fbpx

”Rețea de canalizare menajeră, racorduri și amplasare stații de pompare pe strada Ierbușului, Municipiul Reghin, jud. Mureș”

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL REGHIN .
P-ţa Petru Maior, nr. 41, cod: 545300 Telefon: 0265-511112
Cod Fiscal: 3675258 Fax: 0265-512542
Web: www.primariareghin.ro E-mail :office@primariareghin.ro

MUNICIPIUL REGHIN titular al proiectului ”Rețea de canalizare menajeră, racorduri și amplasare stații de pompare pe strada Ierbușului, Municipiul Reghin, jud. Mureș” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Mureş, fără efectuarea evaluării impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ”Rețea de canalizare menajeră, racorduri și amplasare stații de pompare pe strada Ierbușului, Municipiul Reghin, jud. Mureș”, propus a fi amplasat în loc. Reghin, str. Ierbușului, jud. Mureș. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet http://apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Mures.
Comentează cu Facebook