fbpx

Încă un pas spre reducerea violenței în familie

În 13 octombrie 2020 Camera Deputaților a a adoptat modificări în Codul Penal privind violența în familie. “Apreciem că excluderea împăcării în cazul infracțiunile săvârșite asupra unui membru de familie reprezintă un pas înainte pentru ținerea sub control a fenomenului de violență domestică care este mai prezent ca niciodată în contextul pandemiei actuale.“ este de părere Av. Cristian Roman.

În conformitate cu dispozițiilor art. 177 C.pen. prin membru de familie se înțelege:
           

  1. ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude;
    1. soţul;
    1. persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc.
    2. În cazul infracțiunilor prevăzute în art. 193 și art. 196 săvârșite asupra unui membru de familie, acțiunea penală poate fi pusă în mișcare și din oficiu.”.

În măsura în care victima formulează o plângere prealabilă, tragerea la răspundere penală a făptuitorului nu va putea fi posibilă dacă se retrage această plângere.

În schimb, în cazul în care organele de urmărire penală s-au sesizat din oficiu despre violența domestică părțile nu se vor mai putea împăca.

“Însă, nu trebuie omis că va exista în continuarea posibilitatea retragerii plângerii prealabile (n.b. chiar dacă aceasta nu a fost formulată) condiționată de acordul procurorului, conform  dispozițiilor art. 158 alin. (4) C.pen…” continuă Av. Cristian Roman.

Totodată, împăcarea părților va opera chiar și după intrarea în vigoare a modificărilor pentru faptele comise anterior acestei date, situațiile fiind guvernate de principiul legii penale mai favorabile.

Pentru ca modificările să intre în vigoare mai este necesară promulgarea lor de către Președintele României care trebuie realizată într-un termen de cel mult 20 de zile de la primirea proiectului.

Comentează cu Facebook