fbpx

Adio bani de la buget pentru Cluburile sportive din Tîrgu Mureș

B.C. Mureş Tîrgu Mureş (baschet), Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş, A.C.S. Universitar Tîrgu Mureş (handbal) și C.S. City’Us Tîrgu Mureş (fotbal de sală) sunt cele mai reprezentative cluburi sportive pentru municipiul Tîrgu Mureș. Însă sunt și în centrul unor scandaluri provocate de finanțarea din bani publici, mai ales că unele persoane din conducerea Primăriei sunt anchetate de DNA în legătură finanțarea acestora.

În 6 septembrie 2017, prefectul județul Mureș a solicitat în contencios administrativ, anularea HCL 67/23.02.2017 și HCL 102/30.03.2017, considerând că asocierea dintre CL Tîrgu Mureș și aceste cluburi nu mai este una legală – astfel, sumele prevăzute pentru sezonul competițional 2016/2017 sunt suspendate de drept până la soluționarea cauzei.

Mai mult, consilierul local Hermann Mark Christian a venit recent, în 13 septembrie, cu un proiect de hotărâre de Consiliu Local cu privire la rezilierea Contractelor de Asociere încheiate între municipiul Tîrgu Mureș și asociațiile sportive anterior menționate. Consilierul local a prezentat astfel o serie de motive legale pentru care este absolut necesară rezilierea. În continuare, vă prezentăm, pe scurt, aceste motive.

Plăţi nejustificate

Asocierile între UATM Tîrgu Mureș și cluburile sportive Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş, A.C.S. Universitar Tîrgu Mureş, B.C. Mureş Tîrgu Mureş, C.S. City’Us Tîrgu Mureş şi C.S. Nova Vita Tîrgu Mureş au fost reglementate prin Contractele de Asociere nr. 24486/a/29.05.2014, nr. 24486/b/29.05.2014, nr. 24486/c/29.05.2014, nr. 24486/d/29.05.2014, precum și prin mai multe hotărâri de consiliu local.

Consilierul local Hermann Mark Christian consideră că necesitatea rezilierii unilaterale a Contractelor de asociere se impune în primul rând ca urmare a încălcării Art. 14 din Contractele menționate: „Municipiul Tîrgu Mureș își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul în următoarele condiții: […] – schimbarea destinației fondurilor alocate în altă direcție decât cea prevăzută în anexă”.

Iar, raportul de audit financiar nr. 625/12.04.2016 al Curții de Conturi a României, Camera de Conturi a județului Mureș privind execuția bugetară pe anul 2015 la UATM Tîrgu Mureș a stabilit că: „În anul 2015 au fost efectuate plăți nejustificate cu titlul de cotă de participare a municipiului Tîrgu Mureș la asociere, acordată asociațiilor sportive – C.S. City’Us Tîrgu Mureş , B.C. Mureş Tîrgu Mureş, Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş, A.C.S. Universitar Tîrgu Mureş, în baza contractelor de asociere nr. 24486/a-d/29.05.2014, precum şi a actelor adiţionale încheiate în data de 23.06.2015, ca urmare a acceptării și aprobării unor deconturi justificative în care au fost incluse sume reprezentând cheltuieli efectuate pentru alte destinații decât cele prevăzute în contractele de asociere încheiate […] fiind estimate plăți nelegale în sumă totală de 517.948 lei” (Abateri consemnate în Cap. II pct.. 2.7 din Procesul verbal de constatare).

Apoi, prin Decizia nr. 19 din 29.06.2017 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Mureș adoptată în urma Raportului de audit financiar nr. 902/30831/31.05.2017 cu privire la auditul financiar asupra contului anual de execuție a Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Târgu Mureș s-a constatat că „în anul 2016 au fost efectuate plăți nejustificate, cu titlu de „cotă de participare a Municipiului Tîrgu Mureș la asociere […], ca urmare a acceptării și aprobării unor deconturi justificative, în care au fost incluse sume reprezentând cheltuieli efectuate pentru alte destinații decât cele prevăzute în contractele de asociere încheiate. În deconturile justificative depuse de structurile sportive, au fost cuprinse în mod nejustificat, sume privind închirieri de locuințe (inclusiv utilități) și autoturisme, transferuri de jucători/jucătoare, serviciile medicale de medicină generală și recuperare medicală, transport efectuat în alt scop decât cel pentru participarea la competiții – plățile nelegale fiind stabilite în sumă totală de 252.579 lei”.

Deci, „După cum reiese din Rapoartele de audit financiar a ultimilor 2 ani, în mod repetat se procedează la schimbarea destinației fondurilor alocate în altă direcție decât cea prevăzută în anexă, fiind încălcate astfel prevederile Art. 14 a contractelor de asociere, fără recuperarea integrală a prejudiciilor cauzate bugetului local prin încălcarea acestor prevederi”, se arată în expunerea de motive din cadrul proiectului de hotărâre realizat de Hermann Mark Christian.

