Raport: alocarea banilor publici către ONG-uri

Centrul pentru Dezvoltare Socială a dat publicității un raport legat de modul în care primăriile orașelor din Regiunea Centru au alocat bani de la buget ONG-urilor în intervalul 2010-2011. Vă prezentăm mai jos o sinteză a raportului:

Metoda principală de colectare a informaţiilor: cereri de informaţii adresate de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Cererile de informaţii au fost transmis în format electronic şi s-a solicitat răspuns tot în format electronic.

În perioada 22 septembrie 2011-27 ianuarie 2012, Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES a transmis cereri de informaţii de interes public către toate cele 57 localităţi urbane din regiunea Centru (oraşele şi municipiile din judeţele Mureş, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna şi Harghita). La unele autorităţi publice din regiunea Centru s-a revenit cu noi cereri de informaţii, principalele cauze fiind lipsa de răspuns şi informaţiile incomplete furnizate.

Unele din autorităţile publice care au primit cererea de informaţii au menţionat şi alte aspecte, cum ar fi:

– faptul că acordă sprijin financiar de la bugetul local şi pentru alte activităţi nonprofit, în baza altor reglementări (ex. Municipiul Braşov);
– sumele plătite (absorbite) din totalul fondurilor alocate de la bugetul local pentru finanţări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 (ex. Municipiul Sibiu);
– faptul că susţin financiar asociaţii şi fundaţii din mai multe domenii în baza unor protocoale aprobate în cadrul Consiliului Local (ex. Oraşul Luduş);
– hotărârile Consilului Local prin care s-a aprobat şi modificat Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru programe şi proiecte culturale nonprofit (ex. Municipiul Mediaş care nu a acordat încă astfel de finanţări, chiar dacă consilierii locali au aprobat regulamentul).

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general permite autorităţilor publice locale să atribuie contracte de finanţare nerambursabilă din sumele alocate de la bugetele locale exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte.

Datele cercetării relevă modul în care oraşele şi municipiile din regiunea Centru au fost preocupate să ofere finanţări nerambursabile de la bugetele locale prin folosirea sistemului concurenţial, dar şi domeniile în care autorităţile publice respective au decis să aplice selecţia publică de proiecte în perioada analizată.

Mai puţin de jumătate din localităţile urbane ale regiunii Centru (43,9%) au menţionat că au acordat finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005.

Aproape 30% din orașele și municipiile regiunii Centru (29,8%) nu au acordat niciodată finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005. În plus, 2 municipii din regiunea Centru (Sighișoara și Alba Iulia) au sistat acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005.

26,3% din localitățile urbane situate în regiunea Centru nu au răspuns la cererea de informații transmisă de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES. Altfel spus, aproximativ o localitate urbană din patru nu a transmis răspunsul la cererea de informații.

În anul 2010, cele mai multe localități urbane ale regiunii Centru au acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 pentru următoarele domenii: sport, cultură, culte, social și tineret.

Ponderea orașelor și municipiilor din regiunea Centru care au acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local în anul 2010 pentru un anumit domeniu

Ponderea localităților urbane din regiunea Centru care acordă finanțări nerambursabile pt. domeniul respectiv:
1 Sport 36,8%
2 Cultură 26,3%
3 Culte/religie 14,0%
4 Social/asistență socială 10,5%
5 Tineret 7,0%
6 Altele* 9,0%
* educație, știință, recreere, medical sau organizarea zilelor școlilor

În anul 2010, cea mai mare parte din orașele și municipiile regiunii Centru (35,1%) a acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 pentru domenii distincte. Domeniile mixte (compuse din două sau mai multe sub-domenii) au fost finanțate de 7,1% din localitățile urbane al regiunii Centru.

Aproximativ 10% din localitățile urbane situate în regiunea Centru au acordat în anul 2010 finantări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 doar pentru un singur domeniu.

Tabelul 3. Localitățile urbane din regiunea Centru care au acordat în anul 2010 finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 doar pentru un singur domeniu

Localitatea Județul Domeniul unic
1 Sighișoara Mureș Cultură
2 Sărmașu Mureș Socio-Medical
3 Teiuș Alba Sport
4 Brașov Brașov Sport
5 Ghimbav Brașov Sport
6 Gheorgheni Harghita Sport

28,1% din orașele și municipiile regiunii Centru au alocat sume inegale de la bugetul local pentru domeniile finanțate în anul 2010, iar 3,5% din localităţile urbane au finanțat unele domenii în mod egal.

Modul în care localitățile urbane din regiunea Centru au acordat sprijinul financiar în anul 2010:

Tip sprijin Ponderea localităților urbane din regiunea Centru care..
Au alocat banii în mod diferit pe domenii 28,1%
Au finanțat un singur domeniu 10,5%
Au finanțat două domenii în mod egal 3,5%
Nu au raspuns la cererea de informatii 26,3%
Nu au acordat finantari nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 31,6%

Ponderea orașelor și municipiilor din regiunea Centru care au acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local în anul 2011 pentru un anumit domeniu

Domeniul Ponderea localităților urbane din regiunea Centru care acordă finanțări nerambursabile pentru domeniul respectiv:
1 Sport 36,8%
2 Cultură 22,8%
3 Culte/religie 10,5%
4 Social/asistență socială 8,8%
5 Tineret 7,0%
6 Altele* 12,5%
* educație, știință, recreere, medical, mediu sau organizarea zilelor școlilor

În anul 2011, cele mai multe localități urbane ale regiunii Centru au acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 pentru următoarele domenii: sport, cultură, culte, social și tineret. Dar față de anul 2010, a scăzut numărul localităților urbane care au acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru cultură sau culte.

