În ultimii cinci ani, Biserica Ortodoxă Română a cheltuit 100 milioane de euro pentru ajutorarea celor în nevoi

18 centre filantropice ortodoxe în Mureș

În ultimii cinci ani, Biserica Ortodoxă Română a cheltuit 100 de milioane de euro pentru ajutorarea celor în nevoi, desfășurând în acest sens proiecte și activități cu caracter social și filantropic. În tot cuprinsul eparhiilor Patriarhiei Române se desfășoară activități social-filantropice și medicale în 718 instituții și servicii sociale. În prezent se află în derulare 617 proiecte și programe sociale.
În județul Mureș există 18 centre social-filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române. Care sunt acestea și ce activități desfășoară, aflați din rândurile următoare.

În Tîrgu Mureș

Există două centre social-filantropice. Centrul de consiliere pentru persoanele resortisante a fost înfiinţat în luna octombrie 2010 de către Filiala Filantropia Ortodoxă Târgu Mureş. Centrul funcţionează în cadrul Proiectului „Reţea de centre de informare şi consiliere pentru resortisanţi ai unor ţări terţe”.
Proiectul contribuie la integrarea străinilor cu şedere legală pe teritoriul României, prin asigurarea unor servicii de informare şi consiliere care să faciliteze accesul nediscriminatoriu al migranţilor la serviciile publice. Finanţat prin Fondul European de Integrare a resortisanţilor ţărilor terţe, Programul Anual 2009, în cadrul Programului general „Solidaritatea şi Gestionarea fluxurilor migratorii”, proiectul „Reţea de centre de informare şi consiliere pentru resortisanţi ai unor ţări terţe” a fost implementat în perioada 1 iunie 2010 – 31 mai 2011 de către Organizaţia internaţională pentru Migraţie (OlM), în cooperare cu parteneri locali precum Asociaţia Filantropia Ortodoxă din Tîrgu Mureş.
Astfel, Centrul de informare şi consiliere pentru migranţi din Tîrgu Mureş face parte dintr-o reţea care funcţionează în următoarele 15 oraşe din România: Bucureşti/ Ilfov, Bacău, Buzău, Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, laşi, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara.
Centrul de informare şi consiliere Tîrgu Mureş a fost dotat şi amenajat cu suma de 24.000 de lei.
Personalul care deserveşte activitatea în cadrul acestui Centru este format din 1 consilier şi 1 asistent social.
Apoi, Cantina socială Mureș a fost înfiinţată în anul 2011 şi are ca beneficiari 50 de persoane defavorizate social. Prin intermediul cantinelor sociale, se oferă oamenilor aflaţi în grele încercări materiale o masă caldă pentru a le potoli foamea şi pentru a le da încredere şi putere de a merge mai departe, şi în cadrul aşezămintelor sociale de acest fel din judeţele Alba şi Mureş, se oferă zilnic hrană caldă persoanelor defavorizate.

