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 305/30.11.2005 şi aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a vehiculelor staţionate neregulamentar, precum şi a celor abandonate pe domeniul public din municipiul Tîrgu-Mureş, a Caietului de sarcini şi Comisia de licitaţie. Consilierii au arătat că regulamentul, adoptat de Consiliul Local, regulament în baza căruia autovehiculele sunt ridicate de pe domeniul public nu ar fi tocmai legal deoarece doar Guvernul era îndreptăţit să reglementeze această procedură şi că autoritatea locală nu poate stabili o asemenea procedură chiar în lipsa uneia adoptată de Guvern. Executivul a contraatacat supunând consilierilor un regulament nou și un caiet de sarcini privind organizarea unei noi licitații. Regulamentul a trecut, dar licitația nu ne amintim să o fi organizat.

Un alt proiect propus de cei trei aleși locali se referea la administrarea parcărilor. Cei trei consilieri au propus ca sarcina administrării parcărilor să revină Primăriei Tîrgu-Mureș, solicitând în acest sens organizarea unui referendum, fără succes însă, aleșii acceptând însă constituirea unei comisii, care să verifice contractele de delegare a gestiunii serviciului public de parcări, a celui privind deșeurile, respectiv a celui de transport local.

Săptămânalul Punctul a publicat la vremea respectivă mai multe articole privind aceste servicii, așa că le vom reaminti cititorilor, succint, ce am semnalat atunci.

Parcările, problemă de contract

În 2008 este organizată o nouă licitație publică în vederea delegării serviciului de parcări din municipiu, licitație care a fost câştigată tot de Tracia Trade Exim SRL.

În octombrie 2009, Autoritatea Naţională de Reglementare Monitorizare a Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a amendat Primăria Tîrgu-Mureş cu 150 de mii de lei pentru modul cum s-a încheiat acest contract. Agenții constatatori au stabilit că Primăria nu a respectat prevederile legate de publicitatea licitaţiei, respectiv de oferta declarată admisibilă şi care, potrivit raportului autorităţii, nu îndeplinea cerinţele minime de calificare, precizate în documentaţia de atribuire, respectiv cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani de cel puţin un milion de lei anual. De asemenea, agenţii constatatori au mai aplicat o amendă de 10.000 de lei pentru că garanţia de participare la licitaţie nu a fost constituită conform legii, prin scrisoare bancară.

În toamna lui 2012, Corpul de Control al primului-ministru Victor Ponta a verificat actele ANRMAP constatând că, în 2010, consiliul consultativ al autorității anulase două dintre amenzile stabilite în sarcina Primăriei târgumureșene. Astfel, Primăria Tîrgu-Mureş era exonerată de plata amenzii de 70.000 de lei – pentru publicitate -, respectiv de cea de 10.000 de lei.

O altă problemă a fost sesizată de Curtea de Conturi a României, în raportul public pe 2012, care a stabilit că Primăria Tîrgu-Mureş nu a încasat redevenţe în cuantum de 639 de mii de lei din concesionarea serviciului public de administrare a parcărilor cu plată.

Achiziţii nerealizate

Nici contractul de salubrizare nu a scăpat de ochii angajaților Camerei de Conturi Mureș. Controlorii financiari au constatat că Primăria Tîrgu-Mureş a efectuat plăţi nelegale din cauză că nu a urmărit contractul de concesiune privind delegarea de gestiune a serviciilor publice de salubrizare în sumă de 1.925 mii de lei. Salubriserv ar fi trebuit să investească în platforme pentru colectare selectivă, linie tehnologică de selectare deşeuri reciclabile şi platforme de compensare, în valoare de 450.000 de euro, asumate prin contract şi nerealizate. Controlorii au mai estimat prejudicii produse bugetului local în sumă de 618 mii de lei ca urmare a efectuării unor cheltuieli privind servicii de salubrizare din veniturile realizate din încasarea taxei de salubrizare, având ca destinaţie achiziţionarea de eurocontainere şi europubele – în condiţiile în care prin Contractul de concesiune nr. 5/15.01.2008 încheiat între Consiliul Local Municipal Tîrgu-Mureş şi SC Salubriserv SA Tîrgu-Mureş a fost delegată gestiunea serviciilor publice de salubrizare, cheltuielile de întreţinere şi funcţionare ale acestor servicii fiind în sarcina exclusivă a concesionarului.

Act adiţional la transportul local. Legal nu s-a întâmplat nimic

Prelungirea asocierii dintre Transport Local SA și Siletina Impex a suscitat, de asemenea, numeroase discuții. Acesta urma să expire în 19 aprilie, dar la fel ca în cazul celui privind delegarea serviciului de parcări publice nu s-a organizat nicio licitație. La vremea respectivă, studiind actele din dosar, am observat că de trei ani de zile, de când contractele privind operarea serviciului de transport public de persoane au fost prelungite prin act adiţional. În urma constatărilor legal nu s-a întâmplat nimic.

Transportul local a fost și motivul pentru care câteva luni mai târziu, Cornel Brișcaru a renunțat la funcția de reprezentant al CL Tîrgu-Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor societății.

În ciuda acestor constatări, legal nu s-a întâmplat nimic.

Raport de comisie

La sfârșitul lunii martie, comisia formată din consilierii locali târgumureșeni Olimpiu Sabău Pop – coordonator, viceprimarii Ionela Ciotlăuș, Jozsa Tibor, Bakos Levente, Ioana Roman, Sebastian Pui, Gheorghe Urcan, și-a încheiat activitatea de analiză și verificare a contractelor privind serviciile publice de parcări, transport local și salubrizare.

Comisia a verificat cele două contracte încheiate între Primărie şi Tracia Trade Exim, respectiv cel privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a parcărilor publice cu plată, având numărul 16/20.01.2009, respectiv cel de asociere cu nr. 169/25.04.2006 cu privire la parcările din incinta Complexului de Sport şi Agreement Mureşul, străzile din vecinătatea acestuia, Piaţa Armatei şi străzile învecinate. Comisia a concluzionat, în ceea ce privește primul contract, că „încheierea contractului şi toate operaţiunile juridice care au precedat au fost încheiate în condiţii cel puţin discutabile asupra cărora există verificări şi în momentul de faţă ale autorităţilor judiciare competente în stabilirea şi combaterea infracţiunilor, precum şi a celor administrative: Guvernul României şi ANRMAP”.

100 de camere de supraveghere lipsă

De asemenea, membrii comisiei au mai constatat că nu sunt delimitate prin marcaj locurile de parcare de pe străzile de staţionare cu plată, nu au fost instalate cele 100 de camere de supraveghere prevăzute în caietul de sarcini, au fost înființate parcări pe străzi care nu au fost licitate – Tudor Vladimirescu, strada Crizantemelor, incinta Hotelului Continental şi str. Liceului. Legat de plata redevenței, comisia a consemnat că Tracia Trade nu a plătit niciodată redevenţa echivalentă pentru cele 3.119 locuri de parcare licitate şi la care s-a obligat prin contract.

Comisia a propus astfel: însuşirea de către Consiliul Local a Raportului Corpului de Control al primului-ministru şi identificarea soluţiei prin care să se restabilească ordinea juridică care a fost încălcată cu ocazia încheierii acestui contract, într-un termen de trei luni, să se realizeze toate investiţiile la care era obligat concesionarul, delimitarea prin marcaj a locurilor de parcare de pe străzile de staţionare cu plată, recuperarea redevenţei neîncasate care corespunde diferenţei dintre locurile de parcare concesionate (3119) şi cele pentru care s-a plătit în concret redevenţa, îndepărtarea plăcuţelor care informează necesitatea plăţii taxei de parcare pe cele patru străzi care nu fac obiectul contractului, delimitarea prin marcaj a locurilor de parcare de pe străzile de staţionare cu plată.

Încasări nefiscalizate

În ceea ce privește contractul pentru 13 străzi şi incinta Complexului „Weekend”, comisia constată că „nu sunt identificate nici măcar estimativ numărul locurilor de parcare pentru care trebuie plătită taxă. Redevenţa plătită Primăriei, conform art. 3 din contract, este reprezentată de cota de 50% din profitul generat de către încasările din exploatare”.

Comisia a constatat că activitatea de taxare a parcărilor nu este fiscalizată, Tracia Trade refuzând, de asemenea, să le pună la dispoziție bonurile fiscale înregistrate emise pentru parcările din zonă. De altfel, sumele încasate de primărie în acest perimetru sunt rușinoase. În luna iunie 2008 societatea virează Primăriei Tîrgu-Mureş 11,95 lei, în luna iunie 2009 – 14.819 lei, iunie 2010 – 1.332 lei, iunie 2011 – 369 lei, iunie 2012 – 652 lei. Practic, arată comisia cheltuielile cu întreţinerea zonelor de parcare date în concesiune (iluminat public, salubrizare) sunt mai mari decât redevenţa achitată de către concesionar.

De asemenea, Comisia constată că bariera din spatele Complexului „Weekend” cenzurează accesul în localitatea vecină (Sîngeorgiul de Mureş), provocând o încălcare a libertăţii de circulaţie a persoanelor. Concluzia: rezilierea contractului.
Transport Local în contracte

Referitor la cele trei contracte de transport local, comisia a constatat că nu s-au evaluat şi nu s-au menţionat în aceste contracte indicatorii de performanţă ai serviciului public de transport, nu s-a îmbunătăţit infrastructura de transport rutier public de persoane în conformitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare, nu s-au făcut adaptările necesare pentru transportul persoanelor cu nevoi speciale conform legislaţiei în vigoare, nu s-au realizat integral investiţiile impuse prin contractul de asociere de către S.C. Siletina Impex SRL, nu s-a modificat şi adaptat Regulamentul de organizare a transportului public de persoane în Tîrgu-Mureş şi planul de transport aferent din anul 2002, acestea fiind depăşite atât din punct de vedere legislativ, cât şi din punctul de vedere al aglomerării urbane actuale. Comisia consideră că un prim pas în ceea ce priveşte delegarea acestui serviciu este de a evalua starea actuală a serviciului public local de transport prin efectuarea unui studiu de oportunitate care să cuprindă: auditul reţelei de transport municipale, auditul parcului de vehicule (autobuze şi microbuze), auditul potenţialului de călători.

Recomandarea comisiei: elaborarea unei strategii pentru dezvoltare durabilă

Comisia consideră că pentru diminuarea subvențiilor nejustificat acordate de la bugetul local, şi cu un control mult mai riguros se impun a fi adoptate, acte administrative prin care se aprobă regulamente privind organizarea și funcționarea serviciului de transport public local și modul de acordare a gratuităților/ subvențiilor, după o procedură care permite monitorizarea reală a beneficiarilor.

În final, comisia a propus ca Primăria și CL să demareze în regim de maximă urgenţă procedura legală de atribuire a unui nou contract de transport public local în urma realizării unui studiu aprofundat.

Nereguli grave au fost constatate şi în ceea ce priveşte derularea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare. Astfel, deşeurile nu sunt cântărite, nu se precolectează în punctele de precolectare din municipiu, platformele de precolectare nu au fost realizate, spălarea şi dezinfectarea recipienţilor a fost transferată în sarcina asociaţiilor de proprietari, Primăria nu a urmărit calitatea prestaţiei şi cantitatea de deşeuri municipale transportate efectiv, deşeurile stradale nu se cântăresc, nu s-a realizat sistematizarea prin relocarea deşeurilor nivelate şi compactate, nu s-au respectat clauzele referitoare la protecţia mediului, depozitul nu a fost închis etc.

Financiar, comisia a constatat expirarea scrisorii de garanţie bancară de bună execuţie a contractului la data de 25.02.2012, dar în urma solicitării comisiei se emite o nouă scrisoare de garanţie la data de 26.02.2013, în cuantum de 162.331 lei (36.000 EUR), care este însă inferioare cerinţelor contractuale.

Pe parte de investiţii, comisia a remarcat că acestea nu au fost realizate, creându-se un prejudiciu bugetului local de peste 2,5 milioane de lei, prejudiciu constatat şi de Camera de Conturi.

Neregului cu Salubriserv

În plus, deşi era obligată prin contract, Primăria Tîrgu-Mureș nu a întreprins măsuri pentru recuperarea contravalorii investițiilor nerealizate de Salubriserv în primul an de contract (2008), ba mai mult acestea au fost amânate motivându-se realizarea proiectului judeţean de management a gestiunii deşeurilor.

Ultima amânare datează din 2011, când Consiliul Local a decis amânarea cumpărării europubelelor şi mai aprobă realizarea investiției „Amenajare depozit provizoriu de deșeuri și drum de acces”, în valoare de 1.131.170 de euro, de către Salubriserv, valoare egală cu valoarea investițiilor amânate sau la care s-a renunțat conform HCL 403/2009 și conform art. 1 din prezenta HCL. Având în vedere că HCL nr.198 din 19.05.2011 nu prevede și un termen de realizare a acestei investiții, Salubriserv nu a realizat această investiție până acum.

Cu toate că, în mod normal, contractul ar fi reziliat, Primăria a plătit sume frumuşele operatorului de salubrizare, în schimb nu a încasat redevenţa datorată de Salubriserv. Comisia a propus ca până la 31 august să fie remediate toate problemele constatate, altfel contractul să fie reziliat.

Prefectul atacă comisia în instanţă

În ciuda acestor constatări, legal nu s-a întâmplat nimic, anchetele stagnând în buna tradiție mureșeană. Deși au fost sesizate de la DNA la Corpul de Control al Primului-Ministru, singura reacție oficială vizibilă este că prefectul județului Corneliu Grosu a atacat în contencios administrativ hotărârea prin care a fost numită comisia, astfel încât, în cazul în care va câștiga procesul, raportul să fie declarat, de asemenea, ilegal fiind întocmit de o comisie desemnată nelegal.

