fbpx

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Subsemnatul, FLORIA VLAD în calitate de executor judecătoresc în cadrul B.E.J. FLORIA VLAD, cu sediul în Tîrgu Mureş – 540020, str. Rodnei, nr. 38, ap. 7, jud. Mureş,, înregistrat în circumscriptia Curții de Apel Tîrgu Mures, în baza Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, a art. 762 C.pr.civ., aduc la cunoştinţa publicului că în ziua 05 OCTOMBRIE 2022 începând cu ora 10:00, va avea loc în Fărăgău, sat Tonciu, nr. 53, jud. Mureş, la cererea creditoarei DAFCOCHIM AGRO S.R.L., CUI: 16898219, ROONRC.J26/1840/2004 cu sediul în Tîrgu Mureş, str. Budiului, nr. 68, corp C1, parter, jud. Mureş prin reprezentant convenţional av. LASLO CAMELIA, cu sediul profesional în Tîrgu Mureş, str. Budiului, nr. 68, jud. Mureş vânzarea la licitaţie publică a următoarelor bunuri mobile proprietatea debitoarei SÚTŐ EDIT-JÚLIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, CUI: 38111650, ROONRC.F26/804/2017, cu sediul în Fărăgău, sat Tonciu, nr. 53, jud. Mureş sechestrate prin PROCESUL – VERBAL DE SECHESTRU încheiat în data de 18.08.2022, ora 10:30 – 11:50:

⦁ 1 x BOVINĂ, rasa MONTBELLIARDE, născută la data de 04.12.2016, sex F, identificată prin semnul distinctiv – crotalie nr. RO505007322499, la preţul de începere al licitaţiei de 8.000,00 Lei, preţ prevăzut în procesul – verbal de sechestru potrivit art. 758 alin. (1) C.pr.civ.,

⦁ 1 x BOVINĂ, rasa BĂLȚATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ, născută la data de 10.11.2017, sex F, identificată prin semnul distinctiv – crotalie nr. RO508007219525, la preţul de începere al licitaţiei de 8.000,00 Lei, preţ prevăzut în procesul – verbal de sechestru potrivit art. 758 alin. (1) C.pr.civ.,

⦁ 1 x BOVINĂ, rasa RED HOLSTEIN, născută la data de 30.06.2017, sex F, identificată prin semnul distinctiv – crotalie nr. RO501006410706, la preţul de începere al licitaţiei de 8.000,00 Lei, preţ prevăzut în procesul – verbal de sechestru potrivit art. 758 alin. (1) C.pr.civ.,

⦁ 1 x BOVINĂ, rasa MONTBELLIARDE, născută la data de 28.02.2014, sex F, identificată prin semnul distinctiv – crotalie nr. RO501003460858, la preţul de începere al licitaţiei de 8.000,00 Lei, preţ prevăzut în procesul – verbal de sechestru potrivit art. 758 alin. (1) C.pr.civ.,

⦁ 1 x BOVINĂ, rasa HOLLSTEIN, născută la data de 22.06.2016, sex F, identificată prin semnul distinctiv – crotalie nr. RO503005694141, la preţul de începere al licitaţiei de 8.000,00 Lei, preţ prevăzut în procesul – verbal de sechestru potrivit art. 758 alin. (1) C.pr.civ.,

⦁ 1 x tocător siloz porumb marca MENGELE, la preţul de începere al licitaţiei de 5.900,00 Lei, preţ prevăzut în procesul – verbal de sechestru potrivit art. 758 alin. (1) C.pr.civ.,

⦁ 1 x tocător iarbă marca HOLZER – BLUM, serie (…) 3472, la preţul de începere al licitaţiei de 5.900,00 Lei, preţ prevăzut în procesul – verbal de sechestru potrivit art. 758 alin. (1) C.pr.civ.,

⦁ 1 x cositoare marca CLAAS SAULGAU GMBH, tip WM24C, nr. 235-2565, la preţul de începere al licitaţiei de 7.300,00 Lei, preţ prevăzut în procesul – verbal de sechestru potrivit art. 758 alin. (1) C.pr.civ.,

⦁ 1 x semănătoare de porumb, fără serie, de culoare roșie și verde, la preţul de începere al licitaţiei de 7.300,00 Lei, preţ prevăzut în procesul – verbal de sechestru potrivit art. 758 alin. (1) C.pr.civ.,

⦁ 1 x presă de balotat WELGER, RP 15, de culoare roșie, la preţul de începere al licitaţiei de 19.500,00 Lei, preţ prevăzut în procesul – verbal de sechestru potrivit art. 758 alin. (1) C.pr.civ.,

Somez pe toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor să anunţe executorul judecătoresc înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege.
Invit pe toţi cei care doresc să cumpere bunurile să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare.

Poate participa la licitaţie orice persoană care are capacitate deplină de exerciţiu, capacitate să dobândească bunurile scoase la licitaţie şi care cel mai târziu până la începerea licitaţiei a consemnat la dispoziţia executorului judecătoresc cu indicarea expresă a naturii sumei precum şi a nr. dosarului de executare (garanţie de participare licitaţie dos. 28/E/2022), în contul de consemnare deschis la LIBRA INTERNET BANK S.A. – SUC. TÂRGU MUREȘ, IBAN nr. RO16 BREL 0002 0011 7222 0101, o garanţie de participare de cel puţin 10 % din preţul de începere al licitaţiei pentru bunul pe care intenţionează să îl cumpere.

Prezenta publicaţie se comunică creditoarei, debitoarei, terţului – garant avalist şi se va aduce la cunoştinţa publicului prin unul dintre ziarele locale, pe pagini de internet deschise în scopul comercializării unor bunuri de natura celui scos la vânzare, precum şi prin Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite.

Executor judecătoresc,
FLORIA VLAD

Comentează cu Facebook
Punctul

FREE
VIEW