Municipiul Sighișoara organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale vacante:

1. Referent I/A – 1 post:
– Studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat;
– cunoștințe de operare PC – nivel mediu;
– vechime minim 7 ani.

Concursul se organizează la sediul Municipiului Sighișoara, Piața Muzeului nr. 7, loc. Sighioara, județul Mureș, astfel:
– proba suplimentară eliminatorie de ”cunoștințe de operare PC, nivel mediu”: 29.10.2018, ora 10,00 ;
– probă scrisă: 29.10.2018 ora 11,30;
– interviul: conform art. 24 alin. (5) din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Data până la care se pot depune dosarele de înscriere: 10 zile lucrătoare de la data afișării anunţului, respectiv 18.10.2018, ora 15.30.

Condițiile pentru participarea la concurs, condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și conținutul dosarului de înscriere la concurs, sunt afișate la sediul instituției și pe site-ul oficial al instituției: www.sighisoara.org.ro

Informații suplimentare se pot obține la sediul Municipiului Sighișoara, la secretarul comisiei de concurs, Șușu Daniela – Compartiment Resurse Umane – camera 72 sau la telefon: 0265-771280.

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.