Contractul lui Maior cu Primăria…

În luna aprilie a ajuns în Consiliul Local contractul lui Claudiu Maior încheiat ca persoană fizică autorizată cu Primăria. La vremea respectivă am susținut că alesul local nu ar fi incompatibil deoarece nu a încheiat un contract comercial cu municipalitatea. Inspectorii Agenției Naționale de Integritate au fost însă de altă părere și l-au declarat pe Maior că este în conflict de interese, motiv pentru care acum se judecă în instanță.

Tot atunci s-a dezbătut și bugetul local. În ciuda prevederilor Legii 52 din 2003 privind transparența decizională bugetul nu a fost publicat pe site-ul Primăriei şi ca atare, nu a fost nici dezbătut. Cu toate acestea, bugetul a trecut cu votul UDMR și al PDL.

În următoarea ședință, Józsa Tibor a renunțat la funcția de viceprimar, invocând relația proastă cu primarul Dorin Florea, în locul său fiind desemnat Peti Andrei într-o ședință ulterioară.

În instanţă

La sfârșitul lunii aprilie și în luna mai, consilierii locali s-au concentrat pe scandalul din jurul proiectului privind achiziția unui supercomputer și a înființării Centrului de Afaceri Transilvania în locul fostei cazarme de la Podul Mureș.

Inclus pe ordinea de zi la punctul 33, proiectul a fost amânat în şedinţa din 25 aprilie şi reinclus pe ordinea de zi în şedinţa extraordinară din 29 aprilie pentru ca aleşii să mai aibă timp pentru a studia proiectul. În 7 mai, în ciuda boicotului aleșilor USL și UDMR, a avut loc ședința AGA a SC The Science City for Research and Medical Informatics SA care a aprobat depunerea unei cereri de finanțare din fonduri europene pe AM POS CE pentru finanțarea celor două proiecte amintite mai sus.

În 21 mai este convocată o ședinţă extraordinară de Consiliu Local cu două puncte pe ordinea de zi, și anume atacarea în instanță a hotărârilor AGA luate în 7 mai 2013, iar al doilea la anularea acestora, precum şi la revocarea Consiliului de Administraţie al SC The Science City for Research and Medical Informatics SA şi numirea unuia nou. Povestea ajunge în justiție pentru ca la finalul anului să se cadă la pace, iar aleșii locali să renunțe la proces.

Brişcaru – out

În iulie, Cornel Brișcaru și-a pierdut mandatul de consilier local în excluderii din PSD. În locul său a fost desemnată soția liderului PSD Tîrgu-Mureș, Cristina Someșan.

În acea ședință, proiectele de hotărâre 19-23 privind contractele de asociere cu cinci cluburi private au stârnit cel mai mare scandal, astfel că au fost amânate pentru o şedinţă extraordinară. Într-un final proiectele au trecut. Aleşii locali au votat alocarea către FCM a patru milioane de lei, care pot fi suplimentaţi cu alte câteva milioane dacă echipa se clasează pe unul dintre primele trei locuri – adică între 3,5 milioane de lei şi 1,6 milioane de lei. BC Mureş a primit 3 milioane de lei, Cityus – 1,5 milioane de lei, CS Universitar – 800 de mii de lei, iar BC Nova Vita – 500 de mii de lei. În funcţie de performanţa la sfârşitul sezonului 2013-2014, aceste fonduri se vor suplimenta sau nu.

Până în septembrie am respirat ușurați, iar sfârșitul de an a mai adus câteva discuţii, cel mai longeviv fiind cel privind achiziția a 35 de containere îngropate. Propus la jumătatea anului, acesta a fost aprobat într-un final în luna noiembrie. Achiziţia celor 35 de containere, fiecare a câte 7 mc a costat municipalitatea 325 de mii de euro.

De asemenea, tot în noiembrie, consilierii locali au dezbătut noile taxe şi impozite locale pe anul 2014 care au fost ajustate cu 4%, rata oficială a inflației. Proiectele privind introducerea unor noi taxe au fost respinse, iar cele privind majorarea taxelor în Complexul de Agrement și Sport Mureșeul și la Grădina Zoologică au fost amânate. În decembrie, acestea din urmă au fost aprobate și majorate cu 15%.

Ligia VORO

Read more »

Consilierii și proiectele lor

By |

Consilierii și proiectele lor

peti andrasÎncepând cu acest număr, săptămânalul Punctul dorește să facă o prezentare a proiectelor și realizărilor consilierilor locali târgumureșeni. Astfel, în fiecare număr, veți putea citi despre planurile câte unui consilier local și despre proiectele importante inițiate de acesta. Precizăm că vom urmări, îndeosebi tânăra generație de consilieri, cea care poate aduce un suflu nou în Consiliul Local, cu efecte benefice asupra dezvoltării municipiului Tîrgu-Mureș. Desigur, nu doar că vom prezenta proiectele consilierilor, ci vom urmări dacă, în timp, aceștia le duc la bun sfârșit, iar rezultatele activității lor vor fi analizate după ce respectivele proiecte au fost sau nu concretizate.

Începem cu Peti András

În vara anului acesta, consilierul local UDMR Peti András a fost ales viceprimar în locul demisionarului Jozsa Tibor, cel care a renunţat la această funcţie, din motive personale. De atunci, Peti s-a dovedit a fi un om de perspectivă pentru viitorul orașului, implicându-se în mai multe proiecte. Astfel, am luat legătura cu dânsul pentru a afla care sunt cele mai recente și mai importante proiecte la care lucrează…

Ajutor pentru încălzire

Viceprimarul Peti a precizat că, de curând, în cadrul unei ședințe de Consiliu Local, au fost votate trei proiecte de hotărâre semnificative, propuse de dânsul.
Unul dintre aceste proiecte se referea la acei solicitanți de ajutor de urgență pentru montarea unei centrale termice proprii, care din motive obiective nu și-au depus solicitările la termen. „Vorbim despre aproximativ 40 – 50 de familii care sunt într-o situație materială foarte gravă, în sensul că de 2 – 3 ani nu au rezolvat problema încălzirii și a apei calde. Noi am prelungit termenul de depunere a solicitărilor până în 31 decembrie 2013, urmând ca până în 31 martie 2014 să evaluăm și să analizăm toate aceste solicitări, iar anul viitor să includem suma necesară în bugetul orașului. Este, după părerea mea, un ajutor foarte important, dat unei pături sociale foarte expuse și sensibile, dar trebuie ținut cont că este un termen final. Solicităm tuturor celor care se încadrează în această categorie să-și depună dosarele și să nu rateze, din nou, acest termen final de depunere”, a declarat Peti András.

Siguranță în trafic și piste de biciclete

Al doilea proiect propus de Peti András și votat de curând în CL a vizat investiții cu privire la fluidizarea traficului și creșterea siguranței în trafic. „Acest proiect se referă la identificarea punctelor sensibile, unde se întâmplă cele mai multe accidente rutiere, cu implicații asupra vieții oamenilor, dar se referă și la supraînălțarea trecerilor de pietoni, la semaforizarea intersecțiilor, precum și la crearea de rute alternative sau folosirea de mijloace alternative de transport, cum ar fi bicicleta.
Avem o strategie cu o rețea de piste de biciclete în oraș. De curând am suplimentat fondurile necesare amenajării acestor piste de biciclete, urmând să se facă, anul acesta, legătura între Cocoșul de Aur și Complexul de Agrement Weekend”, a precizat viceprimarul Peti.
Într-un final, rețeaua de piste pentru biciclete ar trebui să lege toate părțile orașului, fiind prevăzute, în acest sens, două direcții principale: o pistă principală va lega strada Livezeni de Weekend, trecând prin Centru, iar a doua va lega Combinatul de Spitalul Nou.

Amfiteatru în centru

Apoi, viceprimarul Peti ne-a vorbit despre un alt proiect propus de dânsul și aprobat de CL: construirea unui amfiteatru permanent în Piața Teatrului, între Hotel Continental și Teatrul Național: „Acolo am prevăzut un amfiteatru și, în plus, dorim să amplasăm mai multe statui ale personalităților care au adus un aport considerabil renumelui Tîrgu-Mureșului prin creația lor artistică. Momentan, se face un studiu de amplasament în Piața Teatrului”, a declarat Peti András.

Promovarea lecturii

Un alt proiect important al viceprimarului Peti, dar care încă nu a fost propus în CL, se referă la încurajarea cumpărării de cărți de către elevii târgumureșeni, cu scopul principal de a ridica nivelul cultural al tinerei generații. „Aș veni cu o propunere, știind că ne confruntăm cu o lipsă acută a dorinței elevilor de a citi. Pentru a asigura condițiile financiare, ne-am gândit să alocăm o sumă pentru fiecare elev târgumureșean. Astfel, elevii ar primi un voucher sau tichet de valoare care s-ar putea utiliza exclusiv în librăriile din Tîrgu-Mureș.
Avem trei obiective: 1 – să încurajăm elevii să citească mai mult și să stea mai puțin în fața calculatoarelor și televizoarelor, prin acest lucru asigurându-și o cultură generală, o deschidere mai mare către cultură; 2 – susținem și societățile comerciale care au ca domeniu de activitatea cultura; 3 – prin faptul că ajutăm elevii din Tîrgu-Mureș să cumpere cărți cu bani de la bugetul local, acei bani se reîntorc în bugetul local prin formă de cotă repartizată din TVA, cotă repartizată din impozitul pe profit și cotă repartizată din impozitul pe salariile din cadrul librăriilor. Este un circuit închis din care târgumureșenii câștigă cu toții”, a detaliat Peti András.

Atragerea investitorilor

Un alt proiect important gândit de viceprimarul Peti András se referă la atragerea investitorilor în Tîrgu-Mureș, aceasta însemnând crearea de locuri de muncă și venituri suplimentare la bugetul local. Mai multe detalii am aflat tot de la Peti András: „Este un proiect promovat și pregătit de către mine cu privire la atragerea de investiții noi în oraș. Este vorba despre o schemă de ajutor de minimis, o finanțare nerambursabilă acordată în forma unei reduceri la plata impozitului pe teren și clădire.
Investiție nouă înseamnă investiție realizată și pusă în funcțiune după aprobarea schemei de ajutor. Dacă vine un investitor în Tîrgu-Mureș, achiziționează un teren, construiește o fabrică și pune în funcțiune această fabrică, și dacă valoarea acestei investiții este mai mare de 1 milion de euro și creează locuri de muncă într-un număr definit în funcție de categoria întreprinderii (micro, mică sau mijlocie), poate beneficia de această reducere la impozitul pe clădire sau pe teren, timp de 3 ani, în valoare maximă de 200.000 de euro.
Astfel, aducem investiții noi în Tîrgu-Mureș, creăm noi locuri de muncă și o bază de impozitare pe termen lung, care va aduce venituri suplimentare, prin impozit, la bugetul local. De ce? O investiție de 1 milion de euro, cu un impozit de 1,7 % pe clădire și pe teren înseamnă undeva la 17.000 de euro. Deci, noi dăm o reducere de 17.000 de euro la o investiție de 1 milion de euro și crearea de 30 de locuri de muncă însă, în schimb, firma investește aici, își înregistrează sediul aici, beneficiem din repartizarea din cota TVA și impozit pe profit și pe salarii, angajații plătesc impozitul pe salariu și o cotă revine Tîrgu-Mureșului. După expirarea celor 3 ani, acel investitor rămâne aici și plătește integral suma. Pe termen lung, avem un avantaj. Este pentru prima dată când creăm cadru pentru a sprijini și a atrage investiții noi și pentru a crea locuri de muncă în Tîrgu-Mureș.
În octombrie am aprobat demararea procedurilor, am creionat regulamentul și țin legătura cu Consiliul Concurenței și cu un grup de lucru din cadrul Ministerului Economiei, departamentul pentru întreprinderi mici și mijlocii. Sper să finalizez regulamentul implicând toate observațiile primite de la aceste două foruri și cadrul de finanțare să fie adoptat la următoarea ședință ordinară de CL”.

Vasile Dancea

Read more »

Impozite majorate la Miercurea Ciuc

By |

Impozite majorate la Miercurea Ciuc

C impoziteConsiliul Local Miercurea Ciuc a hotărât creşterea, în medie, cu 8% a impozitului pe clădiri şi maşini în anul 2014, decizia fiind luată întrucât în ultimii trei ani nu s-a operat o majorare în acest sens.

Viceprimarul municipiului Miercurea Ciuc, Antal Attila, a declarat săptămâna trecută că decizia a fost luată întrucât era nevoie de o ajustare cu rata inflaţiei şi nu are legătură cu o eventuală decizie a Guvernului privind majorarea taxelor şi impozitelor locale.
„În ultimii trei nu am majorat impozitele şi calculând cu rata inflaţiei am decis să indexăm impozitele pe clădiri şi pe maşini. Nu am majorat cu 20%, aşa cum ne era permis, ci cu o sumă modică”, a spus Antal Attila.
El a precizat că la acest nivel al impozitelor „se poate menţine gospodărirea oraşului în limite normale”, dar nu a exclus o nouă majorare dacă descentralizarea anunţată de Guvern nu va fi însoţită şi de fonduri suficiente.
„Deocamdată nu luăm în calcul o nouă majorare, dar nu se ştie ce se va întâmpla cu pachetul de descentralizare. Dacă va trebui să susţinem financiar şi alte instituţii şi nu vom avea bani nu este exclus să se mai facă anumite ajustări”, a conchis Antal Attila.

Read more »

Consilierii dezbat marți 16 proiecte pentru Reghin

By |

Consilierii dezbat marți 16 proiecte pentru Reghin

clCei 19 aleși ai reghinenilor se întâlnesc în această săptămână, marți, 22 octombarie de la ora 15, în Ședință ordinară. 16 proiecte de hotărâre și un raport de de specialitate cu privire la competența primarului și a Consiliului local, întocmit de secretarul municipiului Reghin-Mirela Minodora Rădoi, vor intra în dezbaterea consilierilor.