Opoziţia prefectului

Un alt motiv pentru care Consilierul local Hermann consideră oportună rezilierea contractelor cu cele patru asociaţii sportive este faptul că mai multe hotărâri ale Consiliului Local privitoare la finanţarea cluburilor au fost notificate ca fiind ilegale de Prefectul judeţului Mureş; de exemplu: „HCL nr. 65 din 21.10.2016 cu privire la asigurarea sumelor pentru asocierile cu structurile sportive pentru sezonul competițional 2016-2017, respectiv HCL nr. 70 din 27.10 2016 cu privire la alocarea de la bugetul local a sumelor pentru asocierile cu structurile sportive pentru sezonul competițional 2016-2017 au fost notificate de către Instituția Prefectului Județului Mureș ca fiind nelegale, în principal datorită lipsei motivării de drept și/sau menționarea prevederilor contractuale exprese în alocarea banilor publici ai Municipiului Tîrgu Mureș către cluburile sportive asociate cu autoritatea publică locală”.

Consecința finanțării acestor cluburi sportive asociate cu Municipiul Tîrgu Mureș au condus la deschiderea unor dosare de urmărire penală și trimiterea în judecată a mai multor persoane pe fondul acordării unor finanțări ilegale în favoarea Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureș.

Finanţarea datornicilor

„În urma verificărilor efectuate de către Curtea de Conturi a României, Camera de Conturi Mureș prin Raportul de audit financiar nr. 625/12.04.2016 al Curții de Conturi a României, Camera de Conturi a județului Mureș privind execuția bugetară pe anul 2015 la UATM Tîrgu Mureș s-a constatat că cele patru cluburi sportive asociate cu Municipiul Tîrgu Mureș au efectuat plăți nelegale în valoare totală de 517.948 de lei, consecința abaterii constatate fiind prejudicierea bugetului local. UATM Tîrgu Mureș în aceste condiții nu ar fi avut voie să dispună continuarea plății altor sume către aceste cluburi sportive până la recuperarea integrală a datoriilor la bugetul local”, se arată în expunerea de motive.

Dar, „UATM Tîrgu Mureș a continuat finanțarea celor patru cluburi sportive asociate prin alocarea unor sume prin votul majorității consilierilor locali și ordonanțarea plății acestora de către executiv, fără ca prejudiciul cauzat bugetului local să fi fost recuperat integral, existând astfel posibilitatea unor încălcări a legii prin continuarea finanțării acestora în cursul anului 2016”.

Potrivit Raportului privind modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 13/06.05.2016 (Raport de follow-up) a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Mureș nr. 1449/25.08.2016 (înregistrată la Municipiul Tîrgu Mureș sub numărul 44.884/25.08.2016), emisă în vederea remedierii abaterilor consemnate în Raportul de audit financiar nr. 625/22030/12.04.2016, la data de 25.08.2016, de la cluburile sportive BC Mureș Tîrgu Mureș, respectiv CS Universitar Tîrgu Mureș a mai rămas un prejudiciu de recuperat în cuantum de 144.247 lei, respectiv 100.000 de lei. În pofida existenței acestor prejudicii nerecuperate, în ședința ordinară convocată în 30 august 2016 s-a votat rectificarea de buget aprobată prin HCL 35/30.08.2016, prin votul majorității consilierilor locali fiind alocate noi sume pentru finanțarea acestor cluburi, fără recuperarea integrală a prejudiciilor constatate de către auditorii Curții de Conturi.

În cursul anului 2016 Municipiul Tîrgu Mureș a continuat totuși să efectueze plăți către cluburile sportive mai sus-menționate, fără a recupera în integralitate prejudiciile cauzate bugetului local. Concret, la ședința ordinară a Consiliului Local Municipal Tîrgu Mureș din data de 30.08.2017, la rectificarea de buget aprobată prin HCL nr. 35/30.08.2016 a fost respinsă alocarea sumei de 1.280.000 lei pentru FC ASA 2013, această sumă fiind alocată cu votul majorității consilierilor locali la rectificarea de buget din 24.11.2016 aprobată prin HCL nr. 102/24.11.2016, fără supunerea la vot a rectificării de buget pe capitole, hotărârea fiind votată într-un singur bloc. La adoptarea HCL nr. 35/30.08.2017 datoriile către bugetul local stabilite de către auditorii Curți de conturi stabilite în sarcina C.S. City’Us Tîrgu Mureş , B.C. Mureş Tîrgu Mureş și A.C.S. Universitar Tîrgu Mureş nu au fost recuperate integral, iar la alocarea sumei de 1.280.000 lei prin HCL nr. 102/24.11.2017 consilierii locali aveau deja cunoștință despre existența datoriilor Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş către bugetul de stat și bugetul local, respectiv despre deschiderea procedurii de insolvență.

