fbpx

Parcare cu 275 de locuri în centrul Târgu Mureșului

Atăzi Consiliul Județean Mureș a aprobat  un proiect de hotărâre privind cooperarea cu Municipiul Târgu Mureș pentru construirea unei parcări subterane, cu 275 de locuri,  în zona fostului Hotel Parc din centrul orașului. Consiliul Județean Mureș va renunța în favoarea municipiului Târgu Mureș, care va derula proiectul de investiții, la o suprafață de 888,5 metri pătrați din actuala parcare din apropierea fostului Hotel Parc. Până la finalizarea investiției Primăria Târgu Mureș va pune la dispoziția Consiliului Județean Mureș un număr de 30 de locuri de parcare, gratuit, pe strada Primăriei sau pe strada Enescu. Conform anexei, parte integrantă a hotărârii adoptate astăzi, odată cu finalizarea investiției, Primăria Târgu Mureș va transmite, prin hotărâre de Consiliu Local, Consiliului Județean 30 de locuri de parcare, cu cota parte de teren aferent acestora cu acordarea dreptului de servitute de trecere asupra căilor de acces din stradă, până la respectivele locuri de parcare.

În referatul de aprobare al proiectului de hotărâre se arată că “suprafața de teren avută la dispoziție de Municipiul Târgu Mureș este insuficientă implementării proiectului de investiții, motiv pentru care acesta a solicitat punerea la dispoziția proiectului a unei părți din terenul aferent imobilului – clădire administrativă, de pe str. Primăriei nr. 2, respectiv cea afectată de parcarea adiacentă, proprietatea Județului Mureș. Având în vedere faptul că interesul public județean înglobează interesul public local, respectiv că această inițiativă a Municipiului Târgu Mureș se corelează cu interesul public urmărit de autoritatea publică județeană, considerăm oportună cooperarea dintre Județul Mureș și Municipiul Târgu Mureș în vederea realizării investiției. Astfel, prin proiectul de act administrativ se propune încheierea unei convenții de cooperare dintre Județul Mureș și Municipiul Târgu Mureș în scopul stabilirii cadrului general de cooperare între părțile semnatare în vederea satisfacerii interesului public local și județean prin realizarea obiectivului de investiții, respectiv în vederea stabilirea drepturilor și obligațiilor ce revin părților semnatare în realizarea obiectivului de investiții”.

Tot astăzi, consilierii locali au aprobat un proiect de hotărâre identic în vederea parafării parteneriatului pentru realizarea investiției.

Comentează cu Facebook
Punctul

FREE
VIEW