Peste 7.400 de candidaţi la examenul de definitivat în învăţământ

Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, proba scrisă s-a desfășurat începând cu ora 10,00, în 42 de centre de examen (câte unul în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti).

În acest an, proba a fost susţinută la 96 de discipline.

Dintre cei 8.064 de candidaţi înscrişi la începutul anului şcolar au fost admişi la proba scrisă de miercuri 7.482 de candidaţi care au îndeplinit cumulativ următoarele condiţii: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an, calificativul pentru anul şcolar în curs “Bine” sau “Foarte bine”, media aritmetică a notelor obţinute la cele două inspecţii la clasă şi la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8, dar note nu mai mici de 7 la probele menţionate anterior, precizează MEN.

A fost înregistrat un număr mare de candidaţi înscrişi la următoarele discipline/specializări: Limba română, Matematică, Educaţie fizică şi sport, Limba şi literatura engleză. La Limba şi literatura română/specialitate şi metodica predării acesteia au fost doar 401 candidați.

Lucrările scrise vor fi evaluate în şase centre organizate la nivel naţional.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie cel puţin 8 pentru promovarea examenului.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 31 iulie în centrele de examen şi pe definitivat.edu.ro. Contestaţiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 31 iulie, după afişarea rezultatelor, şi 1 august până la ora 14,00.

Rezultatele finale se afişează în centrele de examen şi pe site-ul definitivat.edu.ro în data de 5 august.

Prin dobândirea definitivării în învăţământ, cadrul didactic depăşeşte stadiul de debutant şi poate deveni titular în sistemul de învăţământ preuniversitar şi participa ulterior la susţinerea examenelor pentru obţinerea gradelor didactice.

Sursa Agerpres

Comentează cu Facebook