Proiecte de hotărâre

Primele două proiecte de hotărâre de pe Ordinea de zi a ședintei vizează rectificarea Bugetului General al municipiului Reghin pe anul 2013 și aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014.
Consilierii se vor pronunța și asupra stabilirii prețului de plecare la licitația organizată pentru masa lemnoasă pe picior în volum de 205 mc din UP III SĂCAL aparținând Ocolului Silvic Reghin, dar și asupra atestării apartenenței la domeniul public a unor imobile și terenuri din oraș.

Pentru închirierea curților

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor categorii de terenuri din municipiul Reghin face subiectul punctului cu numărul 12 de pe Ordinea de zi. Este vorba despre terenurile folosite pentru curți sau grădini care sunt aferente unor construcții proprietate privată și al căror regim juridic încă nu a fost clarificat. Se pare că o mare parte a acestora sunt evidențiate în Cărți funciare în care proprietarul apare ca fiind Statul Român și pentru folosirea lor proprietarii construcțiilor nu dețin un contract cu autoritatea publică locală. Executivul Primăriei este angrenat într-un vast proces de inventariere a terenurilor din municipiu, urmând ca după finalizarea acestui proces, la propunerea Consiliului Județean Mureș, Guvernul României să emită o hotărâre care să ateste apartenența respectivelor terenuri la Inventarul bunurilor domeniului public al municipiului Reghin.

Astfel, până la data clarificării regimului juridic al curților și grădinilor respective consilierii trebuie să adopte și din raționamente economice o hotărâre care să permită închirierea acestora.

Pentru apă și salubritate

Aleșii locali se vor pronunța în aceeași ședință și asupra mandatării colegului lor, Mihai Pădurean, ca reprezentant al municipiului Reghin în Adunarea generală ordinară a acționarilor de la SC Compania Aquaserv SA Tîrgu-Mureș din data de 7 noiembrie.

Consilierii vor vota, de asemenea, proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Mureș, care a fost deja supus dezbaterii publice, el fiind afișat pe avizierul Primăriei și pe site-ul oficial al instituției, fără ca reghinenii să semnaleze că ar avea obiecții referitoare ceea ce conține.

Emeșe Ardelean

Read more »

Cu scandal, şcolile au alţi consilieri în CA

By |

Cu scandal, şcolile au alţi consilieri în CA

Consiliul Local Tirgu Mures clAstenia de toamnă nu i-a lovit încă pe consilierii locali. Prima şedinţă de toamnă a Consiliului Local Tîrgu-Mureş s-a remarcat în primul rând prin faptul că a fost scurtă. În rest, şedinţa s-a desfăşurat în aceeaşi notă, cu aceleaşi dueluri deja monotone.

Maior

Şedinţa a început cu informarea asupra conflictului de interese în care s-ar afla consilierul local PDL Claudiu Maior, care a fost supus unei verificări din partea Agenţiei Naţionale de Integritate. Raportului ANI i-a dat citire consilierul local liberal Sebastian Pui, care a deţinut funcţia de preşedinte de şedinţă şi a fost cel care a sesizat în luna aprilie a acestui an conflictul de interese şi incompatibilitatea în care s-ar afla Claudiu Maior.

Potrivit comunicatului, remis în 6 septembrie, ANI scrie că acesta ,,a încălcat regimul juridic al incompatibilităților, întrucât, în timpul exercitării mandatului de consilier local în cadrul C.L. al municipiului Târgu-Mureș, jud. Mureș, a încheiat, în calitate de persoană fizică autorizată, în cadrul PFA Maior Sergiu Claudiu, un contract de prestări servicii, în valoare totală de 35.840 de lei, cu Primăria municipiului Tîrgu-Mureș”.

Inspectorii ANI au concluzionat că, încheind acest contract, Maior nu ar fi respectat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea 161/2003, potrivit cărora „Consilierii locali […] care au funcţia […] administrator […] precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte[…]” și art. 75 din Legea nr. 393/2004, potrivit cărora „Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru […] o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri”.

Dacă Sebastian Pui nu a fost foarte clar în a cere demisia lui Claudiu Maior din CL Tîrgu-Mureş, în schimb colega sa de partid, viceprimarul Ionela Ciotlăuş, a solicitat primarului Dorin Florea şi secretarului municipiului, Maria Cioban, ca atribuţiile în Executiv ale acestuia să fie suspendate.

În aprilie, ne-am exprimat asupra acestui aspect şi considerăm, ca şi atunci, că legea nu prevede cum soluţionezi o situaţie ca cea de faţă. Adică, ne aflăm iarăşi în faţa unui mic şi nevinovat vid legislativ, în condiţiile în care situaţiile privind conflictul de interese, respectiv incompatibilităţile sunt enumerate şi de strictă interpretare. Aşa că, după ce am citit contractul lui Maior prin care acesta presta inclusiv servicii religioase şi culturale Primăriei, ca să le amintim pe cele mai amuzante, pentru care a primit în primă fază vreo 5.000 de lei lunar, iar apoi de la sfârşitul anului a trecut doar jumătate, am răsfoit legislaţia, am ajuns la concluzia că nu ştim dacă e sau nu incompatibil pentru că nu ne-am lămurit dacă un PFA e echivalent cu o societate comercială. Totuşi, ANI spune că e incompatibil, Maior că va ataca raportul şi că cel mai probabil conflictul va fi tranşat în instanţă. Iar consilierii locali vor lua, cel mai probabil, o decizie când vor avea în faţă o hotărâre judecătorească definitivă.

Bătălia pentru şcoli

Punctul 9 de pe ordinea de zi a încins spiritele mai abitir ca orice proiect. Nu a fost unul privind dezvoltarea oraşului sau vreo strategie inteligentă care să ducă municipiul înainte, ci o bătălie a orgoliilor pe Consiliile de Administraţie (CA) ale şcolilor din Tîrgu-Mureş. Chibritul care a aprins fitilul, iar scandalul a fost gata, a fost propunerea făcută de către grupul PNL, prin portavocea sa Ionela Ciotlăuş care a susţinut că liberalii nu au fost consultaţi cu privire la acest proiect, şi au venit cu cu amendamente la proiect. Ciotlăuş i-a propus pe următorii în unele CA-uri ale unităţilor de învăţământ: Ionela Ciotlăuş la Colegiul Naţional “Alexandru Papiu Ilarian”, Sebastian Pui la Colegiul Naţional “Unirea”, Ionela Ciotlăuş la Şcoala Gimnazială “Tudor Vladimirescu” şi Haller Bela la Liceul Tehnologic “Electromureş”.

Fitilul aprins, scandalul a putut să înceapă. Claudiu Maior a propus amânarea susţinând că nu se poate modifica aşa peste noapte, opinie împărtăşită şi de către social-democrata Cristina Someşan, director al Colegiului Naţional “Alexandru Papiu Ilarian”, care a avut o reacţie simpatică, cel puţin: «Nu vreau să mă înţelegeţi greşit, dar la ,,Papiu” este alt punct sensibil deoarece fiind o coaliţie în cadrul USL nu pot să spun că şcoala nu ar putea avea de suferit fiindcă se asociază şi se interpretează că ar fi anumite interese. N-aş vrea ca şcolile să sufere prin asocieri şi interpretări politice ale adulţilor”, a spus soţia inspectorului şcolar general.

În CA al Colegiului Papiu era până joi consilierul local democrat-liberal Ioana Roman care a spus că şi în cazul în care va pleca din Consiliu va continua proiectele pe care le-a început la Colegiul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” chiar dacă nu va mai fi în Consiliul de Administraţie a acestuia. De asemenea, aceasta i-a criticat subtil pe acei oameni de administraţie care s-au plimbat pe la festivităţile de deschidere a noului an şcolar şi care au defilat cu declaraţii despre nu a amesteca politicul cu şcoala. „Cred că putem da dovadă astăzi dacă acele declaraţii sunt doar vorbe în vânt, spuse în faţa alegătorului care votează, sau într-adevăr există şi o umbră de responsabilitate în urma cuvintelor şi apăsatul pe buton nu este un sport practicat aşa cu lejeritate în Consiliul Local”, a spus alesul democrat-liberal.

Viceprimarul Ionela Ciotlăuş şi-a menţinut propunerea de schimbare a membrilor în Consiliile de Administraţie ale şcolilor, ripostând şi la cele spuse de colega de CL. „Nu îmi imaginez că vreunul dintre noi, indiferent la ce Consiliu de Administraţie vom intra ca şi reprezentant într-o şcoală nu vom face politică. Politica, ştim cu toţii, se face în sediul de partid, în altă parte şi nu cred şi nu îmi imaginez că, de exemplu, la Colegiul ,,Traian Săvulescu” unde este director domnul consilier Matei, iar membru în Consiliul de Administraţie domnul Urcan îl putem considera un fief al PDL-ului. Eu chiar cred că nu se ajunge până aici”, a venit replica viceprimarului Ciotlăuş.

Aceasta a mai propus ca directorul Someşan să fie în CA al Liceului Tehnologic Aurel Perşu, Lucian Gujan în cel al Liceului Tehnologic Constantin Brâncuşi, iar Ioana Roman şi Dumitru Matei a considerat că ar avea oricum suficiente reprezentări în astfel de foruri de conducere ale şcolilor.

A venit apoi rândul şi secretarului municipiului, Maria Cioban, să iasă la rampă. Aceasta a susţinut că nu crede că ar trebui politizată nominalizarea aleşilor în Consiliile de Administraţie ale şcolilor ca apoi să susţină ca aleşii locali să voteze mai întâi propunerea de amânare, ca apoi dacă aceasta nu trece propunerea iniţială şi apoi, dacă nici aceasta nu va fi aprobată, cea amendată.
Amânarea a picat, propunerea iniţială – la fel, iar în final a trecut proiectul amendat al Ionelei Ciotlăuş.

Dacă le vor fi mai bine şcolilor după aceste modificări, vom vedea. Cert este că am dori să îi vedem pe aleşi activi şi proactivi pentru şcolile târgumureşene, cu proiecte de investiţii, de strategii de dezvoltare şi nu să se bată pentru fotolii.

Dacă proiectul acesta nu a trecut, consilierii locali PDL şi o parte a celor ai UDMR au considerat că e bine să îl pice şi pe cel în care social-democraţii solicitau prelungirea contractului de închiriere cu Ministerul Tineretului pentru Casa de Cultură a Studenţilor. Ministerul dorea să deruleze investiţii acolo dacă obţinea un contract pe minim cinci ani. Cu proiectul picat, probabil că Ministerul îşi va împacheta lucruşoarele şi va pleca din 30 septembrie de acolo, dată la care expiră contractul.

Despre modul cum votează aleşii am tot scris, aşa că nu ar trebui să ne mai mire că un proiect de achiziţii publice trece fără studiu de fezabilitate. Aşa s-a întâmplat cu un proiect al Locativ care şi-a propus să mai cumpere nişte centrale. Cum nu sunt banii consilierilor locali, ce mai contează un asemenea aspect?

Ligia Voro

Read more »

Ședinţă ordinară a Consiliului Local Sighișoara

By |

Ședinţă ordinară a Consiliului Local Sighișoara

primaria din sighisoara26 Septembrie 2013, ora 12,00, Sala de şedinţe.

ORDINE DE ZI:

1. Petiţia nr. 57/29.08.2013, prin care S.C. BOSS COMPANY solicită scoatere de pe ordinea de zi a unor proiecte de hotărâre iniţiate în şedinţa din luna august
2. Petiţia nr. 59/CL/02.09.2013, prin care doamna Bucerzan Cornelia solicită atribuirea suprafeţei de 280 mp, grădină aferentă casei şi informarea prezentată de Direcţia Administrarea patrimoniului
3. Plângere prealabilă nr. 61/CL/17.09.2013, prin care domnul Savu Sorin Virgil solicită revocarea H.C.L nr.119/2013
4. Petiţia nr. 62/CL/18.09.2013, prin care Primăria Târnăveni solicită aprobarea prelungirii perioadei pentru depozitarea deşeurilor menajere provenite de la Staţia de Transfer Târnăveni
5. Petiţia nr. 63/19.09.2013, prin care C.L.I.M.M. solicită iniţierea unui proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru firme de proiectare şi consultanţă
6. Informare privind situaţia economico-financiară a Săli de Sport „Radu Voina”
7. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al Municipiului Sighişoara” domnului profesor doctor docent medic Radu Deac
8. Proiect de hotărâre privind organizarea ediţiei a VII-a a Festivalului Naţional de Folclor „Datini” 2013
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre municipiul Sighişoara din România şi oraşul Sozopol din Bulgaria
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Eficienţă Energetică al Municipiului Sighişoara
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al unităţii administrativ – teritoriale pe anul 2013
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi utilizare a spaţiilor de joacă din municipiul Sighişoara
13. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei pentru obiectivul de investiţii: „Protejare conductă PVC traversare curs de apă reţea canalizare stradală
14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I. „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depozitării, la Depozitul de deşeuri nepericuloase al Municipiului Sighişoara, a deşeurilor menajere provenite din unităţile administrativ-teritoriale Tîrnăveni, Reghin, Iernut şi Luduş
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Creşei din cadrul Municipiului Sighişoara şi a Planului strategic de dezvoltare a serviciilor furnizate în Creşa din cadrul Municipiului Sighişoara
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a centralelor termice „Zona Faianţa” din str. Dumbravei nr.60 C şi „6 Martie II” din str. Crizantemelor FN, aflate în proprietatea S.C. Apă Termic Transport S.A.
18. Proiect de hotărâre pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local Sighişoara nr. 3/31.01.2013 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către S.C. Ecoserv Sig S.R.L., aşa cum a fost completată şi modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sighişoara nr. 143/29.08.2013
19. Proiect de hotărâre privind repartizarea în regim de închiriere a unui apartament din blocurile construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe
20. Proiect de hotărâre privind avizarea unui schimb de locuinţe, aflate în administrarea S.C. Apă Termic Transport S.A.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul din Sighişoara, str. Mănăstirii nr. 5, cu destinaţia de şcoală de muzică, utilizat de Şcoala Gimnazială ”Miron Neagu” Sighişoara, aflat în proprietatea privată a Parohiei Romano-Catolice Sighişoara
22. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea unui contract de concesiune
23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea unui contract de asociere în participaţie

Read more »

Proiectul centurii, la a patra amânare

By |

Proiectul centurii, la a patra amânare

aglomerat auto circulatie masiniDe 10 ani, mureşenii aud despre proiectul centurilor ocolitoare, cam din aceleaşi vremuri când se construia şi Autostrada Transilvania. Din cele două proiecte – varianta de ocolire Tîrgu-Mureş, respectiv Reghin – a mai rămas doar unul şi acesta cu bătaie lungă – cel mai devreme 2015, cel mai probabil 2017. Asta în varianta fericită.