Localitățile urbane din regiunea Centru care în anul 2011 au scos de la finanțare domenii pentru care s-au acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local în anul anterior

Localitatea Județul Domeniile eliminate Observații
1 Sighișoara – Mureș – Cultură. Nu a mai acordat finanțări nerambursabile pentru niciun domeniu
2 Aiud – Alba – Culte. A acordat finanțări nerambursabile doar pentru sport
3 Săcele – Brașov – Culte și cultură. A acordat finanțări nerambursabile doar pentru sport

Față de anul 2010, în anul 2011 a crescut numărul municipiilor care au acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local pentru domenii unice. Doar o localitate urbană (municipiul Odorheiu-Secuiesc) și-a lărgit în anul 2011 plaja domeniilor pentru care s-au acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local față de anul anterior. Astfel, în anul 2011 au fost prevăzute finanțări nerambursabile pentru încă două domenii: Mediu și Promovarea activităţilor fizice şi a unui mod de viaţă sănătos-Activ.

În anul 2011, o treime din orașele și municipiile regiunii Centru (33,3%) a acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 pentru domenii distincte. Tendința este aceeași cu cea înregistrată în anul anterior, chiar dacă într-o ușoară scădere. Domeniile mixte (compuse din două sau mai multe sub-domenii) au fost finanțate de 7,1% din localitățile urbane al regiunii Centru, același procent înregistrat în anul 2010.

Și în anul 2011, cele mai multe orașe și municipii au acordat în mod inegal sprijinul financiar pentru domeniile finanțate. În anul 2011 a crescut numărul localităților urbane care au acordat finanțări nerambursabile pentru un singur domeniu. Această creștere este explicată prin modificările care au intervenit în structura domeniilor finanţate. Astfel unele localități care acordau în anul 2010 finanțări nerambursabile pentru două sau mai multe domenii, au restrâns finanțarea la un singur domeniu în anul următor.

Modul în care localitățile urbane din regiunea Centru au acordat sprijinul financiar în anul 2011

Ponderea localităților urbane din regiunea Centru care..
Au alocat banii în mod diferit pe domenii 26,3%
Au finanțat un singur domeniu 12,3%
Au finanțat două domenii în mod egal 1,8%
Nu au raspuns la cererea de informatii 26,3%
Nu au acordat finantari nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 33,3%

83,33% din orașele și municipiile care au menționat că au acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005 în anul 2010 au menținut în anul 2011 aceleași domenii. Schimbări au intervenit la 4 localități urbane din regiunea Centru prin: apariția unor domenii noi (Odorheiu Secuiesc), scoaterea unor domenii de la finanțare (Săcele și Aiud) sau chiar sistarea procedurii de acordare a finanțărilor nerambursabile de la bugetul local (Sighișoara).

Peste 90% din orașele și municipiile regiunii Centru care au acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local în anul 2011, au înregistrat schimbări ale sumelor aprobate față de anul 2010 (creșteri și scăderi, în proporții aproape egale).

În anul 2011, peste 60% din localitățile urbane care au acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local au crescut sumele aprobate pentru cel puțin unul dintre domeniile finanțate (față de anul 2010).

În anul 2011, 11 localități urbane au crescut suma aprobată pentru finanțări nerambursabile față de anul 2010, iar mai mult de jumătate din acestea au înregistrat creșteri chiar dacă totalul veniturilor bugetului local a fost în scădere față de anul anterior.

Față de anul 2010, în anul 2011, procentul alocat pentru finanțări nerambursabile prin raportare la totalul veniturilor bugetului local a înregistrat creșteri în 11 localități urbane, descreșteri în 11 localități urbane și a rămas constant într-o localitate. Peste 80% din localitățile urbane care au crescut în 2011 procentul alocat pentru finanțări nerambursabile au înregistrat o scădere a totalului veniturilor la bugetul local față de anul 2010. 60% din localitățile urbane din regiunea Centru care au indicat că au acordat finanțări nerambursabile de la bugetele locale în baza Legii nr. 350/2005 au o experiență de cel puțin 4 ani în acordarea acestor finanțări.

Procesul de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local s-a realizat în mod continuu (fără întreruperi) la peste 80% din localităţile urbane care au menţionat că au acordat finanţări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005. Doar 3 din localitățile urbane situate în regiunea Centru au avut întreruperi în acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005: Sighișoara, Alba Iulia si Miercurea Ciuc. Municipiul Miercurea Ciuc a reînceput să acorde finanţări nerambursabile începând cu anul 2010.

Procesul de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local la localitățile urbane din regiunea Centru:

în mod continuu 22 88,0%

cu întreruperi de cel putin 1 an 3 12,0%

Peste 60% din orașele și municipiile regiunii Centru au răspuns complet la cererea de informații transmisă de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES cu privire la acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005.

Datele cercetării au relevat unele diferențe în acordarea de finanțări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 în funcție de tipul de localitate urbană: 70% din municipiile regiunii Centru au menționat că au acordat finanțări nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005 și doar 29,7% din orașele regiunii au indicat că au acordat astfel de finanțări.

Județele Mureș și Covasna ocupă detașat primele două locuri în regiunea Centru în ceea ce privește ponderea localităților urbane care menționează că au acordat finanțări nerambursabile de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005.

Sursa: Raport CEDES

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.