Datorii către bugetul public

Mai mult, ASA a înregistrat datorii la bugetul public: „La data de 08.04.2016, Tribunalul Specializat Mureș dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă faţă de debitoarea Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş, iar UATM Tîrgu Mureș este înscrisă la masa credală.

Cu toate acestea UATM Tîrgu Mureș a continuat plățile și finanțarea Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş pe tot parcursul anului 2016, fiind virate sume de la Bugetul local în condițiile în care FC ASA 2013 avea datorii către bugetul de stat și bugetul local, iar în urma deschiderii procedurii de insolvență s-au alocat prin votul consilierilor locali sume în absența unui plan de reorganizare al clubului sportiv menționat, în contradicție cu prevederile legale, precum și cu cele contractuale. Planul de reorganizare al Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş a fost aprobat de instanță abia la data de 14.07.2017”.

Un alt motiv – retrogradarea

Hermann consideră că necesitatea rezilierii contractului de asociere se impune şi prin faptul că nu s-au realizat prevederile stipulate la Pct. 2 din Anexa Regulament, adică ASA a retrogradat din Liga I din iunie 2017: „Parametrul/Obiectivul sportiv de realizat: Menținerea echipei reprezentative de fotbal masculin a municipiului Tîrgu Mureș în Liga a I-a de Fotbal a României (masculin și feminin).”

Astfel, la data de 03.08.2017, executivul Municipiului Tîrgu Mureș a aprobat și a dispus transferul sumei de 530.000 de lei către Asociaţia Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş cu titlu de „restanță din Contractul de asociere și actul adițional pentru sezonul 2015-2016 aflat în derulare”, cu toate că: la data de 19.05.2017 în urma eșecului de la meciul de fotbal cu echipa Pandurii Tîrgu Jiu retrogradarea echipei FC ASA 2013 din Liga a I-a de Fotbal din România în Liga a II-a a devenit o certitudine. Pe cale de consecință, conform Anexei / Regulamentului aprobat ca parte integrantă a Contractului de asociere, care prevede „Parametrul/Obiectivul sportiv de realizat: Menținerea echipei reprezentative de fotbal masculin a municipiului Tîrgu Mureș în Liga a I-a de Fotbal a României (masculin și feminin)”, în urma retrogradării în Liga a II-a începând cu încheierea sezonului competițional 2016-2017, contractul de asociere a rămas fără obiect și poate fi considerat ca fiind nul de drept. Municipiul Tîrgu Mureș însă a omis notificarea FC ASA 2013 cu privire la încetarea contractului.

„Plata sumei de 530.000 de pentru sezonul competițional 2015-2016 a fost efectuată după terminarea sezonului competițional 2016-2017, se arată în expunerea de motive.

Tratament discreţionar

Hermann scoate de asemenea în evidenţă tratamentul aleatoriu și discreționar dintre cluburile care obțin fonduri prin concurs de proiecte și cele care obțin fonduri prin contracte de asociere, spunând că există o mare discrepanță între „sumele imense plătite din banii publici celor 4 cluburi sportive asociate – 28.718.750 lei în doar 3 ani! – respectiv sumele infime acordate cluburilor sportive care au acces la finanțare prin concurs de proiecte, în cuantum de doar 3.378.935 lei”. În plus, finanţarea cluburilor prin asociere este menţionată ca fiind concurenţă neloială.

Soluţia?

În proiectul de hotărâre se propune ca şi soluţie la dezvoltarea sportului mureşean, după rezilierea contractului de asociere, o strategie referitoare la finanţarea sportului: „În termen de 3 luni de la adoptarea prezentei Hotărâri se va elabora Strategia Multianuală a Municipiului Tîrgu Mureș cu privire la susținerea și finanțarea sportului de masă, a sportului școlar, a sportului profesionist și dezvoltarea infrastructurii sportive, care va include un Regulament unitar de finanțare a activităților sportive locale – pentru toate ramurile și toate entitățile sportive – cu respectarea atât a legislației în vigoare, cât și a principiilor de transparență și echitate în alocarea banilor publici de la bugetul local, prin concurs de proiecte, cu reguli și condiții unitare de aplicare pentru finanțarea acestor activități din fondurile publice, precum și în raportarea cheltuirii și aprobarea decontării acestora”.

Vasile DANCEA

Comentează cu Facebook

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Punctul

FREE
VIEW