În 2009 …

… am scris ultima dată pe larg despre ceea ce numeam la vremea respectivă falimentul centurilor ocolitoare. Se împlineau cinci ani de când discutam despre aceste proiecte şi eram în anul în care ratam cu graţie proiectele de construcţie a variantelor de ocolire a municipiilor Tîrgu-Mureş şi Reghin. Cele două municipii au fost incluse în 2004 în proiectul „Restructurarea sectorului transporturilor” – ce presupunea realizarea a cinci centuri ocolitoare -, ce urma să fie finanţat de Banca Mondială în tandem cu Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cofinanţat de statul român, cu 250 de milioane de euro. În 2009, cele două acorduri au expirat, fără ca în judeţul Mureş să se toarne vreun metru de beton şi asfalt. Iar pentru a ne aminti ce am ratat din cauza bâlbâielilor autorităţilor centrale precizăm că: varianta de ocolire Reghin trebuia să se intersecteze cu DN15, DN16 si DN15A şi să se întindă pe 10,44 km cu o lăţime de 10 metri. Centura ocolitoare a municipiului Tîrgu-Mureş urma să fie realizată în estul municipiului şi să aibă o lungime de 11,9 km de drum nou cu două şi trei benzi de circulaţie pe sens. De asemenea, acest drum urma să facă legătura între E60 şi DN 15.

Proiectele, azi

Iată-ne în anul de graţie 2013 şi multe nu s-au schimbat de atunci. Proiectul centurii ocolitoare a municipiului Reghin a fost abandonat, în timp ce cel privind varianta de ocolire a municipiului Tîrgu-Mureş a fost scuturat de praf în 2011 şi de dată mai recentă în cursul acestui an. Mai precis, în 7 mai 2013, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian Dobre, anunţa că, probabil în urma unor negocieri guvernamentale şi politice – cel puţin aşa suna mesajul – Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) a primit undă verde pentru centura Est a municipiului Tîrgu-Mureş. Pentru a nu fi acuzaţi de răstălmăcirea mesajelor, consemnăm declaraţia de la acea dată a preşedintelui CJ Mureş: „După 23 de ani, anunţăm oficial construcţia centurii de ocolire a municipiului Tîrgu-Mureş şi cred că acest lucru are, în primul rând, o însemnătate din punct de vedere politic, pentru că, iată, după 20 de ani de promisiuni, există anunţul oficial atât al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale, cât şi decizia politică de a construi centura ocolitoare a municipiului Tîrgu-Mureş”. Dobre mai dădea asigurări la acea dată că în 17 iunie este programată licitaţia pentru contractarea executantului lucrărilor, al căror termen de realizare a fost stabilit la 48 de luni, adică undeva în 2017. Licitaţia anunţată nu a mai avut loc însă, proiectul centurii de ocolire fiind cuprins pe site-ul CNADNR tot la rubrica în pregătire. Explicaţia ar fi destul de simplă.

Licitaţie în pregătire

Contrar aşteptărilor, angajaţii CNADNR se mişcă mai încet decât ar crede şi ar anunţa liderii administraţiilor publice locale. Iar o licitaţie ar fi de mirare să aibă loc la termenul stabilit. Dar să vedem concret ce s-a întâmplat din 30 aprilie când CNADNR anunţa că proiectul centurii ocolitoare intră în linie dreaptă, adică va fi organizată licitaţia pentru executant sau din 7 mai când şeful autorităţii judeţene sugera că după atâtea promisiuni deşarte, centura ocolitoare va fi realizată. În 26 aprilie, compania a trimis spre SEAP anunţul de organizare a licitaţiei privind construcţia centurii ocolitoare. Documentaţia a fost atât de bine întocmită încât până la sfârşitul lunii iulie au fost date erate peste erate şi au fost remise clarificări peste clarificări. Cine are răbdare, poate să acceseze link-ul http://www.cnadnr.ro/proiect_pcd.php?id=573 pentru a se dumiri asupra clarificărilor şi eratelor. Aceste clarificări şi erate au generat o reacţie în lanţ, astfel că data limită de depunere a ofertelor a fost modificată succesiv. Prima dată – 17 iunie – a devenit 10 iulie. Din 10 iulie a fost schimbată în 23 iulie. Din 23 iulie s-a ajuns în 30 iulie. Iar ultimul termen, care suntem curioşi dacă va fi respectat, a fost stabilit pentru 06 august, ora 10.59.

Cum arată proiectul?

Potrivit ultimei actualizări referitoare la proiectul variantei de ocolire Tîrgu-Mureş ce datează din 15 mai 2013, CNADNR a contractat compania S.C. ARCADIS EUROMETUDES S.A. pentru „Revizuirea/actualizarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie şi a documentaţiei de atribuire pentru varianta de ocolire Tîrgu-Mureş”. Mai precis, în martie 2012, compania a semnat un contract de aproape 300 de mii de lei, contract ce urma să fie finalizat până la sfârşitul anului trecut, ceea ce presupunem că s-a şi întâmplat, din moment ce licitaţia pentru contractarea executantului a fost lansată.
Potrivit fişei tehnice a proiectului, lungimea tronsonului ar trebui să fie de 11,64 de km, cu o lăţime a carosabilului de 7, respectiv 10.5 m, în funcţie de numărul de benzi de circulaţie – 2 sau 3. Valoarea estimată a contractului este de 252, respectiv de 273 de milioane de lei (aici se mai adaugă şi serviciile şi lucrările post-realizare a lucrării), fără TVA.

De ce ar fi util un asemenea proiect?

Reproducem avantajele identificate de compania Arcadis: ,,reducerea timpului de călătorie de tranzit prin zona municipiului Tîrgu-Mureş, echivalentul unei reduceri prin crearea unui sistem care permite o creştere a vitezei medii de deplasare de la 25 de km la 100 de km/h, îmbunătăţirea siguranţei traficului şi reducerea numărului de accidente mortale pe această rută, îmbunătăţirea mediului şi calităţii vieţii în municipiul Tîrgu-Mureş prin permiterea traficului de tranzit să ocolească oraşul şi protecţia clădirilor patrimoniale în centrul oraşului, reducerea impactului asupra mediului, în special prin reducerea poluării în municipiul Tîrgu-Mureş care este în prezent traversat de infrastructura rutieră existentă.

În final, nu pot să nu îmi aduc aminte de gluma pe care a făcut-o un prieten pe Facebook referitor la construcţiile de drumuri din România. După ce a fotografiat o reclamă referitoare la o promoţie la betoniere, prietenul meu a concluzionat că, dacă fiecare român şi-ar cumpăra un asemenea utilaj şi ar construi un metru de autostradă, România ar fi împânzită de drumuri rapide. Pentru că de la autorităţi, iată aşteptăm soluţii de aproape 10 ani dacă ne oprim strict asupra centurilor ocolitoare.

Ligia Voro

Read more »

Fostul primar de Tîrnăveni, a demisionat din CL

By |

Fostul primar de Tîrnăveni, a demisionat din CL

adrian mateiFostul primar Adrian Matei, în prezent consilier local din partea APM şi-a depus azi demisia din cadrul funcţiei de consilier. Adrian Matei a fost primar al localităţii în perioada 2008-2012 şi a fost ales consilier local în anul 2012 în cadrul Alianţei pentru Mureş. Matei rămâne în continuare preşedintele filialelei locale a PDL Târnăveni. Singurul motiv precizat al demisiei a fost scris în cererea înaintată Primăriei, în care Adrian Matei declara: “Din respect petru cetăţenii municipiului Târnăveni, Demisionez din funcţia de consilier local.” Partidul nu a stabilit încă pe cine va desemna consilier în locul lui Adrian Matei.

Read more »

Bugetul Tg. Mureș pe 2013 este de 367 milioane lei

By |

Bugetul Tg. Mureș pe 2013 este de 367 milioane lei

Consiliul Local Tirgu Mures clConsilierii locali ai PDL şi UDMR au votat, în şedinţa de joi, cu 15 voturi pentru şi o abţinere, bugetul municipiului Târgu Mureş în valoare de 367.236.000 lei, după ce consilierii Uniunii Social Liberale (USL) au părăsit sala de şedinţe.

Potrivit bugetului adoptat, veniturile prognozate pentru anul bugetar 2013 sunt în sumă totală de 367.236.000 lei, din care venituri proprii 197.739.000 lei, restul fiind cote defalcate şi subvenţii de la bugetul de stat.

‘Vreau să le mulţumesc consilierilor de la UDMR care şi de data aceasta au arătat că îşi doresc ca Târgu Mureş să meargă mai departe şi nu-şi doresc circ aşa cum îşi doresc unii consilieri de la PSD şi PNL. Bugetul a trecut cu unanimitate PDL-UDMR. Îmi pare rău că cei din USL au plecat de la şedinţa de consiliu şi au vrut să lase oraşul fără transport, fără apă caldă, fără tichete, fără bani pentru pensionari. Acest consiliu nu va vota după cum vrea USL, USL îşi face politica la Bucureşti iar târgumureşenii trebuie să aibă tot ce au avut până acum chiar dacă suntem într-o perioadă de criză pe care unii nu vor să o recunoască şi pe care unii vor să o transforme în circ’, a declarat consilierul local Claudiu Maior, care este şi consilier al primarului Dorin Florea.

Consilierii PSD şi PNL au părăsit sala de şedinţe înainte de votarea bugetului, după ce au solicitat demisia lui Claudiu Maior ‘din toate funcţiile deţinute’, pe motiv că acesta s-ar afla în incompatibilitate, având semnat un contract de consiliere cu Primăria Târgu Mureş şi că astfel ar fi incompatibil cu calitatea sa de consilier local.

Claudiu Maior a declarat că va depune o plângere penală împotriva celor care îl calomniază şi că el are un contract de prestări servicii perfect legal.

AGERPRES

Read more »

„Caraghiozlâcuri” și curiozități în transportul local

By |

„Caraghiozlâcuri” și curiozități în transportul local

Consiliul Local Tirgu Mures clUnul dintre punctele fierbinţi de pe ordinea de zi a privit transportul public de persoane în municipiul Tîrgu-Mureş, mai precis preluarea de către Asocierea Transport Local SA – Siletina Impex a şapte trasee operate până în decembrie anul trecut de Tudor Trans, respectiv prelungirea asocierii dintre cele două societăţi deja amintite până la organizarea unei noi proceduri de atribuire a gestiunii.

Varianta patru din proiect pe care s-a discutat cel mai mult prevedea următoarele: „Se aprobă preluarea de către Transport Local SA Tîrgu-Mureş a traseelor de călători prevăzute în Anexa 1 la contractul nr. 1840 din 21.10.1999, respectiv Traseul 30, 30 bis, 31, 32, 33, 34, 35 acesta urmând să asigure împreună cu SC Tudor Trans SRL transportul de călători pe rutele de mai sus, respectând prevederile legale în vigoare(art.1); Se aprobă demararea procedurilor legale pentru atribuirea gestiunii serviciului public de transport local din Tîrgu-Mureş în condiţiile legii(art.2); Se împuterniceşte Serviciul public Administraţia domeniului public să promoveze procedurile legale pentru atribuirea gestiunii serviciilor de transport public local, în condiţiile legii până la şedinţa din aprilie 2013(art. 3); Se aprobă prelungirea contractului de asociere dintre SC Transport Local SA şi Siletina Impex SRL până la adjudecarea definitivă a serviciului, în condiţiile legii (art.4); Facilităţile aprobate de Consiliul Local pentru transportul local de călători se vor acorda conform actelor administrative în vigoare din domeniu, şi în condiţiile respectării art. 1 al prezentei, în ce priveşte SC Tudor Trans SRL(art. 5); Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică – Serviciul Concesionări Închirieri Vânzări şi respectarea Disciplinei Contractuale şi Serviciul Public Administraţia Domeniului Public precum şi Asocierea pentru transport urban călători Tîrgu-Mureş SC Transport Local SA – SC Siletina Impex SRL(art. 6)”.

Solicitări de amendamente

Primul amendament a venit din partea viceprimarului Ionela Ciotlăuş „Cred că este oportun ca într-una din variantele propuse astăzi să introducem un amendament, şi anume începând cu data prezentei hotărâri să se demareze toate procedurile legale de atribuire a acestui serviciu, nu înainte de a comanda un studiu aprofundat asupra situaţiei reale şi actuale asupra transportului public de călători din Tîrgu-Mureş”, a solicitat viceprimarul. De asemenea, aceasta cerut să se facă un audit a reţelei de călători, un audit a potenţialului de călători, plătitori de abonamente şi bilete, şi beneficiari de subvenţii şi un audit al parcului auto.

Sarabanda amendamentelor a continuat cu intervenţia consilierului local al PSD Cornel Brişcaru, care a susţinut că articolul 4 din hotărâre este ilegal cerând renunţarea la acesta. „Este absolut ilegal, este în afara oricărei norme de drept o astfel de prelungire. Suntem puşi în situaţia în care o astfel de prelungire va atrage consecinţe inclusiv patrimoniale asupra celor care se fac vinovaţi de o asemenea prelungire”, şi-a justificat acesta cererea, continuând: „Cred că acest punct patru ar trebui să fie scos din hotărâre, prelungirea să fie prevăzută doar până ce se ia o hotărâre definitivă asupra acestui serviciu în urma raportului pe care comisia de verificare din cadrul Consiliului Local are termen să îl întocmească până la 30 martie 2013”.

