Controale şi amenzi ale Poliţiei Locale

Pentru rezolvarea problemelor constatate sau a celor semnalate pe raza municipiului Tîrgu Mureș, în conformitate cu atribuțiile prevăzute în Legea nr. 155/2010, cadrele Direcției Poliția Locală au efectuat, în perioada de referință, peste 176 de controale pe linia disciplinei în construcții – afișajului stradal, controlului comercial și protecției mediului.

Astfel, pe componenta disciplină în construcții – afișaj stradal au fost executate 47 verificări în teren pentru identificarea lucrărilor de construcții neautorizate, în urma cărora au fost depistate 4 şantiere unde nu erau respectate prevederile Legii nr. 50/1991 – republicată. În consecință, au fost aplicate 3 sancțiuni contravenționale în cuantum de 3.000 lei, în timp ce într-una dintre situații a fost emisă somație de oprire a lucrărilor până la clarificarea stării de fapt sau intrarea în legalitate.

Relevant este cazul unei societăţi comerciale care a demarat lucrări de construire a unei anexe, fără a deține „Autorizația de construire” necesară, motiv pentru care a fost sancționată contravențional cu amendă în cuantum de 1.000 lei, concomitent cu dispunerea opririi lucrărilor până la îndeplinirea tuturor cerințelor prevăzute de legislația în vigoare.
Subsecvent, inspectorii din cadrul biroului au luat măsuri pentru desființarea a 17 bannere amplasate pe clădiri din municipiu, fără avizul Administraţiei Domeniului Public, încălcând astfel reglementările legale privind afișajul publicitar.
Pe linia controlului comercial, în conformitate cu „Planul de Control” aprobat, personalul Direcției Poliția Locală Tîrgu Mureș a efectuat o serie de verificări la 93 agenți economici de pe str. Libertăţii și din incinta complexului comercial Galeriile Luxor.

Polițiștii locali au aplicat două sancțiuni, în cuantum de 3.000 lei, pentru încălcarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 12/1990, întrucât comercianții își desfăşurau activitatea fără a deține Avizul de Funcționare corespunzător eliberat de către municipalitate sau nu aveau afişate preţurile la toate produsele.

Pe componenta protecției mediului s-au întreprins verificări pentru soluționarea a 6 sesizări referitoare la nerespectarea obligațiilor privind condițiile de depozitare și colectare a deșeurilor menajere, prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2008 – modificată. În același registru, cadrele Direcției Poliția Locală Tîrgu Mureș au identificat și sancționat 18 contravenienți care au încălcat prevederile actului normativ susmenționat, referitoare la obligativitatea deţinerii unui contract cu firma de salubrizare abilitată.
Totodată, inspectorii de mediu au aplicat o amendă contravenţională în sumă de 1.000 lei, conform art. 8 din HCL nr. 20/2008, unei persoane care a depozitat deşeuri provenite din gospodăria proprie pe domeniul public, dispunând inclusiv igienizarea, în termen de 24 de ore, a spaţiului verde deteriorat.
CONDUCEREA DIRECŢIEI POLIŢIA LOCALĂ

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.