În Reghin

În Reghin există 5 așezăminte sociale ale Bisericii Ortodoxe. Casa de tip familial „Maria I” Reghin şi-a început activitatea în anul 2004, venind în sprijinul a 15 copii abandonaţi sau orfani, aflaţi în plasament sau încredinţare din cauza situaţiei critice din familia lor naturală, prin următoarele servicii: servicii de găzduire; servicii de îngrijire: hrană, igienizare; servicii educative: educaţie informală extracurriculară, dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi sprijin în efectuarea temelor ; orientare şcolară şi profesională; servicii de consiliere socială a copilului şi a familiei; servicii de consiliere psihologică şi informare; medierea relaţiei dintre copil şi membrii familiei acestuia; reprezentare şi mediere în relaţia cu autorităţile; sprijin material ocazional în funcţie de nevoi, alte servicii conexe.
Casa de tip familial din cadrul Aşezământului Social „Casa Maria II” – Reghin şi-a început activitatea în anul 2003, oferind aceleași servicii ca și așezământul anterior.
Centrul de zi din cadrul Aşezământului social „Casa Maria II” Reghin a fost deschis în anul 2011 şi asigură activităţi de recuperare şcolară pentru un număr de 25 de copii şcolari cu risc de abandon şcolar, acestea având ca finalitate dezvoltarea abilităţilor de învăţare şi creşterea performanţelor şcolare ale acestora.
Centrul de zi oferă următoarele servicii: Servicii primare: hrană, îmbrăcăminte, igienizare; Servicii educative; Servicii recreative şi de socializare; Suport material; Servicii de informare şi consiliere a copiilor; Consiliere şi sprijin pentru părinţi; Intervenţie psihologică, pedagogică şi socială; Programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; Programe de dezvoltare personală.
Centrul comunitar pentru vârstnici „Sfântul Andrei” – Reghin, este unul dintre proiectele Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă Alba Iulia” – Filiala Reghin, funcţionând în parteneriat cu Parohia Ortodoxă Română „Sfânta Treime” Reghin şi cu Primăria Municipiului Reghin.
Clădirea şi terenul – proprietatea Parohiei Ortodoxe Române „Sfânta Treime” Reghin – pr. Paroh Gherman Dumitru, au fost puse la dispoziţia Asociaţiei în anul 2004, cu destinaţie în domeniul asistenţei sociale.
Astfel, s-a reuşit ca fostei case cantorale, construită în anul 1994, de către pr. Paroh Dumitru Gherman, să i se dea o destinaţie nobilă pusă în slujba comunităţii şi a aproapelui ajuns la o vârstă la care are atât de multă nevoie de sprijin.
Odată cu preluarea de către Asociaţia Filantropia în anul 2005, clădirea este mansardată şi modernizată printr-un proiect înaintat la Ministerul Integrării Europene.
Centrul şi-a început activitatea propriu-zis la 1 ianuarie 2006 pe două planuri : 1. Servicii sociale comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice – cu un număr de 80 vârstnici. Acest serviciu la domiciliu pentru persoane vârstnice a început în anul 2004, decembrie printr-un proiect înaintat la Fondul Român de Dezvoltare Socială, însă începând din anul 2006 am reuşit să îmbinăm acest serviciu cu proiectul înaintat la Ministerul Integrării Europene; 2. Centru de criză pentru persoane vârstnice, cu un număr de 8 persoane aflate în situaţii vulnerabile. Centru este coordonat de Pr. Ionescu Alexandru împreună cu o echipă de 7 oameni: un asistent social, un asistent medical, un contabil şi patru îngrijitori la domiciliu.
Sunt oferite următoarele servicii sociale: Servicii sociale privind îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea în vederea reintegrării sociale; consiliere juridică şi administrativă;
consiliere spirituală şi socială; sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei şi gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei, livrarea hranei la domiciliul beneficiarilor.
Servicii socio-medicale privind, în principal, ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, adaptarea locuinţei la nevoile persoanei vârstnice.
Căminul pentru persoane vârstnice „Sf. Andrei” a fost înfiinţat în anul 2004 şi găzduieşte un număr de 8 de vârstnici aflaţi în situaţii de risc sau de vulnerabilitate socială.
Serviciile de asistenţă personală oferite în cadrul aşezământului includ: servicii de cazare şi alimentaţie, servicii medicale, servicii de îngrijire, servicii sociale; consiliere psihologică şi pastorală.
Toate aceste servicii sunt adaptate în funcţie de nevoile specifice ale fiecărui beneficiar.
Prin intermediul serviciilor oferite se urmăreşte prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea includerii comunitare a persoanelor instituţionalizate, dezvoltarea unor aptitudini de socializare şi combatere a excluderii sociale, acordarea unor servicii alternative de îngrijire prin abordarea unui model integrat socio-medical de furnizarea se servicii.

La Tîrnăveni

Serviciul social ,,Sfântul Vasile cel Mare” a luat ființă în data de 01.03.2013, la inițiativa părintelui Protopop Sergiu Dumitru, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, din dorința de a veni în sprijinul semenilor noștri aflați în dificultate.
Rezultat al parteneriatului încheiat între Protopopiatul Ortodox Târnăveni și Primăria Municipiului Târnăveni, serviciul se bucură de susținerea Primăriei, prin punerea la dispoziție a serviciilor Cantinei Sociale și a unui mijloc de transport.
Scopul activităților este îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice, singure, cu probleme de sănătate, aflate în incapacitatea de a se putea autogospodări, pentru a preveni instituționalizarea în azile sau internarea în spitale a acestora.
Serviciile sociale oferite sunt asigurarea unei mese calde la domiciliu pentru 25 de persoane, pachete alimentare, ajutor gospodăresc, suport emoțional și moral în momentele grele ale vieții.
Beneficiarii serviciului sunt persoane vârstnice, lipsite de sprijinul familial sau al aparținătorilor, cu dificultăți de deplasare sau imobilizate la pat din cauza bolilor cronice.
În acest demers, efortul serviciului social este sprijinit de către preoții și credincioșii Protopopiatului Târnăveni, prin colecte de bani și alimente oferite cu generozitate și dragoste.

