Mureșul se află în topul urgențelor medicale provocate de droguri! 6% din elevii mureșeni au consumat substanțe psihoactive în ultimul an!

 

 

 

Foarte mulți tineri sunt afectați și de consumul de tutun și alcool

 

6 din 100 de elevi mureșeni au consumat droguri în ultimul an. Cel mai consumat drog în Mureș este canabisul. Totodată, Mureșul se află în topul urgențelor medicale provocate de stimulanți (cocaină, Ecstasy, amfetamină). O altă veste proastă este că în ultimii ani a crescut consumul de tutun și alcool și că tinerii încep să consume droguri, alcool și tutun între 15 și 25 de ani.
Pentru limitarea consumului de droguri, în prezent, nivelul județului Mureș, există trei campanii locale, alături de mai multe campanii naționale.

 

Ce se consumă în Mureș?

Conform „Studiului privind consumul de tutun, alcool şi droguri ilicite în rândul elevilor din învățământul liceal și profesional din județul Mureș”, realizat de Agenția Națională Antidrog în perioada 2016 – 2017, consumul de droguri ilicite înregistrează următoarele prevalențe: 6,4% dintre adolescenți au menționat consum cel puțin o dată în ultimele 12 luni, iar 3,3% – în ultima lună.
După tipul de drog consumat, cea mai mare valoare se înregistrează în cazul consumului de canabis – 11,3%; în clasamentul preferințelor urmează consumul de NSP (etnobotanice) – 2,7%, inhalanți – 0,8%, Ecstasy – 0,7%, cocaină – 0,7%, LSD/alte halucinogene – 0,5%, tranchilizante/sedative – 0,5% și amfetamine – 0,5%. Pentru ciuperci halucinogene, heroină, steroizi anabolizanți și ketamină, prevalența consumului cel puțin o dată în viață se situează sub 0,5%.
Pe parcursul anului 2017, la nivelul C.P.E.C.A. Mureş au fost înregistrate 56 de cazuri noi în asistenţa consumatorilor de droguri, drogul principal de consum fiind: canabisul – 32 de cazuri; noile substanţe psihoactive („etnobotanice”) – 10 cazuri.
Din păcate, se înregistrează revigorarea interesului pentru noile substanţe psihoactive (etnobotanice), după ce începând cu 2013 s-a înregistrat o scădere a consumului de etnobotanice având în vedere că a fost interzise magazinele în care erau vândute acestea.

 

Vârsta la care se consumă

Vârsta persoanelor pentru cei mai mulți dintre consumatorii pentru care s-au acordat servicii de asistență pe parcursul anului 2017 este cuprinsă între 15 şi 25 ani, având următoarea distribuție pe grupe de vârstă: 15-20 ani: 18 cazuri, 21-25 ani: 21 de cazuri.

Topul drogurilor consumate în România

Potrivit rezultatelor ultimului studiu în populaţia generală – GPS 2016, la nivelul populaţiei generale se identifică o prevalenţă de-a lungul vieţii a consumului oricărui tip de drog ilicit de 7,6. Canabisul continuă să fie cel mai consumat drog în România. După canabis, pe poziţia a doua în „topul” celor mai consumate droguri în România, se situează noile substanţe psihoactive (NSP) – 2,5%. Urmează: cocaină/ crack şi LSD – câte 0,7%, Ecstasy – 0,5%, ciuperci halucinogene – 0,4%, heroină, amfetamine şi ketamină – câte 0,3%.
Referitor la cel mai consumat drog, canabis, la nivelul populaţiei generale se identifică o prevalenţă de-a lungul vieţii a consumul de 5,8%. Prevalenţa în ultimul an a consumului de canabis este de 3,2%.
Indiferent de perioada de timp analizată, consumul de canabis este mai prevalent în rândul bărbaţilor, valorile înregistrate fiind de două ori mai mari, comparativ cu nivelul observat în cazul femeilor. Cea mai mică vârstă de debut declarată a fost 14 ani, iar media vârstei de debut, 21,3 ani. Peste o treime dintre respondenţi (35%) au început acest tip de consum la vârsta adolescenței (sub 19 ani), în timp ce 43% dintre cei chestionaţi au declarat debut în consumul de canabis la vârste tinere, 20-24 ani. Unul din 10 (10%) adulți tineri (15-34 ani) au încercat de-a lungul vieții să fumeze canabis, unul din 20 (5,8%) au fumat în ultimul an și unul din 40 (2,5%) a declarat consum de canabis în ultima lună.

