fbpx

ANUNȚ PREALABIL

 PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A PLANULUI PARCELAR ȘI A TABELULUI PARCELAR, ÎNTOCMIT PENTRU TARLA 19 MUNICIPIUL REGHIN, PARCELELE CU NR. TOP 518, 519, 521, 517,529

Municipiul Reghin, județul Mureș anunță afișarea planului parcelar și tabelul parcelar recepționat de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară -Mureș, prin referatul de admitere înregistrat la cererea nr. 15239/24.06.2022,  întocmit pentru tarla 19 Municipiul Reghin, parcelele  518, 519,521, 517,529 începând cu data de 19.09.2022, pe o perioadă de 30 de zile, la afișierul și site-ul Primăriei Municipiului Reghin,  conform art. 40 alin.(7) și (8)  din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

          Cererile de rectificare a documentelor planului parcelar se vor formula în termen de 30 de zile de la data afișării și vor fi însoțite de documente doveditoare, acestea pot fi    depuse la Centrul de Informare a Cetățeanului, Primăria  Municipiului Reghin. 

                                                    P R I M A R,

                                                  MÁRK ENDRE DEZSŐ  

Comentează cu Facebook
Punctul

FREE
VIEW