Şedinţa de consiliu la Sighişoara

Primarul municipiului Sighişoara;
În baza art. 39, alin. (2), alin. (3) și alin. (6), art. 63, alin. (1), lit. ˝b˝ și alin. (3), coroborat cu prevederile art. 68, alin. (1) și a art. 115, alin. (1), lit. ”a” din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

D I S P U N E :

Art. 1. Se convoacă Consiliul local Sighişoara în şedinţă extraordinară pentru ziua de vineri, 21 septembrie 2018, orele 12,00, în sala de şedinţe, cu următoarea:

ORDINE DE ZI :

1. Proiect de hotărâre pentru însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico – economici privind realizarea și amplasarea ”Monumentului Eroilor Sighișoara”
2. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții: ”Sala Mihai Eminescu” Sighișoara (restaurare, consolidare, punere în valoare) – faza D.A.L.I., precum și a indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiții : ”Reabilitarea străzii Nicolae Bălcescu din Municipiul Sighișoara” – faza proiect tehnic

Art. 2. Prin grija Secretarului municipiului Sighişoara, prezenta dispoziţie va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Sighișoara, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş şi se va aduce la cunoştință publică prin publicare pe pagina de internet la adresa WWW.sighisoara.org.ro, CONSILIUL LOCAL, Şedinţe, 2018.

Comentează cu Facebook
Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Comentariile sunt închise.