Momentul bilanţului şi al unui nou început la Luduş

 

La sfârşitul lunii decembrie 2018, Primăria oraşului Luduş a iniţiat o întâlnire cu oamenii de afaceri  şi conducătorii instituţiilor publice din oraş, un moment de retrospectivă a anului 2018 şi o privire spre obiectivele de atins în anul 2019. La întâlnire au participat personalităţi locale implicate în viaţa economică, politică, socială, culturală şi sportivă a oraşului. Printre acestea am remarcat prezenţa celor distinşi cu titluri de onoare ale oraşului: Ella Kovacs, Eugen Onac, Ionel Roman, Rodica Olteanu,Iuliu Bacali, Ana Pandrea, Mircea Gheborean, Vasile Cigher, Ionuţ Bica, Andreea Herczeg. Au fost prezenţi şi foştii primari ai oraşului, Sorin Teognosti şi Ovidiu Dancu. Dintre aceştia, prof. univ. dr. Ionel Roman a vorbit despre românii pe care i-a întâlnit în lumea largă şi care au fost oameni de ispravă, iar vicepreşedintele CJ Mureş, Ovidiu Dancu a făcut un bilanţ al anului 2018 şi şi-a manifestat din nou aprecierea față de luduşeni.

 

Un bilanţ pozitiv

 

Primarul Cristian Moldovan şi-a început discursul exprimând mulţumiri celor prezenţi  „pentru că aţi dat curs invitaţiei noastre de a participa la întâlnirea anuală a administraţiei publice locale cu oamenii de afaceri şi conducătorii de instituţii”, afirmând că „oamenii de afaceri reprezintă structura de bază a  economiei noastre locale”. Înainte de a prezenta cum a fost cheltuit bugetul oraşului în anul 2018, primarul Cristian Moldovan a amintit că acesta a fost constituit din două direcţii principale: din taxele şi impozitele locale pe proprietate şi din cotele defalcate care revin oraşului de la bugetul de stat. „Acestea sunt formate din sumele pe care le plătiţi dumneavoastră, agenţii economici ai oraşului nostru la bugetul de stat. Aproximativ 50% din impozitul pe venit şi 25% din TVA-ul pe care îl plătiţi la stat ni se întorc în bugetul local şi formează bugetul anului următor. De aceea, este foarte important ca afacerile dumneavoastră să fie într-o continuă creştere, iar noi, cei din administraţia publică locală, să asigurăm un mediu de afaceri cât mai atractiv”, a spus Cristian Moldovan.

Execuţia bugetului local

 

Din situaţia contului de execuţie întocmită de Maria Suciu la 21 decembrie 2018 rezultă că veniturile totale ale bugetului local s-au realizat în procent de 88,45%, adică 24.081.223 lei încasaţi faţă de 29.930.000 lei prevăzuţi. Planul de cheltuieli s-a realizat în procent de 78,92%, adică 24.078.118 lei, faţă de 30.508.000 lei prevăzuţi. În funcţie de natura economică, au fost cheltuieli de personal – 9.945.207 lei; Bunuri şi servicii – 6.164.153 lei, din care 1.333.556 lei pentru învăţământ; Subvenţii – 199.848 lei pentru transportul în comun al pensionarilor; Asistenţă socială – 1.388.921 lei pentru indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap, premiere elevi; Fonduri nerambursabile – 572.335 lei pentru proiectul amenajare Parcul Tineretului; Alte cheltuieli – 1.155.213 lei pentru burse şcolare, finanţare pentru Clubul sportiv Mureşul Luduş şi Asociaţia SALVITA SMURD şi altele. Din totalul cheltuielilor cu bunuri şi servicii, Cristian Moldovan a amintit sumele acordate pentru întreţinerea şi funcţionarea tuturor unităţilor de învăţământ şi la toate activităţile administraţiei publice locale – 5.513.488 lei; Reparaţii curente la străzi – 801.230 lei, din care: Lucrări de întreţinere a drumurilor – 49.743 lei; Furnizare produse de balastieră – 187.621 lei; Reparaţii pod în Gheja – 49.966 lei; Furnizare borduri şi pavaj – 12.845 lei şi altele.

La capitolul investiţii s-au cheltuit 5.082.274 lei, principalele obiective fiind reabilitarea acoperişului sălii de sport de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 – 29.915 lei; Achiziţie patinoar – 154.700 lei; Amenajare acces stadion şi parcare – 99.874; Extindere reţea de apă în Cioarga – 44.972 lei; Canalizare străzi Gheja – 49.834 lei; Reparaţie capitală a carosabilului din str. Tâmplarilor – 124.398 lei; Amenajări alei pietonale şi parcări cu pavaj – 379.890 lei; Achiziţie tractor – 27.757 lei; Achiziţie utilaj pentru întreţinerea străzilor – 126.000 lei şi altele.

În încheiere…

 

…primarul Cristian Moldovan a afirmat că „Am făcut această prezentare pentru a vă oferi o vedere de ansamblu asupra modului în care s-au cheltuit banii publici. Oraşul are foarte multe nevoi, iar banii sunt întotdeauna insuficienţi”, după care a amintit contribuţia sponsorilor, cărora le-a mulţumit, aceştia contribuind la îmbunătăţirea aspectului oraşului şi la crearea unor condiţii mai bune de funcţionare pentru instituţiile de sănătate şi învăţământ din oraş. „De aceea ţin neapărat să mulţumesc tuturor celor care au sponsorizat oraşul nostru în acest an”, a spus Cristian Moldovan.

Conform unei tradiţii recente, salariaţii Primăriei au fost invitaţi la o frumoasă festivitate în holul Casei de Cultură, prilej pentru primar de a mulţumi celor care au contribuit la buna funcţionare a oraşului în anul 2018.

 

Ioan  A. Borgovan

Comentează cu Facebook