Veşti bune pentru elevii merituoşi. Se achită bursele şcolare

Printr-o Hotărâre a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş a fost votată acordarea burselor şcolare de performanţă şi de merit. “Bursele reprezintă o formă de sprijin material, ce vizează stimularea elevilor care obţin rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină. Bursele se acordă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar. În speţă, ne referim la toţi elevii cuprinşi în învăţământul preuniversitar de stat din instituţiile de învăţământ de pe raza municipiului Tîrgu Mureş, conform necesarului transmis de fiecare unitate de învăţământ pentru semestrul I. Bursele de performanţă sunt în număr de 314, valoarea lor fiind de 785.000 de lei, iar bursele de merit se cifrează la 5.814, valoarea înregistrată fiind de 1.453.500 de lei. De aceste tipuri de burse beneficiază 6.128 de elevi, valoarea totală a burselor şcolare ridicându-se la suma de 2.238.500 de lei. În încheiere, doresc să vă asigur că Primăria Tîrgu Mureş este preocupată în continuare de creşterea calităţii actului educaţional târgumureşean, dovadă stând investiţiile pe care le-am realizat în toate instituţiile de învăţământ din oraş”, a afirmat consilierul primarului, Claudiu Maior.

Comentează cu Facebook