La Sighișoara

Serviciul socio-medical de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice din cadrul Centrului creştin medical social „Filantropia” – Sighişoara şi-a început activitatea în anul 2004, venind în sprijinul unui număr de 50 beneficiari.
Sunt oferite următoarele servicii sociale: Servicii sociale privind îngrijirea persoanei, prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea în vederea reintegrării sociale, consiliere juridică şi administrativă, consiliere spirituală şi socială, sprijin pentru plata unor servicii şi obligaţii curente, îngrijirea locuinţei şi gospodăriei, ajutor pentru menaj, prepararea hranei, livrarea hranei la domiciliul beneficiarilor.
Servicii socio-medicale privind, în principal, ajutorul pentru realizarea igienei personale, readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, adaptarea locuinţei la nevoile persoanei vârstnice şi antrenarea la activităţi economice, sociale şi culturale.
Servicii medicale, sub forma consultaţiilor şi îngrijirilor medicale la domiciliu, ridicarea reţetelor medicale.
Activitatea centrului creştin social de noapte „Sfântul Irineu” vine să completeze activitatea filantropică desfăşurată în Centrul Creştin Social Medical de Zi „Sfântul Nectarie” din cadrul Centrului creştin medical social „Filantropia” – Sighişoara. Împreună oferă asistenţă socială, medicală şi hrană şapte zile din şapte zile pentru 120 de persoane vârstnice, nevoiaşe, de toate confesiunile din Sighişoara şi împrejurimi.
Anul înfiinţării este 2012, primind 20 de persoane defavorizate social.

La Luduș

Cantina Socială Luduş a fost înfiinţată în anul 2009 şi are ca beneficiari 100 de persoane defavorizate social.
Centrul de zi „Sfântul Mina” Luduş a fost înfiinţat în anul 2011 şi are 25 de copii beneficiari.
Centrul de zi oferă următoarele tipuri de servicii: Servicii primare: hrană, îmbrăcăminte, igienizare; Servicii educative; Servicii recreative şi de socializare; Suport material; Servicii de informare şi consiliere a copiilor; Consiliere şi sprijin pentru părinţi; Intervenţie psihologică, pedagogică şi socială; Programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; Programe de dezvoltare personală.

Comuna Daneș

Casa de tip familial „Sfântul Nicolae” Criş, comuna Daneș, şi-a început activitatea în anul 2006, venind în sprijinul a 7 copii abandonaţi sau orfani, aflaţi în plasament sau încredinţare din cauza situaţiei critice din familia lor naturală, prin următoarele servicii: servicii de găzduire; servicii de îngrijire: hrană, igienizare; servicii educative: educaţie informală extracurriculară, dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi sprijin în efectuarea temelor; orientare şcolară şi profesională; servicii de consiliere socială a copilului şi a familiei; servicii de consiliere psihologică şi informare; medierea relaţiei dintre copil şi membrii familiei acestuia; reprezentare şi mediere în relaţia cu autorităţile; sprijin material ocazional în funcţie de nevoi, alte servicii conexe.

La Recea

Cantina socială Recea a fost înființată în anul 1995 și are ca beneficiari un număr de 50 persoane vulnerabile.
Căminul pentru femei vârstnice Recea ocrotește în regim rezidenţial 15 femei vârstnice.

Sâncraiu de Mureș

Casa de tip familial „Sfântul Teodor” Sâncraiu de Mureş şi-a început activitatea în anul 2005, venind în sprijinul a 8 copii abandonaţi sau orfani, aflaţi în plasament sau încredinţare din cauza situaţiei critice din familia lor naturală, prin următoarele servicii: servicii de găzduire; servicii de îngrijire: hrană, igienizare; servicii educative: educaţie informală extracurriculară, dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi sprijin în efectuarea temelor; orientare şcolară şi profesională; servicii de consiliere socială a copilului şi a familiei; servicii de consiliere psihologică şi informare; medierea relaţiei dintre copil şi membrii familiei acestuia; reprezentare şi mediere în relaţia cu autorităţile; sprijin material ocazional în funcţie de nevoi, alte servicii conexe.
Casa de tip familial „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” Sâncraiu de Mureş şi-a început activitatea în anul 2004, venind în sprijinul a 8 copii abandonaţi sau orfani, aflaţi în plasament sau încredinţare din cauza situaţiei critice din familia lor naturală.

La Sângeru de Pădure

Centrul de zi „Sf. Dumitru” Sângeru de Pădure, comuna Ernei, oferă următoarele tipuri de servicii: Servicii primare: hrană, îmbrăcăminte, igienizare; Servicii educative; Servicii recreative şi de socializare; Suport material; Servicii de informare şi consiliere a copiilor; Consiliere şi sprijin pentru părinţi; Intervenţie psihologică, pedagogică şi socială; Programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă; Programe de dezvoltare personală.

Titi Dălălău

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.