Moment în care preşedintele de şedinţă, consilierul local UDMR Törzsök Sándor, a intervenit, curios fiind cine va presta serviciul de transport public dacă nu se prelungeşte contractul de asociere în participaţiune. Din discuţiile ce au urmat am priceput pe moment că Transport Local şi Siletina, cei doi asociaţi, ar trebui să presteze serviciul de transport public de călători încă 90 de zile după ajungerea la termen a contractului, în baza legii nr. 92 din 2007 privind serviciile de transport public local.

Secretarul municipiului, Maria Cioban, a susţinut că acest contract este un contract de drept civil şi că nu se supune reglementărilor Legii anterior amintite. „Eu am citit acest contract şi vreau să vă spun că nu este un contract bazat pe legea serviciilor comunitare de transport, este un contract de asociere care nu prevede această clauză cu acele 90 de zile. Dacă el expiră în 17 aprilie (n.red. 19 aprilie), nefiind clauză de prelungire, noi trebuie să punem ceva în loc, pentru că trebuie să asigurăm continuitatea serviciului”, a spus Cioban.

Nimeni nu răspunde

Intervenţia lui Peti András o consemnăm pentru că a ţinut câteva minute, fără să înţelegem altceva decât că susţinea prelungirea contractului de asociere în participaţiune. Iată ce a spus proaspătul lider al UDMR Tîrgu-Mureş: „Probabil că planul de transport de acum 14 ani nu mai este actual, de aici ar trebui să pornim şi să iniţiem o concepţie nouă care ar trebui să aibă la bază trei principii majore: să creştem calitatea în transportul în comun, să nu reducem numărul beneficiarilor de facilităţi oferite şi asigurate astăzi de către Primărie, să reducem efortul bugetar privind susţinerea transportului în comun. Dacă avem o astfel de viziune, o astfel de soluţie, din punctul meu de vedere, noi suntem de acord să o sprijinim. Până ce se găseşte această soluţie, trebuie să asigurăm continuitatea acestui serviciu. Nu ştiu dacă aveţi altă soluţie, care să fie legală desigur, atunci noi suntem deschişi”.

Revenind la problema expirării contractelor atât cu Tudor Trans, cât şi cel al asocierii în participaţiune, consilierul local PSD Olimpiu Sabău Pop a pus punctul pe i. „Executivul Primăriei ar fi trebuit să depună toate diligenţele ca acel contract să nu ajungă la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, adică această prelungire sau soluţia găsită pentru cele şapte linii care astăzi se află în administrarea Tudor Trans să fi fost rezolvate anterior expirării contractului”, a spus acesta. Alesul local a mai susţinut că i se cere deliberativului să recurgă la un tertip legal pentru a acoperi responsabilii care nu s-au preocupat de această problemă. Mai puţini subtili decât social-democratul, noi am spune că nici nu a existat această intenţie. În condiţiile în care există o evidenţă clară a termenului de expirare a contractelor, Executivul şi, indirect, Consiliul Local care este proprietar al Transport Local SA nu ne pot aburi că nu au avut timp să organizeze licitaţii sau că nu ştiau că acestea ajung la termen.

Revenind la şedinţă, Sabău a susţinut că mult-discutatul articol 4 ar fi trebuit să facă parte dintr-un alt proiect de hotărâre şi s-a mirat că aleşii locali sunt chemaţi să atribuie nişte trasee pe care nu le-a solicitat nimeni şi să prelungească un contract de asociere în participaţiune prelungire pe care, de asemenea, nici Transport Local SA nici Siletina Impex SRL, prin conducerile lor, nu a solicitat-o. Menţionăm că aceste documente există, doar că ele nu au ajuns şi în mapele consilierilor locali. De altfel, în afară de Olimpiu Sabău Pop, care le-a obţinut de la consilierul local Claudiu Maior, niciun alt ales local nu a fost curios să le vadă.

S-a mai bătut apoi şaua pe studiul solicitat de Ionela Ciotlăuş, s-a modificat varianta patru, adăugându-se că licitaţia va fi organizată până la 30 iunie, apoi 30 aprilie, iar când a fost la vot, acea variantă patru, pe care v-am prezentat-o la început a trecut fără niciun amendament cu 12 voturi pentru.

Remarcile noastre pe lege

Legea privind serviciile de transport public local nu se aplică asocierii în participaţiune dintre Transport Local SA şi Siletina Impex SRL, dar curios stă la baza preluării traseelor de către asociere în parteneriat cu Tudor Trans. Mai pe înţeles, când vine vorba de preluarea liniilor rămase neacoperite, se aplică brusc legea amintită anterior, inclusiv cu acel termen de 90 de zile, deoarece Tudor Trans a prestat în continuare serviciul de transport public de persoane, pe rutele respective.

În al doilea rând, studiind actele din dosar observăm că de trei ani de zile, de când contractele privind operarea serviciului de transport public de persoane au fost prelungite prin act adiţional, nimeni – nici din Executiv nici din Consiliul Local – nu s-a sinchisit să se întrebe de ce nu se organizează licitaţie pentru încredinţarea acestui serviciu, ba mai mult se trece cu nonşalanţă peste termene, contractele sunt lăsate să expire etc.

Licitaţia pentru transport, neavând un termen stabilit, va fi organizată, probabil, la… ,,sfântul aşteaptă”. Cu toate că nu au votat varianta cu studiu întocmit, ordinul ANRSC cam asta spune, şi anume întocmirea unui studiu de oportunitate, ceea în transportul nostru nu s-a făcut cam de prin 1999. Mai exact, în articolul 5 din Ordin se specifică următoarele: „(1) Delegarea gestiunii serviciilor de transport public local se stabileşte prin hotărâre a autorităţii publice sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară. (2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritatea publică/asociaţia de dezvoltare comunitară va asigura elaborarea şi va aproba studiul de oportunitate al delegării. (3) Studiul de oportunitate trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) descrierea şi identificarea serviciului, a ariei teritoriale şi a sistemului a cărui gestiune urmează să fie delegată; b) situaţia economico-financiară actuală a serviciului şi starea tehnică a sistemului aferent acestuia; c) investiţiile necesare pentru modernizarea, îmbunătăţirea calitativă şi cantitativă, precum şi a condiţiilor sociale şi de mediu şi extinderea serviciului; d) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică delegarea gestiunii; e) nivelul minim al redevenţei, după caz; f) durata estimată a contractului de delegare”. Astfel că va mai fi necesară, cel mai probabil, o altă hotărâre prin care să fie însărcinat executivul să se ocupe de acest studiu. Apoi, acesta va ajunge din nou în Consiliul Local şi tot aşa, şi va trece anul.

Interesele partinice, de grup şi personale sunt în continuare mai puternice decât interesul târgumureşeanului. Suntem curioşi cât de mulţumiţi sunt târgumureşenii de serviciul de transport public de persoane încât în 14 ani să fie menţinute aceleaşi contracte?

De asemenea, suntem foarte curioşi în cazul în care se va face un studiu cum se va stabili numărul de călători? Prin numărare de către o comisie independentă de CL, de Executiv şi de firmele implicate? Pentru că ar fi singura metodă prin care am afla numărul real de călători din Tîrgu-Mureş, atâta vreme cât biletele de călătorie fie nu sunt date plătitorilor, fie sunt reşapate cele vechi.

Am putea continua însă, dincolo de justificările şedinţă de şedinţă ale lui Peti András că aleşii locali – majoritatea lor, pentru că mai sunt şi excepţii – nu au nicio treabă cu cetăţeanul la adăpostul listei de partid pe care au fost votaţi.

Ce s-a votat

Proiectul privind scutirea de impozit pe maşinile hibrid, respectiv electrice a trecut fără nicio problemă. Cu un singur amendament, adus chiar de către iniţiatorul proiectului, consilierul local PD-L Ioana Roman, şi anume că doar autovehiculele care din fabricaţie sunt electrice sau hibrid vor beneficia de scutiri.

Proiectul privind contractarea unui credit pentru plata arieratelor a trecut cu două amendamente, şi anume ca hotărârea să apară publicată în Monitorul Oficial, respectiv să fie prezentată lista cu creditorii primăriei. Creditul este în valoare de cel mult 18.000.000 de lei.

A trecut, de asemenea, şi proiectul prin care viitorii chiriaşi ai apartamentelor de pe Bulevardul Pandurilor 44-46 vor beneficia din partea autorităţii locale de reduceri la chirie în funcţie de numărul de copii. Cu toate că este discriminatoriu – persoanele fără copii sau cu un singur copil sunt discriminate faţă de cele cu doi sau mai mulţi copii, acesta a trecut fără probleme.

De la 28 la 75 au fost proiecte privind reabilitarea termică a blocurilor pentru care se încearcă atragerea de fonduri europene. În aceste condiţii a fost necesară votarea individuală pe fiecare obiectiv de investiţii deoarece aceasta este prevederea din Ghidul Solicitantului elaborat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional pentru proiectele privind eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe. Finanţarea nerambursabilă ar fi de 60 %, 20 la sută ar urma să fie asigurată din bugetul local, iar restul de către asociaţiile de proprietari.

Retras luna trecută de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind înfiinţarea unei comisii care să analizeze orice investiţie a Executivului, proiect iniţiat de viceprimarul Ionela Ciotlăuş, a trecut. Comisia va fi prezidată de Peti András, Ionela Ciotlăuş va fi vicepreşedintele acesteia, iar membri vor fi Sebastian Pui, Soós Zoltán, Lucian Gujan şi Ioan Fărcaş.

Ce nu s-a votat

Proiectul privind prelungirea termenului până la care municipiul Tîrgu-Mureş va oferi la schimb Aeroclubului României un alt aerodrom nu a trecut. Consilierii locali erau chemaţi să voteze prelungirea cu încă trei ani a acestui termen.

Nu a trecut la vot nici proiectul privind acordarea burselor şcolare, proiect iniţiat de către viceprimarul Tîrgu-Mureşului, Ionela Ciotlăuş. Consilierii au susţinut că acesta este oportun a se aproba după ce este votat bugetul local. Logica noastră spune însă că, dacă nu există hotărâre, nu are de ce să se ţină seama la întocmirea bugetului de alocarea unor sume pentru burse şcolare de merit, studiu sau sociale. Avem impresia că acestea nu vor fi din nou acordate pe motiv că nu vor fi bani şi că nu există prevedere bugetară. Pentru copiii care ar putea să beneficieze de aceste burse, sperăm să nu avem dreptate.

A fost respins, de asemenea, proiectul privind modificarea hotărârii prin care Primăria obţinea dreptul de a defrişa aproape 8 hectare de pădure de pe Platoul Corneşti. Pentru respingerea hotărârii, consilierii UDMR au înclinat balanţa.

Proiectele privind amenajarea unor parcuri – în zona cetăţii, respectiv în zona străzii Mihai Eminescu au fost amânate. La fel s-a întâmplat şi cu proiectul privind trecerea unui teren din domeniul public în cel privat al municipiului şi un schimb de terenuri cu omul de afaceri Mircea Musgociu. Terenul era necesar pentru lucrările privind centura Tîrgu-Mureşului din zona Calea Sighişoarei. Consilierii au convenit să se trateze cu toţi proprietarii de terenuri din zonă deodată.

Ligia Voro

Read more »

Primarul, solidar cu agenţii economici

By |

Primarul, solidar cu agenţii economici

intalnire ludusLa sfârşitul anului trecut, Primăria oraşului Luduş a organizat tradiţionala întâlnire a Executivului şi a Legislativului local cu oamenii de afaceri şi şefii instituţiilor publice din oraşul Luduş, moment de rememorare a activităţilor desfăşurate în anul 2012, dar şi un punct de plecare pentru realizarea obiectivelor propuse pentru anul 2013, un an plin pentru noua administraţie locală.

Cuvântul primarului

„Anul pe care tocmai îl încheiem nu a fost unul uşor, ci unul foarte greu, un an în care criza economică s-a adâncit, un an în care am avut mai multe campanii electorale şi în decursul cărora s-a oprit derularea unor anumite proiecte economice şi s-a întârziat luarea unor decizii necesare repornirii economiei româneşti”, a spus primarul Cristian Moldovan, după ce a mulţumit celor prezenţi pentru participarea la întâlnire.

La primul mandat, primarul se consideră solidar cu agenţii economici şi îi asigură că vor avea tot sprijinul administraţiei locale în rezolvarea oricăror probleme care se vor dovedi benefice pentru cetăţenii oraşului. Una dintre acestea este, la fel ca în orice localitate din ţară, lipsa locurilor de muncă în oraş, necesitate semnalată de o mare parte dintre locuitorii urbei. „Dumneavoastră creaţi locuri de muncă şi de aceea vă consider veriga cea mai importantă a societăţii noastre. Pentru aceasta aveţi tot sprijinul meu pentru a vă putea dezvolta şi implicit pentru a crea noi locuri de muncă”, a spus Cristian Moldovan.

Promisiunile electorale nu au fost uitate

La alegerile locale din vara anului trecut în programul USL a figurat şi spinoasa problemă a asigurării locurilor de muncă pentru locuitorii oraşului. Noua administraţie locală a încheiat un protocol de colaborare cu manageriatul combinatului Azomureş pentru furnizarea de forţă de muncă şi până acum au fost angajate la combinat peste 30 de persoane. „Nu sunt create multe locuri de muncă faţă de nevoile oraşului, dar este un început”, a spus primarul Moldovan care a menţionat că va fi receptiv la implicarea oamenilor de afaceri, a şefilor de instituţii în viaţa oraşului şi va ţine cont de sugestiile şi propunerile menite să creeze un viitor mai bun cetăţenilor oraşului. Întâlnirea a avut loc în salonul principal al hotelului Sabis, al cărui patron, Szász Blaj a asigurat pe cheltuiala sa întregul protocol festiv.

