Spre corecta informare a opiniei publice

În temeiul art. 14 din Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de munca, având în vedere articolul apărut în publicația online Punctul.ro la data de 12.04.2019, Inspectoratul Teritorial de Munca Mures, și nu ,,institutul Teritorial de Muncă Mureș”, face urmatoarele precizari :

Nu s-a solicitat un punct de vedere de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Controalele efectuate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă Mures au fost realizate cu respectarea in totalitate a prevederilor legale aflate in vigoare.

Baza legala a aplicarii sanctiunilor contraventionale de catre inspectorii de munca, este art. 260 alin. (1) litera e) din Legea nr. 53/2003 republicata – Codul muncii, potrivit caruia: constituie contraventie si se sanctioneaza ,,e) primirea la munca a uneia sau 4 mai multori persoane fara încheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1), cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana astfel identificata, fara a depasi valoarea cumulată de 200.000 lei.

Persoanele nemultumite de actele de control se pot adresa instantelor de judecată în conformitate cu prevederile 0.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Va asiguram ca Inspectia Muncii si Inspectoratul Teritorial de Munca Mures au dat dovada de receptivitate si vor acorda sprijin in rezolvarea problemelor cetatenilor ori de cate ori va fi necesar, in masura in care acestea intra in sfera de competenta a institutiilor noastre.

Cu deosebită considerație , p. Inspector șef
Jrs. Eva Man

Comentează cu Facebook