Se înregistrează revigorarea interesului pentru noile substanţe psihoactive (etnobotanice), după ce începând cu 2013 s-a înregistrat o scădere a consumului.

 

La spital. Tîrgu Mureș, în top

2,2% dintre admiterile la tratament ca urmare a consumului de droguri din anul 2016 au fost ca urmare a consumului de stimulante (1% pentru cocaină, 0,6% Ecstasy, 0,4% amfetamine și 0,2% metamfetamine).
Deși se observă o extindere la nivel naţional a cazuisticii urgenţelor medicale datorate consumului de stimulanți, aceasta rămâne totuși concentrată în 6 unităţi teritoriale (Cluj, Timiş, Mureş, Bucureşti, Iași şi Constanţa), unde se cumulează peste două treimi (66,8%) din numărul total de cazuri.

Tutun și alcool

Din păcate, foarte mulți tineri sunt afectați și de consumul de tutun și alcool. Un procent de 62,1% dintre cei intervievaţi de Agenția Națională Antidrog au fumat cel puţin o dată de-a lungul vieţii, 39,7% dintre aceştia au declarat că fumează zilnic. Cea mai mică vârstă de debut declarată a fost 7 ani, iar media vârstei de debut este de 17 ani. Analiza vârstei medii de debut în consumul produselor din tutun indică faptul că peste jumătate (54,9%) dintre respondenți au declarat că au fumat pentru prima dată în intervalul 15 – 19 ani. De asemenea, s-a înregistrat un procent îngrijorător în ceea ce privește apariţia acestui comportament înaintea împlinirii vârstei de 14 ani (16,4%).
Prevalenţa de-a lungul vieţii a consumului de alcool atinge valoarea de 86,1%, în timp ce, prevalenţa în ultima lună este de 58,3%. Pentru debutul în consumul de alcool, se înregistrează o vârstă medie de aproape 18 ani. În schimb, 75% dintre respondenţii care au raportat debutul în consumul de alcool, au iniţiat acest tip de consum la vârste mai mici de 20 ani, iar 19,7% la vârste între 20-24 ani. Cea mai mică vârstă de debut conştient este 12 ani, în timp ce, cea mai mare este 38 ani.

Inițiative antidrog în toate municipiile și orașele din județul Mureș

„Pentru a reuși o intervenţie articulată, coerentă şi continuă la nivelul județului Mureș, cât şi în vederea creării infrastructurii pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog şi a Planului de Acţiune, Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Tîrgu Mureș a realizat „Inițiative antidrog” în toate municipiile și orașele din județul Mureș”, ne-a transmis Ion Aleodor Roman de la Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al Județului Mureș.
„Prin crearea acestor „Inițiative antidrog” se urmărește dezvoltarea componentei de implicare a comunităţii, în general, printr-un voluntariat activ, cât şi unul bazat pe participarea personalităţilor din diferite domenii, respectiv administraţie, sport, cultură, oameni de afaceri etc. care vor transmite mesaje şi vor susţine lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri”, conform lui Ion Aleodor Roman.

Proiectul local „Teatru Forum Antidrog”

Proiectul care va fi implementat la nivelul județului Mureș în perioada martie 2018 – decembrie 2018, este orientat pe activităţi culturale de petrecere a timpului liber ca alternativă sănătoasă la consumul de droguri, adresate elevilor din liceele din județul Mureș.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: dezvoltarea, pentru 10 tineri cu vârste cuprinse între 15 – 19 ani, a competențelor de a furniza servicii de educație non-formală – Teatru Forum (instrument social de intervenție comunitară); dezvoltarea abilităților de viață (accentul pe spirit civic, rezolvare de probleme, luarea deciziilor, comunicare eficientă), a unui număr de 30 de liceeni cu vârste cuprinse între 15 – 19 ani din 10 licee din județul Mureș, care se vor implica în piesa de teatru forum care va fi jucată; creşterea numărului de activități culturale adresate unui număr de 300 de elevi din învățământul liceal cu vârste cuprinse între 15 – 19 ani, prin elaborarea și prezentarea elevilor a unei piese de teatru cu mesaj antidrog. Parteneri în proiect sunt: Palatul Copiilor Tîrgu Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Mureș.

