Soluție comună de alimentare cu gaze naturale

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz S.A.” a demarat întocmirea unui studiu tehnico-economic pentru cuprinderea tuturor localităților din zona de Nord a județului Mureș într-o soluție comună de alimentare cu gaze naturale.

Decizia Transgaz vine după mai multe adrese ale primarilor comunelor situate pe Valea Mureșului superior – Brâncovenești, Rușii Munți, Aluniș, Vătava, Deda, Răstolița, Lunca Bradului și Stânceni – referitoare la extinderea conductei magistrale de transport gaz metan în vederea racordării localităților aparținătoare la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.

În prezent, în zona de nord a județului Mureș nu există rețea de gaze naturale, iar încălzirea imobilelor, prepararea hranei și a apei calde menajere se realizează în principal cu lemne de foc, la care se adaugă curentul electric, butelii GPL, panouri solare, păcură, etc.

”La începutul lunii februarie, atunci când ministrul Energiei, domnul Anton Anton, a făcut o vizită la Iernut, am abordat și subiecte care se referă la infrastructura conductelor magistrale de gaz din județul Mureș. I-am solicitat să studieze posibilitatea ca magistrala de gaz să fie extinsă și în zona de Nord a județului, respectiv pe Valea Mureșului, și să introducă acest obiectiv în strategia energetică națională. În urma acestei discuții, am înaintat conducerii Transgaz un memoriu, la solicitarea primarilor din localitățile din nordul județului, prin care am justificat necesitatea alimentării cu gaz metan a localităților din zona de munte. Ca urmare a memoriului pe care l-am adresat conducerii Transgaz, am primit o comunicare oficială potrivit căreia au demarat procedurile pentru întocmirea studiului tehnico-economic,” a declarat prefectul județului Mureș, Mircea Dușa.

Informații suplimentare

Conform datelor statistice, în cele 8 unități administrativ – teritoriale sunt înregistrate peste 10.000 de gospodării ale populației la care se adaugă casele de vacanță, 92 de instituții publice și 350 de agenți economici, cu precizarea că, în zonă funcționează și unități de asistență socială importante, precum: Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică Brâncovenești cu 298 asistați și 210 angajați, Centrul Medico – Social Deda cu 25 de paturi, Centrul de Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului cu 70 asistați și 52 angajați.

În ultimii ani, accesul comunităților la resurse pentru încălzire este tot mai dificil și costisitor, fiind amplificat de retrocedările de pădure și de stabilirea ariilor protejate în zonă, respectiv: Parcul Național Călimani Sud, Defileul Deda-Toplița și Defileul Mureșului, ce impun restricții la exploatarea de masă lemnoasă. La acestea se adaugă factorii climatici caracteristici pentru zona de nord a județului Mureș, în care se înregistrează temperaturi medii anuale în jur de 7°C, ierni friguroase și umede, geruri frecvente, cu circa 120 zile de îngheț.

          În acest context, realizarea unei investiții pentru alimentarea cu gaze naturale a zonei este o necesitate a comunităților de pe Valea Mureșului de care ar beneficia peste 21.000 de locuitori, ce reprezintă circa 4% din populația județului.

Primarii celor 8 unități administrativ teritoriale au inițiat demersuri pentru identificarea unei soluții tehnice de alimentare cu gaze naturale a localităților, s-au asociat și au demarat studii de fezabilitate în acest scop.

Introducerea acestui serviciu de utilitate publică în localități va contribui la creșterea confortului în locuințe și în spațiile publice, la ridicarea nivelului de trai al locuitorilor, astfel încât se creează oportunități de dezvoltare pentru agenții economici, se va reduce poluarea mediului și se vor proteja pădurile.

Biroul de presă al Instituției Prefectului

Județul Mureș

Comentează cu Facebook