ANUNȚ Privind informarea și consultarea publicului cu privire la propunerea de Plan Urbanistic Zonal – introducere teren în intravilan și reglementări urbanistice pentru extindere fabrică – S.C. LACROIX AMBALAJE S.R.L.

În conformitate cu art. 37 din Ordinul 2701/30.12.2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de… Continuare