Proiectul local „În blocul tău, drogurile nu-și au locul”

Obiectivele specifice ale proiectului: Creşterea, până în luna decembrie 2018, a gradului de informare cu privire la efectele consumului de droguri și riscurile asociate, a unui număr de 150 de familii (300 de persoane) din municipiul Tîrgu Mureş, prin desfăşurarea a 20 de activităţi de prevenire a consumului de droguri; Dezvoltarea, până în luna decembrie 2018, a activităților de informare adresate unui număr de 20 de președinți ai asociațiilor de proprietari/administratori de bloc din municipiul Tîrgu Mureş, în vederea favorizării de către aceștia a participării împreună a părinţilor şi copiilor la activităţi diverse de petrecere a timpului liber, în scopul adoptării unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri, prin desfășurarea a 20 de activităţi de prevenire a consumului de droguri; Creşterea, până în luna decembrie 2018, a influenţei factorilor de protecţie şi scăderii factorilor de risc în consumul de droguri pentru un număr de 150 de familii (300 de persoane) din municipiul Târgu-Mureş, prin desfășurarea a 20 de activităţi de prevenire a consumului de droguri.

Campanii antidrog în țară și în Mureș

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog al Județului Mureș ne-a informat în privința campaniilor antidrog naționale, prezente și la nivelul județului Mureș.
Astfel, „Mesajul meu antidrog” este unul dintre proiectele de succes de prevenire a consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal din toate judeţele ţării şi din Bucureşti şi se desfăşoară anual, încă de la înfiinţarea ANA.
Proiectul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri. Concursul are următoarele secţiuni: film scurt metraj, spot, eseu literar; arte vizuale şi sport.

,,Necenzurat”…

… este denumirea adaptată a proiectului ,,UNPLUGGED”, finanţat de Comisia Europeană – prin The European Drug Addiction Prevention (EU-DAP).
Proiectul are o componentă pentru elevi şi una pentru părinţi. Componenta pentru elevi constă în parcurgerea a 12 lecţii de câte 1-1,5 ore, săptămânal, coordonate de cadre didactice.
Necenzurat” este un proiect de prevenire a consumului de droguri în şcoli pentru elevii cu vârste între 12 şi 14 ani, fiind bazat pe formarea de abilităţi de viaţă şi pe modelul influenţei sociale.
Proiectul național „Fred goes net – Intervenții timpurii pentru consumatorii de droguri care au fost identificați/depistați pentru prima oară” a fost derulat şi evaluat cu succes în Germania între anii 2000-2004. Începând cu anul 2011, Agenţia Naţională Antidrog a implementat acest proiect la nivel naţional prin intermediul CPECA în parteneriat cu structurile Ministerului Educaţiei Naţionale.

Proiectul Național „Cum să creștem sănătoși”…

… presupune formarea de deprinderi de viaţă sănătoasă în rândul copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică (clasa pregătitoare), punând accent pe importanţa adoptării unui stil de viaţă sănătos (alimentaţie, igienă, mişcare), a comportamentelor sănătoase (fără fum de țigară, alcool şi medicamente fără prescripţie medicală) şi a modalităţilor adecvate de rezolvare a conflictelor fără violenţă şi de luare a deciziilor.
Activităţile sunt concepute în concordanţă cu nivelul de dezvoltare socio-emoţională al copiilor de vârstă preşcolară şi şcolară mică, astfel încât să fie atractive şi uşor de înţeles. Copiii vor învăţa prin joc şi activităţi practice (desenat, decupat, scenete, etc.) care sunt comportamentele care îi ajută să se dezvolte sănătos şi cum să se ferească de comportamentele periculoase.

ABC-ul emoțiilor

Proiectul național „ABC-ul emoțiilor” 2017-2018 este un proiect de formare şi consolidare a abilităţilor emoţionale cu rol de factori de protecţie în prevenirea consumului de droguri, punând accent pe conştientizarea de sine, abilităţile de comunicare asertivă, gestionarea emoţiilor negative, abilitatea de a face faţă presiunii grupului şi de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă.
Proiectul se adresează copiilor din clasele I și a II-a şi se centrează pe cinci teme principale: autocunoaştere /valorizare personală („Cine sunt eu?”); exersarea modalităţilor adecvate de gestionare a emoţiilor negative („Gestionarea emoţiilor negative”); abilităţi de comunicare asertivă şi de a face faţă presiunii grupului („Cum să spunem NU în situaţii dificile”); adoptarea deciziilor corecte pentru o dezvoltare sănătoasă („Alegeri responsabile”); importanţa relaţiilor interpersonale („Lumea mea”).

Titi Dălălău

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.