Ioan A. Borgovan

Read more »

2012: CL, copleşit de probleme şi scandaluri

By |

2012: CL, copleşit de probleme şi scandaluri

cl consiliul local targu muresAm început 2012 cu un Consiliu Local şi l-am încheiat cu unul nou pentru că la jumătatea anului am avut alegeri locale. Problemele însă au rămas cam aceleaşi: termoficarea, datoriile şi micile – marile tunuri ce se vor date prin intermediul deliberativului târgumureşean. Cum a arătat anul 2012 în CL Tîrgu-Mureş în retrospectiva de mai jos…

Ianuarie socialist

În luna ianuarie, nimeni nu mai credea că PSD va avea vreodată consilieri locali dacă ţinem cont cât le-a luat liberalilor să îl înlocuiască pe Constantin Florea, fost director medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, care nu s-a dat dus din post. Aproape un mandat. După aproape un an de zile, fostul comisar-şef al Gărzii de Mediu Octavian Moldovan şi omul de afaceri Lucian Loghin depuneau jurământul şi îşi începeau mandatul de aproape jumătate de an. Cei doi i-au înlocuit pe ex-subprefectul Valentin Precup şi pe fostul lider al PSD Tîrgu-Mureş Florin Vlas, excluşi ambii din PSD.

Februarie – cu nasu-n buget

În februarie, cel mai important punct a fost adoptarea bugetului local. Cât de bine a fost structurat acesta observăm acum la final de an, când Electrica a ameninţat cu deconectarea oraşului de la reţeaua de energie electrică, nocturna stadionului Transil ar fi fost vândută la licitaţie publică dacă ar fi fost cine să o cumpere sau zeci de companii îşi aşteaptă rândul să îşi recupereze creanţele după ce au executat lucrările, acestea au fost recepţionate, dar banii nu au mai venit. Fiind an electoral, taxele şi impozitele nu au fost majorate decât cu rata inflaţiei astfel încât să nu se supere alegătorii.

Scandalul reabilitărilor termice. Tot în februarie

Ceea ce până în februarie a fost doar o bârfă, zvon sau acuzaţie a opoziţiei a devenit un scandal în toată regula în Consiliul Local Tîrgu-Mureş, şi anume facturile pentru reabilitarea termică a blocurilor din municipiu. Trecem peste hotărârile discriminatorii adoptate în deliberativ şi potrivit cărora doar locatarii puteau să beneficieze de aportul statului şi autorităţii publice locale pentru a-şi reabilita termic locuinţele şi ne concentrăm doar pe chestiunea adusă în plen. Makkai Gergely, abia ajuns în Consiliu Local, a arătat că valoarea investiţiilor efectuate la blocurile din municipiu este cam dublă faţă de preţurile de pe piaţă. Totuşi, nesprijinit, supărarea consilierului nu a prea avut efect, astfel încât aleşii locali au aprobat includerea în programul finanţat 80 % de la bugetul de stat şi bugetul local, prin grija contribuabililor care îşi plătesc taxele şi impozitele, a altor 20 de blocuri, cu 748 de apartamente. Valoarea investiţiei a fost stabilită la 11,385 de milioane de lei, adică 15.200 de lei per apartament. Doar economia pe banii contribuabililor trebuia susţinută şi nu mergem mai departe cu aprecierile.

Martie. Gratis la afișe

În martie, iar am aflat că afişajul electoral e gratuit, mai ales că anul acesta au fost două rânduri de alegeri plus un referendum. Cât de egal sau, dimpotrivă, discriminatorie e o asemenea măsură nu comentăm, ţinând cont că numărul maxim de afişe pe care candidaţii îl puteau lipi nu trecea de 20.

1 Aprilie în sport

În luna aprilie, cluburile profesioniste de fotbal, futsal, baschet şi volei au aflat că acele contracte de asociere încheiate în 2011 sunt prelungite şi pentru sezonul competiţional 2012 – 2013, iar sumele rămân aceleaşi. Dacă sumele s-au şi plătit nu am reuşit să aflăm foarte clar pentru că reprezentanţii cluburilor se cam codesc să vorbească. Cu excepţia lui Claudiu Maior, consilierul primarului Dorin Florea, şi membru în Consiliul de Administraţie al Fotbal Club Municipal care, cel puţin declarativ, susţine că Primărie ar datora clubului vreo 9 milioane de lei. Cum are biroul foarte aproape de cel al directorului economic Kiss Imola ne mirăm cum de există această restanţă uriaşă.

Mai. Oraşul ştiinţific. Încă o societate

În luna mai, consilierii locali aflaţi la final de mandat şi-au dat întâlnire de trei ori ca să rezolve numeroasele probleme pe care le-or fi descoperit în programul lor de candidat din 2008 şi nesoluţionate. Prima şedinţă a fost una extraordinară, când aleşii s-au întâlnit pentru a modifica anexa 1 – actul constitutiv al societăţii pe acţiuni „Oraşul ştiinţific pentru cercetare şi informatică medicală a Hotărârii Consiliului Municipal Nr. 84 din aprilie 2012. Potrivit acelei hotărâri, Consiliul Local ca unic acţionar a înfiinţat societatea pe acţiuni „Oraşul ştiinţific pentru cercetare şi informatică medicală” şi era necesar votul aleşilor pentru toţi reprezentanţii din Consiliul de Administraţie al noii companii. Această firmă, potrivit edilului-şef, era etapa de început în demararea programului Oraşului Digital. Ce o să fie concret acest proiect vom vedea în viitor.

În 24 mai, consilierii locali şi-au dat din nou întâlnire pentru a hotărî dacă cofinanţează cota de 50% ce îi revenea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în programul de reabilitare a blocurilor pentru 29 de astfel de imobile. Pentru că MDRT descoperise că nu are bani. Zis şi votat. Ce nu a trecut însă a fost proiectul podului peste Mureş care să lege cartierele Unirii şi Aleea Carpaţi. Nici în ziua de azi, locuitorii din zonă nu agreează proiectul, dar, pe stilul românesc, dacă e musai, cu plăcere.

Nu mai insistăm asupra modernizării Pieţei Teatrului a cărei valoare a lucrării a fost majorată deoarece ţinând cont cât de rău-platnică e Primăria, nici nu ne mirăm că executanţii lucrărilor îşi iau măsuri de protecţie suplimentare.

Dacă era bine sau rău să fie vândute terenurile din Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul”, sincer nu vă putem răspunde. Depinde ce opinii asculţi. Cert este că acestea nu au fost vândute, iar proprietarii localurilor vor investi tot cu teama că într-o zi cineva se supără şi rămân fără autorizaţie şi obiectul muncii.

Această şedinţă ordinară a intrat în prelungiri, fără prea mult folos pentru că majoritatea proiectelor cu cântec a fost respinsă, doar era campanie electorală.

Iunie. Termoficarea, pe butuci

În iunie am luat o binemeritată pauză nu înainte să vedem cum arată noul Consiliu Local. Vacanţa proaspeţilor aleşi, ieşiţi dintr-o campanie electorală, a fost însă de scurtă durată deoarece în iunie, în perioada electorală a izbucnit scandalul apei calde şi a termoficării. Ţinut sub control, acesta a erupt în prima săptămână din iulie într-o şedinţă extraordinară de Consiliu local. Am aflat atunci de datoriile Primăriei către E.Star Mureş Energy, compania care concesionase serviciul de furnizare a energiei termice în 2010 şi de lipsa de soluţii clare. Spunem lipsa de soluţii cu toată responsabilitatea pentru că luni bune, târgumureşenii din vreo 7.000 de apartamente au făcut duşuri reci, iar în prag de iarnă au aflat că pot să îşi cumpere liniştiţi centrale termice pentru că apa caldă nu va mai curge prea repede pe conducte. Această problemă a ţinut capul de afiş şi în august şi în septembrie şi în octombrie şi va mai ţine probabil până ce un grup de ridicători de mâini transpartinici va răspunde pentru zecile de milioane de euro îngropate în reţeaua de energie termică falimentară sau falimentată, numită în ultimii ani Energomur. Pentru această victorie asupra sistemului centralizat, în septembrie, am aflat că noi, contribuabilii, trebuie să mai susţinem şi ajutoarele pentru familiile nevoiaşe – care suntem de acord că nu aveau nicio vină. Dar, fie-ne permis, am fi vrut cum aceşti bani ar fi fost suportaţi din buzunarele celor care au contribuit în mandatele de prin 1996 încoace la punerea pe butuci a Energomur şi la pomparea de fonduri publice într-o societate aflată în moarte clinică de multă vreme.

August, cu tavanul în cap

În august ne-am mai opri asupra a două probleme. În vacanţa de vară, trecătorilor prin clasele Liceului de Artă le-a căzut tavanul în cap, la propriu, moment în care s-a mai descoperit o problemă: cea a reparaţiilor la şcoli sau lipsei lor. Precum şi a datoriilor Primăriei către proprietari şi multe, multe lucruri ascunse sub preşul administrativ. A doua ar fi modul minunat de vot practicat paralel cu legea şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare a CL. Proiectul de hotărâre care a readus în discuţie această procedură de a relua votul pentru că nu a ieşit ceea ce trebuie se referea la majorarea tarifelor de apă de către Compania Aquaserv. Aleşii au respins prima dată, au votat din nou, au adoptat proiectul, iar apoi acesta a fost atacat în contencios administrativ unde vom vedea care va fi deznodământul juridic.

Septembrie. ANL la vânzare de principiu

În sfârşit, după lupte seculare ce s-au purtat câteva luni, proiectul de hotărâre privind vânzarea locuinţelor ANL a trecut. De principiu pentru că nu a fost şi nu este clar dacă Guvernul va înapoia vreodată sumele obţinute din vânzarea locuinţelor pentru construcţia altora. Aşa prin luna ianuarie trec şi cele 45 de zile pentru exprimarea intenţiei de achiziţie din partea tinerilor şi suntem curioşi cam ce a ieşit din acest proiect.

Octombrie și noiembrie pe două roți

În luna octombrie s-a dat undă verde pentru pistele de bicicletă din Centru până la Week-end, iar în noiembrie, firesc, a venit şi aprobarea proiectului privind accesul motocicletelor, scuterelor şi bicicletelor prin centru. Ar fi fost interesant să avem piste, dar fără acces prin Centru. Dar absurdul nu a fost niciodată străin de deliberativ, aşa că nu ne-am fi mirat.

De asemenea, mult discutata achiziţie a locuinţelor de la Grupul Benţa a revenit în atenţia aleşilor. Povestea ţine cam din iarna anului 2008 şi nu ştim unde se va sfârşi. Cert este că unii aleşi nu o să voteze vreodată cumpărarea locuinţelor la preţul de 880 de euro plus TVA pe metru pătrat. Ajunge că vor fi plătite 136, deja contractate.

Ultima şedinţă nu am mai prins-o pentru că ediţia era deja închisă, dar suntem siguri că a fost spumoasă.

Ligia Voro

Read more »

Întuneric pe Transil

By |

Întuneric pe Transil

FCMAsociaţia Fotbal Club Municipal este prima victimă a parteneriatului cu Primăria Tîrgu-Mureş, parteneriat aprobat de Consiliul Local. Autoritatea locală are restanţe către clubul de fotbal târgumureşean care se află acum în nefericita situaţie de a fi executat silit. Astfel, nocturna stadionului – 600.000 de euro sponsorizare – s-ar putea să fie vândută la licitaţie publică, dacă până în 19 decembrie Finanţele nu încasează o parte din datorie.

Săptămânalul Punctul a criticat în repetate rânduri alocarea de bani din bugetul local cluburilor târgumureşene profesioniste de fotbal, baschet, volei sau futsal şi asta pentru că pe de-o parte bugetul nu a fost supus dezbaterii publice, iar pe de altă parte cluburile profesioniste ar trebui să funcţioneze asemenea unor societăţi comerciale şi nu asemenea unor asistaţi sociali.

De asemenea, aşa cum am mai arătat şi în alte numere ale Săptămânalului, nu există un control asupra banilor publici – pe de o parte pentru că acele dări de seamă asupra sumelor cheltuite nu au fost prezentate vreodată aleşilor locali, iar pe de altă parte pentru că organele de control nu au urmărit traseul acestor bani publici chiar dacă vorbim de entităţi de drept privat. Însă dacă ţi-ai asumat anumite angajamente şi vorbim aici de tandemul Consiliul Local şi Primăria Tîrgu-Mureş ni se pare corect şi firesc să le respecţi. Şi ajungem la tema noastră, şi anume executarea silită la care este supusă Asociaţia „Fotbal Club Municipal” Tîrgu-Mureş.

Bunuri la vânzare

Săptămâna trecută a apărut informaţia potrivit căreia Administraţia Finanţelor Publice Tîrgu-Mureş va scoate la licitaţie nocturna stadionului Transil pentru datoriile clubului. Mai precis, potrivit dosarului de executare A3812, Asociaţia Fotbal Club Municipal Tîrgu-Mureş este bună de plată, urmând ca pentru recuperarea datoriilor – al căror cuantum nu se cunoaşte, fiind confidenţial – să fie vândute la licitaţie „instalaţia de iluminat nocturn (pentru teren de fotbal) format din 4 stâlpi cu înălţime de 40 m, 144 proiectoare, 8 corpuri de iluminat de siguranţă, 8 corpuri iluminat balizaj, cablurile electrice pentru legătură proiectoare tablou electric situat la baza fiecărui stâlp; băncile antrenorilor, 3 bucăți, centrala termică, compusă din două cazane din fontă cu fluid de lucru apă caldă, două boilere, două vase de expansiune, pompe, robinete, vase, ţevi şi fitinguri aferente”. Preţul de pornire al licitaţiei pentru vânzarea acestora se cifrează la aproape 1,7 milioane de lei fără TVA. Licitaţia ar urma să aibă loc în 19 decembrie, iar cei interesaţi trebuie să achite 10 % din preţul de pornire al licitaţiei.

