(P) Interesul major al PMP este ca România să fie cât mai bine integrată în Uniunea Europeană

În cei 11 ani de când România a intrat în Uniunea Europeană, balanța financiară netă a României, adică diferența dintre sumele primite de la Comisia Europeană și sumele plătite de noi la bugetul comunitar, a fost de 30,4 miliarde de euro.
Exercițiul financiar trecut, conform datelor Ministerului Finanțelor, indică faptul că, în perioada 2007 – 30 noiembrie 2015, Romania a primit de la Uniunea Europeana 31,94 miliarde de euro, ca fonduri europene (inclusiv cele de preaderare), raportat perioadei 2007-2013. În schimb, țara noastră a contribuit la bugetul Uniunii cu 12,12 miliarde de euro.
o Rezultă, practic, un sold pozitiv pentru Romania de circa 19,82 miliarde de euro – fonduri europene.
o Acestor bani li se mai adaugă 988 de milioane de euro – avansurile plătite deja de Comisia Europeana din fondurile europene alocate în cadrul exercițiului financiar multianual 2014-2020.
o Prin urmare, circa 20,8 miliarde de euro este soldul pozitiv al României în relație cu Comisia Europeana, în perioada 2007 – 11 noiembrie 2015.
Conform acestor date, rezultă fără putere de tăgadă că intrarea României în Uniunea Europeană a fost benefică pentru cetățenii țării iar Partidul Mișcarea Populară consideră că preocuparea noastră prioritară se cuvine să privească în continuare o eficientă integrare a României și consolidarea UE.

Comandat de Partidul Miscarea Populara, cod unic mandatar 41190004

Comentează cu Facebook