În atenția absolvenților promoției 2017

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mureș aduce la cunoștința absolvenţilor promoţiei 2017, faptul că au posibilitatea de a beneficia de serviciile oferite de instituţie în vederea facilitării accesului pe piaţa muncii. Absolvenţii instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidenţele agenţiei de ocupare a forței de muncă ca persoană în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii de: informare şi consiliere profesională, medierea muncii, servicii gratuite de formare profesională, precum și de facilități financiare.
Înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
În cazul absolvenţilor de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 27 mai 2017, având în vedere prevederile Ordinului nr. 4.577/20.07.2016 al Ministrului Educaţiei Naționale conform căruia “Cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 26 mai 2017”. Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile, se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ).
În cazul absolvenţilor de studii superioare, termenul de 60 de zile curge de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor). Studenții care nu au situaţia încheiată la toate materiile şi trebuie să se prezinte în sesiunea de examene restante se pot înregistra în evidențele agenției la data promovării examenului restant, dată care trebuie precizată pe adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior.
Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. Absolvenții care nu se prezintă pentru a fi luați în evidențe, în termen, au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.
În vederea înregistrării la agenţia de ocupare, absovenții trebuie să prezinte:
– Act de indentitate (copie şi original);
– Act de studii (adeverinţa de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de bacalaureat după caz) în copie şi orginal; În cazul adeverinţei trebuie să rezulte data absolvirii studiilor;
– Adeverinţa eliberată de medicul de familie din care să rezulte dacă este ”apt de muncă” sau “apt muncă cu restrictii”;
Absolvenţii care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale și sunt înregistrate în evidențele agenției, nu urmează o formă de învățământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj.
Indemnizaţia de şomaj se acordă absolvenţilor, la cerere, pe o perioadă de 6 luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire și constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă, al cărei cuantum este de 250 lei.

Pentru relaţii suplimentare referitoare la serviciile oferite de AJOFM Mureș sau legate de dreptul la indemnizaţia de şomaj, vă rugăm să vă adresaţi Agenţiei Locale Tg. Mureș cu sediul în str. Iuliu Maniu, nr.2, tel: 0265/269247, int.116 sau la punctele de lucru din Luduș, Reghin, Sighișoara, Târnăveni și Sovata.

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.