Anunţul de licitaţie publică vine după ce clubul a beneficiat de reeşalonarea datoriilor restante şi după ce conducerea acestuia s-a angajat să plătească şi debitele restante cât şi cele la zi, ceea ce nu s-a întâmplat.

Datorii, datorii…

În aprilie 2011, Consiliul Local Tîrgu-Mureş aproba alocarea din bugetul municipiului a sumei de 7 milioane de lei către FC Municipal, aproximativ o treime din suma cheltuită anul trecut de club. În 2011, clubul era în Liga I de fotbal şi a beneficiat, de asemenea, de o sumă de 1,3 milioane de euro din drepturile de televizare pentru sezonul 2011-2012. Adică aproape 6 milioane de lei. La cei aproape 13 milioane de lei mai adăugăm banii sponsorilor, biletele şi abonamentele vândute (cel puţin 400 de mii de lei dacă considerăm că un bilet a fost doar 5 lei per meci, iar numărul mediu de spectatori a fost de 5.200), banii încasaţi din transferurile de jucători, sumele potenţial achitate de către vânzătorii de produse alimentare şi băuturi nealcoolice şi obţinem un mare semn de întrebare: Ce bani nu au fost achitați către Fotbal Club Municipal, care a încheiat anul financiar 2011 cu un deficit de 3,36 de milioane de lei? Răspunsul ni l-ar putea oferi controlorii financiari ai Camerei de Conturi dacă ar verifica asociaţia. O parte de răspuns l-a oferit fostul viceprimar Claudiu Maior, în prezent consilier local PD-L, consilier al primarului Dorin Florea şi unul dintre reprezentanţii clubului. Acesta a susţinut că FCM ar mai avea de încasat de la Primărie suma de 9 milioane de lei aprobată în acest an. Ţinând cont că pentru acest an suma aprobată în primăvară, aferentă sezonului 2012 – 2013, se cifrează la 7 milioane de lei, la o simplă scădere aflăm că nici banii de anul trecut nu au fost viraţi toţi. În aceste condiţii, avem o idee de ce nocturna stadionului – 600.000 de euro sponsorizare – s-ar putea să fie vândută la licitaţie publică, dacă până în 19 decembrie Finanţele nu încasează o parte din datorie.

FC Municipal şi banii publici

Asociaţia Fotbal Club Municipal s-a înfiinţat în 2008 ca succesoare în drepturi a Unirii Sânnicolau Mare. Potrivit actului constitutiv, membrii fondatori erau SC Siletina Impex SRL, Ioan Nucu Man, Tatar Bela şi mama viceprimarului Claudiu Maior. În ultimii patru ani, pentru FC Municipal s-au aprobat peste 20 de milioane de lei în numele unei asocieri între primărie şi club, aprobată de Consiliul Local Tîrgu-Mureş. În patru ani de zile, reprezentanţii FCM nu au prezentat Consiliului Local Tîrgu-Mureş nicio dare de seamă privind modul de cheltuire a fondurilor publice. Spre deosebire de FCM, celelalte cluburi finanţate din bugetul local – Baschet Club Mureş, City’us sau CSU Medicina par să nu aibă aceleaşi probleme financiare, înregistrând pierderi mult mai mici comparativ cu cel de fotbal.

Ligia Voro

Read more »

Cresc taxele și impozitele locale cu 6,9%

By |

Cresc taxele și impozitele locale cu 6,9%

primarie targu muresTaxele și impozitele locale ar putea crește de la 1 ianuarie 2013. Primăria Tîrgu-Mureș propune un proiect de hotărâre de Consiliu Local, care va fi supus dezbaterii și votului consilierilor în ședința ordinară care va avea loc săptămâna viitoare. Potrivit expunerii de motive, impozitele și taxele vor crește cu 6,9% față de cele care au fost în vigoare în 2012:

Tinand seama de necesitatile de crestere a veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2013 in scopul finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specific zonei pe de alta parte, propunem ajustarea impozitelor si taxelor locale cu 6,9% fata de anul 2012, ajungand astfel la limita maxima admisa de lege, conform art. 287, din codul fiscal, insa fara a depasi aceasta limita.

C.H.

Read more »

Fost parlamentar, actual „Cetăţean de onoare”

By |

Fost parlamentar, actual „Cetăţean de onoare”

roman ionelÎn cadrul festivităţilor prilejuite de desfăşurarea „Toamnei luduşene” galeria oamenilor de seamă distinşi cu Titlul de „Cetăţean de onoare” a oraşului Luduş s-a îmbogăţit cu numele şi renumele lui Ionel Roman, fiu al oraşului, născut la 3 octombrie 1942, în prezent locuitor al municipiului Cluj-Napoca. Proiectul de hotărâre al Consiliului Local Luduş a fost aprobat în unanimitate de aleşii locali în şedinţa lunii septembrie.

La catedră şi în Parlament

Ionel Roman a absolvit Şcoala Medie Mixtă Luduş în perioada 1956-1960, apoi Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca în anul 1965. Până în anul 1989 a fost profesor în mai multe şcoli din judeţele Mureş şi Cluj, iar după schimbarea de regim din decembrie 1989, a fost directorul unui liceu din Cluj-Napoca şi director al Casei Corpului Didactic până la 20 mai 1990 când a fost ales şi validat ca Deputat în Parlamentul României, performanţă pe care o repetă şi la alegerile din octombrie 1992. La Bucureşti
activează ca Vicepreşedinte al Adunării Deputaţilor din Parlamentul României, apoi devine Secretar al Camerei Deputaţilor, Vicepreşedinte al Comisiei pentru Cultură, Arte şi Mijloace de informare în masă, dar şi ca lector asociat la Şcoala de Înalte studii Politice şi Administrative Bucureşti şi la Facultatea de Istorie şi Filologie din Alba Iulia. După încetarea activităţii de parlamentar, Ionel Roman este lector titular la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, după care se pensionează.

Departe de politică, aproape de cultură

Activitatea ştiinţifică desfăşurată pe parcursul a mai bine de cinci decenii este cuprinsă într-un capitol dens în care se regăsesc lucrări de referinţă şi studii critice importante pentru cultura română. Acum, Ionel Roman este preşedinte executiv al Fundaţiei Culturale „Mitropolit Andrei Şaguna”, redactor al revistelor teologice „Lumină lină” şi „Hozeva” din Cluj-Napoca şi conduce câteva lucrări de masterat „de la cele trei religii, ortodoxie, greco-catolici şi de la reformaţi pentru că toţi suntem copiii lui Dumnezeu”, cum spune noul Cetăţean de onoare al oraşului Luduş.

Ioan A. Borgovan

Read more »

Iulian Boldea, omagiat la Luduş

By |

Iulian Boldea, omagiat la Luduş

boldea iulianLa sfârşitul lunii iulie, lectorul dr. Alexandru Luca de la Universitatea „Petru Maior” Tîrgu-Mureş solicita Consiliului Local Luduş să ia în discuţie propunerea sa, şi anume acordarea titlului de „Cetăţean de onoare” al oraşului unui fost elev de-al său, Iulian Boldea, în prezent „profesor universitar doctor, decanul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere din cadrul Universităţii „Petru Maior”, profesor de o incontestabilă valoare, cercetător, critic literar recunoscut pe plan naţional şi internaţional şi, nu în ultimul rând, poet de o mare sensibilitate”.

În şedinţa CL Luduş, propunerea a fost susţinută de Daniel Totu şi Tănasie Bologa şi plenul Consiliului a aprobat hotărârea în unanimitate.

Pentru cei care cunosc mai puţin activitatea celui care a primit în cadrul „Toamnei luduşene”onoranta distincţie, menţionăm că Iulian Boldea este autorul a 17 cărţi scrise, lucrări de referinţă în critica literară actuală, trei cărţi de poezie şi este prezent în şase antologii de poezie şi în 32 de lucrări colective, pe lângă 11 cursuri susţinute şi publicate şi 244 de studii critice publicate.

Primind placheta de la primarul Cristian Moldovan, Iulian Boldea a spus printre altele: „Vă mulţumesc pentru această onoare care mă obligă să fac şi mai mult, să-mi îndeplinesc toate idealurile şi îndatoririle”.

Ioan A. Borgovan

Read more »

Culmea ironiei: termie pentru câteva apartamente

By |

Culmea ironiei: termie pentru câteva apartamente

CL Targu muresÎn 10 zile, unele centrale termice de cartier ar putea fi repornite, şi anume acolo unde mai sunt peste 50% dintre locatari sau proprietari nedebranşaţi. Locativ a fost acreditat de ANRSC, spun reprezentanţii Executivului, şi va putea timp de 60 de zile să opereze provizoriu sistemul de termoficare. Ceilalţi târgumureşeni se pot înscrie pentru ajutoare, bineînţeles dacă nu au venituri prea mari. Din nou, am constatat că dispreţul faţă de banii contribuabililor târgumureşeni e la el acasă în Consiliul Local. De ce … vă arătăm mai jos.

Problema termoficării, împărțită în două

Consilierii locali reuniţi la ultima şedinţă de Consiliu Local au avut de votat două proiecte de hotărâri care priveau problema termoficării. Unul în ceea ce priveşte redesenarea zonei unitare de termie – dacă mai există aşa ceva -, iar al doilea referitor la acordarea unor ajutoare de urgenţă persoanelor care nu au apă caldă, nu se vor mai afla în zona unitară de termie şi au venit per membru de familie sub 786 de lei.

Pe rând

Potrivit unor declaraţii recente, venite atât din partea Executivului local, cât şi din cea a consilierilor, în acest moment în Tîrgu-Mureş mai sunt branşaţi 3.000 de târgumureşeni la sistemul centralizat de termoficare. În aceste condiţii, redesenarea zonei unitare de termie ni se pare o poveste de adormit naivii, dar consilierii au fost de acord cu un nou recensământ al încă branşaţilor. În funcţie de acest recensământ e posibil ca unele centrale termice de cartier să fie repornite, şi anume acolo unde mai sunt peste 50% dintre locatari sau proprietari nedebranşaţi. Vestea proastă este că şi dacă vor avea apă caldă în termen de 10 zile – cum au promis din nou reprezentanţii Primăriei şi cei ai Locativ -, preţul gigacaloriei s-ar putea să urce galopant, şi anume până la 1.200 – 1.300 de lei per unitate. ,,Unde mai sunt branşaţi peste 50 % vor avea apă caldă, pentru o perioadă scurtă va rămâne gigacaloria la acest preţ. Într-o lună de zile ne vom da cu adevărat seama care sunt pierderile pe sistem”, a declarat consilierul local Claudiu Maior.

Ceilalţi târgumureşeni care nu au apă caldă au două variante. Dacă au sub 786 de lei venit per membru de familie, nu mai sunt în zona unitară de termie şi nu au apă caldă din motive independente de ei – cum aveam să citim textul cinic al proiectului de hotărâre – se vor putea adresa Primăriei Tîrgu-Mureş cu o cerere pentru a solicita ajutor de urgenţă. Va urma o anchetă socială din partea angajaţilor Executivului, iar, dacă îndeplinesc condiţiile, vor beneficia de 1.816 lei per familie şi de 1.082 de lei dacă sunt persoane singure. Cererile se depun în termen de 30 de zile de când s-a adoptat hotărârea. ,,În maxim 30 de zile vom şti cum stă situaţia şi atunci vom putea calcula şi un preţ real şi să vă spunem persoanele care vor beneficia, numărul lor”, a mai completat Maior. (Acum fie-ne permis, credem că toţi consilierii locali din legislaturile de când s-a înfiinţat Energomur SA şi care au votat până acum proiectele cu sistemul centralizat de încălzire şi au pompat bani în pământ ar cam trebui să suporte aceste ajutoare de urgenţă şi nu târgumureşenii de banii cărora şi-au bătut joc.)

Al doilea aspect pe care am dori să îl sesizăm este că, deşi reprezentanţi ai municipalităţii au încercat să ne aburească cu teoria consilierilor locali răi şi care nu vor să voteze ajutoarele de urgenţă care ar fi fost pe ordinea de zi, ce să vedeţi? Şi la ultima şedinţă Proiectul de hotărâre a intrat în dezbatere în regim de urgenţă, deşi, nu-i aşa, a mai fost supus de vreo două ori dezbaterii, cam nevăzute şi neauzite pentru noi, cei mulţi.

Al treilea ar fi că sperăm ca bieţii oameni care au într-adevăr probleme să mai găsească pitiţi pe undeva bani ca să îşi suplimenteze fondurile pentru sistemul individual de încălzire şi să nu îi apuce iarna umblând după instalatori şi autorizaţii.

Iar în al patrulea rând, tot acest scandal al termoficării a adus în discuţie un nou ţap ispăşitor, şi anume directorul Locativ SA, Ovidiu Moldovan, căruia i s-a cerut demisia. ,,Să plece de la SC Locativ, pentru că este unul dintre principalii vinovaţi pentru criza apei calde şi să vină o altă persoană care înţelege care este rolul acestei societăţi, care sunt responsabilităţile sale”, a solicitat social-liberalul Cornel Brişcaru.

