Poliţia Locală s-a pus pe amenzi

In perioada 17.09.2018 -27.09.2018 poliţiştii locali din cadrul Biroului Control Comercial au efecuat controale la operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale sau de alimentaţie publică în incinta unităţilor de învăţamânt, fiind verificate 38 de chioşcuri.
Obiectivele principale ale controlului au fost: deţinerea Avizului/Autorizaţiei de funcţionare, verificarea termenelor de valabilitate la produsele expuse spre vânzare şi afişarea preţurilor la toate produsele.
Urmare a demersurilor în cauză a fost aplicată o sancţiune, în valoare de 1.000,00 lei, pentru lipsa Autorizaţiei de funcţionare la o unitate tip fast-food.

Verificări privind respectarea normelor legale de funcţionare la Staţii ITP şi service auto

In perioada de referinţă au fost verificaţi un număr de 35 de operatori economici care desfăşurau activităţi de întreţinere şi reparare a autovehiculelor,reparaţii mecanice şi electrice, de comercializare a pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule.
Obiectivele controlului au fost: deţinerea Avizului de funcţionare, respectarea exerciţiului comercial aprobat de autoritatea publică locală, afişarea şi respectarea orarului de funcţionare.
În urma constatărilor din teren au fost aplicate 6 sancţiuni contravenţionale în cuantum de 6.000,00 lei, pentru desfăşurarea activităţii fără Avizul de funcţionare, eliberat de Primăria municipiului Tg. Mureş.

Alte acţiuni pe linia controlului comercial desfăşurate în această perioadă:

• monitorizarea activităţii unei unităţi tip fast food, agentul economic care administra structura de vânzare, fiind sancţionat cu amendă de 800,00 lei, pentru depăşirea şi nerespectarea orarului de funcţionare aprobat prin Autorizaţia de alimentaţie publică;
• sancţionarea a trei agenţi economici pentru obstrucţionare, conform art.75 din O.G. 99/2000*, pentru neprezentarea documentelor solicitate ca urmare a verificărilor efectuate, cuantumul amenzilor aplicate fiind de 6.000,00lei ;
• verificarea unui agent economic, care, desfăşura alte activităţi prestatoare de servicii decât cele aprobate prin Avizul de funcţionare, depăşindu-se astfel obiectul de activitate, faptă sancţionată conform art.73, pct.3 din O.G. 99/2000*, cu amendă de 800,00 lei
În această perioadă au fost întocmite 12 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, cuantumul amenzilor aplicate fiind de 14.600,00 lei.

Director executiv
Ioan- Zosim Damaschin

Comentează cu Facebook