fbpx

Anunt

REFERITOR LA ELABORAREA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PUZ –

 CONSTRUIRE ARIPĂ NOUĂ SPITAL MUNICIPAL DR. EUGEN NICOARĂ

UAT Municipiul Reghin,

Astăzi, 15.11.2022, Primarul Municipiului Reghin anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PUZ-CONSTRUIRE ARIPĂ NOUĂ SPITAL MUNICIPAL DR. EUGEN NICOARĂ.

Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre îl constituie documentația înregistrată cu nr.62127 din 15.11.2022, la inițiativa Primăriei Municipiului Reghin, referitoare la documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal pentru CONSTRUIRE ARIPĂ NOUĂ SPITAL MUNICIPAL DR. EUGEN NICOARĂ, str. Spitalului nr.20, mun. Reghin, jud. Mureș și necesitatea demarării procedurii de transparență decizională.

Documentația de urbanism vizează un teren situat în intravilanul Municipiului Reghin, str. Spitalului nr.20, identificat în CF nr. 58809 REGHIN, cu suprafața totală de 13.828 mp, cu următoarele elemente de vecinătate: la nord str. Cerbului, la vest str. Stejarului, la sud str. Spitalului, la est str. Cardinal Alexandru Todea.

Problema identificată, soluția propusă în cadrul proiectului de hotărâre, impactul scontat, ș.a.m.d, sunt detaliate în Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre propus nr. . 62142/15.11.2022, Raportul de specialitate nr.62159/15.11.2022.

Documentația aferentă PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE cuprinde:

 • Referatul de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre propus nr. . 62142/15.11.2022;
 • Raportul de specialitate nr.62159/15.11.2022;
 • Regulamentul local de urbanism AFERENT  PLAN URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE ARIPĂ NOUĂ SPITAL DR. EUGEN NICOARĂ
 •  MEMORIU DE PREZENTARE  A PUZ -CONSTRUIRE ARIPĂ NOUĂ SPITAL DR. EUGEN NICOARĂ
 •  Un număr de 15 Piese desenate după cum urmează:

A.01 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN LOCALITATE

A.02 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN PUG

A.02 a.PLAN DE ÎNCADRARE ÎN PUG în vigoare la data emiterii CU

A03  PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ETERRA

           A04 PLAN DE SITUAțIE EXISTENTĂ-DISFUNCȚIONALITĂȚI

          A05 PLAN DE REGLEMENTĂRI  URBANISTICE

          A06 PLAN DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

          A07 POSIBILITĂȚI DE MOBILARE URBANISTICĂ

          A08 PLAN DE REGLEMENTĂRI EDILITARE

          A09 PROFILE STRADALE

          A10 VEDERE AERIANĂ

          A11 VEDERE AERIANĂ

          A12 VEDERE AERIANĂ

          A13 VEDERE AERIANĂ

          A14 VEDERE AERIANĂ                     

Textul complet al proiectului de hotărâre nr.267/15.11.2022 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PUZ–CONSTRUIRE ARIPĂ NOUĂ SPITAL MUNICIPAL DR. EUGEN NICOARĂ

Documentația poate fi consultată:

 • Pe pagina de internet a instituției, www.primariareghin.ro, secțiunea Transparență decizională,  la linkul https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/;
 • La sediul UAT Municipiul Reghin, P-ța Petru Maior, nr.41;

Proiectul de hotărâre se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Centrul de Informare al Cetățeanului din cadrul instituției;

Propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 05.12.2022:

 • prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituției: www.primariareghin.ro, secțiunea „Transparență decizională”  la linkul https://www.primariareghin.ro/fileadmin/editorimages/doc/Formulare/2022/formular_Legea_52.docx;
 • ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: office@primariareghin.ro;
 • prin poștă, pe adresa  mun.Reghin, P-ța Petru Maior, nr.41 ;
 • la sediul instituției, la Centrul de Informare al Cetățeanului, situat la adresa: mun.Reghin, P-ța Petru Maior, nr.41 , în timpul programului de funcționare al acestuia, respectiv:  Luni, Marți, Joi și Vineri în intervalul orar 8,30-16,30, Miercuri în intervalul orar 8,30-18,30. 

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri referitoare la PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PUZ – CONSTRUIRE ARIPĂ NOUĂ SPITAL MUNICIPAL DR. EUGEN NICOARĂ.

“Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituției www.primariareghin.ro, secțiunea “Transparență decizională” la linkul https://www.primariareghin.ro/ro/primaria-reghin/transparenta-decizionala/ .

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

     Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la data de 22.12.2022.  

      Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: telefon: 0265/511112, interior 106,  e-mail: office@primariareghin.ro, persoană de contact: Marinescu Sorina- responsabil cu societatea civilă.

Comentează cu Facebook
Punctul

FREE
VIEW