Aleşii dau…

…că nu dau din banii lor. Aşa s-ar putea califica povestea apartamentelor pe care Primăria le-a cumpărat la un preţ de ne doare sufletul pentru banii târgumureşenilor. Începută în primăvară, cu aprobarea fostului Consiliu, în şedinţa de joi a CL am aflat că Primăria e pe cale să perfecteze vânzarea – cumpărarea a 136 de apartamente cu 1 şi 2 camere. Preţul pe care îl vor plăti în cinci ani, cu doi ani de graţie, este de 880 de euro per mp. Afacerea contractată cu RCB Development-Consulting, pentru imobilele din Bulevardul Pandurilor, îi vor usca pe târgumureşeni la buzunare, mulţumită preţului minunat stabilit de consilieri pentru începerea licitaţiei, şi anume 900 de euro per mp. „Din păcate din 400 de apartamente pe care am vrut să le achiziţionăm n-am reușit decât 136. Încă suntem în negocieri, pentru că de exemplu, una dintre societăţile care a câştigat n-a fost de acord ca TVA-ul să se plătească, aşa cum a hotărât Consiliul Local, doar la sfârşit, ci dorea în cinci tranşe, lucru care nu se putea îndeplini”, a spus consilierul Maior. Dacă acestuia îi părea rău că târgumureşenii nu sunt suficient de îndatoraţi, probabil, ţinând cont că doar pentru cele 136 de apartamente suma de plată va urca la câteva milioane de euro, aleşii PSD nu au fost de acord cu această tranzacţie.

,,Mi se pare absolut anormal să fiu de acord sau să fim de acord cu achiziţionarea din piaţă cu 880 pe mp a unor apartamente de la o anumită firmă. Cred că soluţia nu este achiziţionarea la astfel de preţuri în condiţiile în care sunt şi la 200 şi la 300 de euro. Dacă se dorea cumpărarea de pe piaţa liberă, trebuia să se facă altfel. Procedura urmată e una care ridică mari semne de întrebare cu privire la legalitate, contractele ce urmează a fi încheiate pentru acele apartamente pot fi la un moment dat puse în discuţie de persoane fizice sau de autorităţile statului care le vor verifica”, a spus Cornel Brişcaru.

Vânzarea ANL mai aşteaptă

Peti András nu a avut succes cu proiectul de hotărâre privind vânzarea locuinţelor construite prin programul ANL. Chiar el recunoaşte că nu proiectul a fost slab pregătit, ci colegii săi nu prea au avut timp să se documenteze. „Eu cred că nu au avut timp suficient pentru a se documenta suficient, nu au realizat că pun în pericol un obiectiv foarte important pentru Tîrgu-Mureş cazarma de la Podul Mureş şi 5 hectare de teren care ni s-au acordat la schimb cu 200 de unităţi locative construite din fonduri ANL. Iar al doilea lucru, stau la rând 600 de familii tinere care nu au nicio speranţă că o să primească vreodată o locuinţă în chirie”, a spus acesta.

Fracţia PSD susţine că un asemenea proiect era firesc să fie amânat pentru că nu s-a cerut un punct de vedere al Guvernului, nu s-a stabilit ce se va întâmpla cu sumele rezultate din vânzarea locuinţelor sau că nu a fost realizat un sondaj printre chiriaşi dacă vor să le cumpere. Altfel, proiectul ar fi bun şi s-ar putea regăsi pe ordinea de zi a unei şedinţe viitoare.

Aerodrom la cheie

Deşi s-a tot bătut monedă pe tema dezvoltării unui aerodrom nou pentru a fi dat la schimb celui preluat de la Aeroclubul Tîrgu-Mureş, până la ultima şedinţă a fost linişte. Angajaţii Primăriei au avut nevoie de mai bine de jumătate de an pentru a întocmi 10 pagini care să conţină o expunere de motive, un proiect de hotărâre şi caietul de sarcini pentru achiziţionarea a unui teren supraedificat cu un aerodrom certificat pentru operarea în siguranţă a aeronavelor civile şi numirea comisiei de licitaţie şi negociere a clauzelor contractuale. Pe terenul Aeroclubului ar urma să fie dezvoltat un parc tehnologic, însă ţinând cont de lentoarea cu care se desfăşoară acţiunea ne întrebăm dacă, până va fi cumpărat terenul, nu se împlineşte termenul dat de Ministerul Transporturilor pentru predarea la schimb a unui aerodrom nou.

Iar, la final, şi o veste bună. De la anul, unele parcuri târgumureşene ar putea fi dotate cu WC-uri, astfel că duhoarea din tufişuri să se mute doar într-un singur loc.

Deplasări costisitoare

Cornel Brişcaru a solicitat un audit asupra cheltuielilor cu deplasările în străinătate. „Am cerut ca pentru toate aceste plecări în străinătate din ultimul an de zile, pentru că au fost foarte multe să se efectueze un audit şi să ni se spună care a fost modul de decontare a banilor publici, care au fost sumele cheltuite şi mai ales care a fost efectul cheltuirii acestor sume. Nu ni se pare corect să se cheltuiască mii de euro pentru ca un şef din Primărie să meargă la festivalul ciorbei de peşte în străinătate”, a spus alesul. Acum nu vrem să fim răi, dar probabil primul audit ar fi trebuit să fie solicitat în ceea ce priveşte sistemul de termoficare ca să ştim şi noi de ce am îngropat vreo 30-40 de milioane de euro.

LIDL vine la Tîrgu-Mureş

Compania LIDL a cerut votul consilierilor pentru Planul Urbanistic de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire spaţiu comercial produse alimentare şi nealimentare, inclusiv vânzare cu amănuntul, sistematizare verticală, realizare accese, amplasare totem şi panou reclamă (parter)”, str. Sinaia, nr. 3. Terenul cu suprafaţa de 5.520 mp este în proprietatea Federalcoop Tîrgu-Mureş, care însă a încheiat un antecontract de vânzare – cumpărare cu SC Lidl România SCS.

Read more »

CL la-mpărțit de bani

By |

CL la-mpărțit de bani

cl reghinCei 19 aleși ai reghinenilor s-au întâlnit joi, 30 august, în ședința ordinară a Consiliului Local Municipal. Deşi se prefigura o întâlnire lungă, datorită ordinii de zi care a inclus 20 de puncte, consilierii au fost eficienţi şi au reuşit să le parcurgă în mai puţin de două ore.

Au avut de dezbătut şi de votat, printre altele, proiecte de hotărâre referitoare la alocarea unor sume de bani în vederea participării municipiului Reghin la diferite evenimente culturale şi sportive.

Octombrie cu festival

A fost aprobată suma de 15.000 de lei pentru Festivalul multicultural internaţional ARS MARIS, ediţia a şasea, care se va desfăşura la Reghin în perioada 4-9 octombrie. Alţi 7.500 de lei s-au alocat pentru susţinerea participării clubului sportiv Master Karate – Do Reghin la Campionatul European de Karate-Shotokan din Rusia, care se va desfășura în perioada 04-08 octombrie. A fost votată apoi şi suma de 10.000 de lei , bani destinaţi susţinerii activităţii Asociaţiei Fanfara municipiului Reghin (în vederea realizării activităţilor culturale şi sportive din oraş).

Printre hotărârile aflate pe ordinea de zi au fost şi cele care prevăd alocarea banilor necesari participării municipiului Reghin la organizarea Festivalurilor ,,Valea Mureşului” și ,,Valea Gurghiului”, în total este vorba despre 40 de mii de lei, 15 000 pentru Valea Mureşului și restul pentru Valea Regilor.

Modernizarea străzilor şi delegaţii

Şedința a prilejuit luarea în discuţie a indicatorilor tehnico-economici pentru modernizarea unor străzi din oraş, aprobarea unor deplasări ce se vor desfășura în perioada următoare în localitatea Erd din Ungaria ( vor pleca în această delegaţie câţiva consilieri şi funcţionari publici) şi la Körösladány –Ungaria (deplasare care va fi făcută de reprezentanţii Grădiniței cu Program Prelungit nr.4).

Printre cele 20 de puncte de pe ordinea de zi s-a aflat și cel referitor la încheierea unei convenţii de parteneriat între Consiliul Local al municipiului Reghin şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenta „Horea” Tîrgu-Mureş precum şi proiectul de Hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Regulamentului de organizare şi funcţionare a Clubului Sportiv Municipal „Avântul” Reghin.

Emeșe Ardelean

Read more »

Se caută un administrator public la Primăria Luduş

By |

Se caută un administrator public la Primăria Luduş

Consiliul Local Luduş a hotărât cu unanimitate de voturi în şedinţa din 10 iulie înfiinţarea funcţiei de administrator public în cadrul Primăriei. În aceeaşi şedinţă, aleşii locali au aprobat criteriile, procedurile şi atribuţiile specifice ocupării postului de administrator public în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

„Un management unitar”

„Principala responsabilitate a administratorului public va consta în intensificarea, crearea şi folosirea tuturor oportunităţilor la nivelul comunităţii locale, în scopul eficientizării maxime a folosirii surselor şi diminuării costurilor. Un management unitar va permite luarea deciziilor şi punerea lor în aplicare într-un timp mai scurt şi cu efecte benefice pentru cetăţeni”, a argumentat primarul Cristian Moldovan ocuparea postului rămas vacant din 29 iunie.

Din referatul întocmit de şefa de la resurse Umane, Letiţia Duşa am aflat că noul administrator public al oraşului trebuie să fie absolvent de studii superioare juridice şi să aibă o vechime în activităţi de management de minim cinci ani.

Printre principalele atribuţii ale administratorului public ar fi: Urmărirea execuţiei bugetare; Coordonarea şi conducerea activităţilor de dezvoltare comunitară şi economică; Consultant general tehnic al primarului; Controlează igiena şi salubritatea oraşului, precum şi a localurilor publice, cu sprijinul serviciilor de specialitate. Alte atribuţii relevante postului sunt încredinţate de primar prin act administrativ.

Ioan A. Borgovan

Read more »

În apă caldă să ne duelăm

By |

În apă caldă să ne duelăm

După trei ceasuri bune în care s-au acuzat reciproc, aleşii locali au ajuns la un compromis privind reluarea furnizării apei calde în Tîrgu-Mureş în şedinţa extraordinară desfăşurată vinerea trecută. Din 13 iunie, 7.000 de familii au rămas fără apă caldă, după ce E.ON Gaz a sistat furnizarea gazului metan către centralele termice operate de E.Star Mureş Energy.

Mai precis, aleşii locali au decis ca Locativ să preia operarea celor 15 centrale termice care asigură alimentarea cu energie termică a 7000 de familii târgumureşene, iar centralele termice proprii ale grădiniţelor, şcolilor şi blocurilor ANL să fie operate direct de către primărie, prin Direcţia Energetică, a cărei organigramă a fost votată în şedinţă. “Suntem consecvenţi deciziei din 2 iulie prin care am delegat gestiunea directă către Primăria Tîrgu-Mureş. Am venit cu noi măsuri concrete şi cu termene, dar pentru o perioadă de tranziţie intermediară am delegat gestiunea la Locativ pe baza promisiunii Executivului că în 48 de ore se va drumul la apa caldă”, a spus consilierul local UDMR, Peti András.

Perioada de tranziţie, aşa cum a explicat acelaşi consilier local, va dura până ce se vor obţine avizele, licenţele necesare operării de către Primăria Tîrgu-Mureş a sistemului centralizat de termoficare. Aleşii au explicat că au votat trecerea temporară a serviciului public de termoficare la Locativ, dar că nu vor renunţa ca acesta să fie administrat direct apoi de către Primărie. „Pentru că atunci există un control direct, respectiv nu implică costuri, pentru că orice societate comercială ar veni, ar creşte tarifele la agentul termic furnizat populaţiei, de aceea preferăm să rămână la primărie care nu poate pune adaos comercial. Nu putem să renunţăm la sistemul centralizat deoarece întotdeauna va exista un procent de aproximativ 20 % din populaţie care nu îşi va permite să îşi finanţeze lucrările interioare pentru a avea propria centrală de apartament”, a subliniat alesul local USL Cornel Brişcaru.

De asemenea, aşa cum menţionam mai sus, aleşii şi-au retuşat o greşeală după ce au dovedit că nu aveau habar de faptul că în organigrama primăriei nu exista un serviciu energetic – e adevărat că nici reprezentanţii primăriei nu s-au obosit să îi atenţioneze că acesta nu este prevăzut – care să se ocupe direct de operarea sistemului centralizat de termoficare. Scăpare reparată prin aprobarea organigramei acestei direcţii energetice care va funcţiona cu 29 de persoane în schemă, care vor fi angajate prin redistribuirea personalului deja existent în cadrul Primăriei Tîrgu-Mureş.

Blocurile ANL, pe cont propriu

În privinţa blocurilor ANL, aleşii locali au decis ca acele centrale proprii cu care sunt prevăzute imobilele să fie preluate înapoi de la E.Star Mureş Energy, iar chiriaşii, prin asociaţiile de locatari, să încheie direct contracte de furnizare a gazului metan cu E.ON Gaz.

Modul cum a fost soluţionată temporar problema l-a nemulţumit pe consilierul local Claudiu Maior. „Nu pot să fiu mulţumit de o variantă struţo-cămilă. Sper ca în cel mai scurt timp să reuşim să preluăm centralele de la E.Star. În momentul în care vom prelua centralele, în 48 de ore, ei vor avea apă caldă şi căldură”, a spus acesta.

Când va fi această dată e dificil de anticipat, problemă semnalată chiar de către unul dintre reprezentanţii Executivului. „Hotărârea nu specifică data de la care se va relua furnizarea gazului în sistem. Astăzi sistemul operează, centralele nu funcţionează pentru că nu este plătit gazul. Rebranşarea va fi posibilă în momentul în care vom conştientiza că există datorii către E.ON Gaz şi vom trece la plata acestora. Într-adevăr poate să fie în două ore, nu în 48 de ore dacă se efectuează plata acestor datorii”, a spus viceprimarul Ionela Ciotlăuş.

Trăgând linie, remarcăm că s-a votat iar de dragul votării pentru că nu există garanţia că E.Star va ceda centralele termice fără să îşi recupereze debitele restante de la Primărie cu titlu de subvenţii şi pe care conducerea municipalităţii nu le recunoaşte, deşi sunt rezultatul neaplicării unei hotărâri de CL şi astăzi în vigoare, respectiv că E.ON va relua furnizarea gazului. Aşteptăm cu mult interes data de 6 septembrie când perioada de 90 de zile prevăzută în contractul reziliat cu E.Star de continuare a furnizării energiei termice va expira.

Ligia Voro

Read more »