Grup de lucru pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de prezenţa animalelor sălbatice

În urma evenimentelor produse în data de 1 octombrie 2018 pe raza judeţului Mureş în comunele Băla şi Hodac, respectiv atacul şi rănirea gravă a unui număr de trei persoane de către urs, prefectul judeţului Mureş, Mircea Duşa, a convocat Grupul de lucru pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de prezenţa animalelor sălbatice în zonele locuite pe raza judeţului Mureş.

S-au format două comisii din reprezentanţii instituţiilor implicate, care s-au deplasat imediat în cele două localităţi unde au găsit soluţii pentru prevenirea unor viitoare atacuri.

Astfel, s-a decis ca gestionarii fondurilor de vânătoare să intensifice acţiunile de identificare şi recoltare a exemplarelor pentru care deja există autorizaţie şi, în paralel, au demarat procedurile pentru obţinerea unor autorizaţii noi pentru urşii periculoşi care au atacat cetăţenii din cele două localităţi.

Totodată, în urma dezbaterilor Grupului de lucru, s-a concluzionat că se impune modificarea legislaţiei în ce priveşte intervenţia în zona locuită ca urmare a prezenţei animalelor sălbatice din speciile protejate.

Directorul APM Mureş, Dănuţ Ştefănescu: ‘S-au deplasat echipe în cele două localităţi în care au avut loc evenimente neplăcute, unde au fost răniţi doi, respectiv un cetăţean şi, având în vedere că există autorizaţii de mediu din cota de intervenţie a Ministerului Mediului, aprobate deja (la Hodac există două autorizaţii, iar la Băla există o autorizaţie), s-a luat măsura ca gestionarii fondurilor de vânătoare să înceapă de ieri pânda la limita localităţii şi să împuşte aceşti urşi care deja au atacat gospodăriile oamenilor din localitate, să fie recoltaţi conform autorizaţiei de mediu. În paralel, a început procedura pentru obţinerea unei noi autorizaţii, atât la Hodac, cât şi la Băla, pentru încă un urs, exact ursul care a rănit cetăţenii din aceste localităţi.’

În judeţul Mureş s-au emis 15 autorizaţii de mediu pentru recoltarea/capturarea şi comercializarea de animale din fauna sălbatică de către persoane juridice şi o autorizaţie de mediu pentru recoltare.

Din cele 15 exemplare de urs autorizate pentru recoltare până în momentul de faţă s-au recoltat 4 exemplare. Ordinul 1169/2017 nu prevede un termen şi o perioadă de timp determinată pentru recoltarea exemplarelor derogate şi nici obligaţii şi sancţiuni în sarcina gestionarului fondului de vânătoare.

În acest an Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş, în baza evaluărilor, a propus o derogare de la prevederile legii pentru un număr de 106 urşi pentru judeţul Mureş. La nivel naţional nu s-au aprobat derogări ca urmare a evaluării efectivelor de urs. Toate cele 15 derogări s-au aprobat în baza Ordinului 1169/2017.

Informaţii suplimentare

Ursul, prin OUG 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificări şi completări ulterioare, este o specie protejată, a cărui vânătoare este interzisă. Recoltarea exemplarelor care pun în pericol sănătatea şi securitatea cetăţenilor se face prin derogare, condiţiile fiind stabilite prin Ordinul 1169/2017 pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante.

Derogarea se referă la exemplarele care se apropie sau intră în intravilanul localităţilor şi produc pagube sau atacuri/ameninţări/vătămări asupra populaţiei.

Comentează cu Facebook